Vývoj nezastavíš

Keď som v roku 2002 po ukončení športovej kariéry a súčasne odpredaní podielu vo firme na výrobu a predaj doplnkovej výživy pre športovcov začal s prednáškovou činnosťou a poradenstvom, vyzeral svet ešte „inak“:

 • V podstate neexistovali systémy on-line školení a kurzov, ako sú v obľube dnes.
 • Veľa výživových teórií, ktoré sú dnes neoddeliteľnou súčasťou nášho života, ešte neuvidelo svetlo sveta.
 • Väčšinu takzvane „zdravých“ potravín by nadšenci do racionálneho stravovania dnes vôbec nekupovali, pretože ich zloženie a kvalita už nezodpovedajú súčasným normám či predstavám o „dokonalosti“.
 • Väčšina záujemcov o zdravý životný štýl vykazovala oveľa väčšiu ochotu sa vzdelávať na živých akciách, nie z pohodlia domova.

Dodnes spomínam na prvú testovaciu verziu kurzu Poradca pre výživu v roku 2007, pri ktorom som sa snažil vyjsť v ústrety potrebám záujemcov z rôznych kútov našej krajiny a systém štúdia nastavil tak, aby živé prednášky prebiehali raz mesačne. Ohlasy od študentov ukázali, že tento prístup kombinovaný s domácim samoštúdiom je gólom do čierneho. Nebol som ale príliš spokojný s výsledkami, teda úrovňou know-how absolventov tohto kurzu. V žiadnom prípade nie preto, že by boli neschopní či sa neučili, to ani omylom. Som si plne vedomý toho, že každá ryba smrdí od hlavy a zodpovednosť z nemalej časti leží na mojich pleciach. Začlenil som preto do systému štúdia tvorbu myšlienkových máp. Dlhodobo spätné väzby od absolventov a ich študijné výsledky potvrdili, že to bola správna voľba. Vždy sa samozrejme nájdu výnimky, ktorým niečo nevyhovuje alebo sa nepáči, vzhľadom na ich celkový počet ich ale považujme za štatisticky bezvýznamné.

Pretože žijeme v informačnom veku a vývoj spoločnosti sa neustále zrýchľuje, je obzvlášť vo vzdelávaní potreba ísť s dobou. Klasické skriptá veľmi rýchlo nahradil elektronický študijný systém, ktorý rozvíjame dodnes. Má svoje nesporné výhody:

 • Štúdium je dostupné každému, kto vlastní počítač alebo tablet a má k dispozícii internetové pripojenie.
 • V prípade potreby okamžite aktualizujeme informácie v jednotlivých lekciách pri každom kurze. Otvorene tak môžem povedať, že každý turnus každého kurzu je iný, a to predovšetkým na základe týchto priebežných úprav.
 • Máme kontrolu nad tým, kto a ako intenzívne (teda poctivo) študuje. Vieme, ako často sa študent hlási do študijnej sekcie, akú dobu tam trávi, s akou úspešnosťou vykonáva priebežné testy. Pretože je naším primárnym cieľom produkovať absolventov, ktorí skutočne niečo vedia a súčasne sú schopní nazerať na výživu a jej praktickú stránku predovšetkým celostne, je tento systém pre nás nesmierne dôležitý. Na základe toho, že „vidíme“, ako každý účastník kurzu k štúdiu pristupuje, sme schopní niektoré „pomalšie“ a „váhavejšie“ typy povzbudiť v ich snažení, pretože vieme, že sami sa z dôvodu strachu či obáv neozvú.
 • Študujúci majú v každom kurze k dispozícii on-line Poradňu, kde ako lektor odpovedám na ich zvedavé otázky. Má to dve obrovské výhody. Prvá spočíva v rýchlosti a pružnosti systému vrátane anonymity dotazujúceho. Druhú potom fakt, že tieto otázky priraďujeme k jednotlivým lekciám, s ktorými tematicky súvisia. Výrazným spôsobom sa tak rozširuje obsah štúdia vrátane rôznych uhlov pohľadu na čiastkové témy.
 • Pretože sme boli atakovaní stále väčším počtom otázok na možnosť štúdia od mamičiek na materských, ktoré neboli schopné dochádzať na každommesačné školenie, a súčasne aj od ľudí zo zahraničia, nezostalo nám nič iné, než dištančnú formu Poradca pre výživu (a priebežne aj ďalšie väčšie kurzy ) doplniť o rýdze on-line verziu. Obhajoba seminárnej práce vrátane záverečného testu prebiehajú on-line vďaka možnostiam moderných platforiem. Preto u nás môžu študovať ľudia z celého sveta.
 • Aj napriek tomu, že väčšina našich kurzov má pevný študijný poriadok a pri niektorých sú súčasťou on-line štúdia ako náhrada za živé prednášky organizované webinárom, neustále hľadáme možnosti, ako študujúcim vyjsť v ústrety v rámci ich časových možností. On-line systémy podporené našou snahou o osobný prístup nám toto našťastie umožňujú a poskytujú tak skvelú príležitosť študovať on-line so súčasnou plnou podporou zo strany lektora.
 • V priebehu času sme zistili, že objem teórie, ktorý vyučujeme, vysoko prevyšuje praktickú schopnosť vytvárať zmysluplné stravovacie režimy. Z toho dôvodu som v roku 2012 zostavil doskovú hru, na ktorej sa účastníci dištančných kurzov učili pomocou kartičiek s potravinami vytvárať jedálničky pre rôzne situácie. Osobne toto považujem za jeden z najdôležitejších bodov zlomu vo vzdelávaní u nás. Na toto pochopiteľne reagovali študenti z on-line kurzov, ktorí sa dožadovali rovnakej možnosti. Vďaka ich vytrvalej neodbytnosti sa nám podarilo doskovú hru v roku 2015 previesť do on-line aplikácie ZOF, ktorú v súčasnej dobe používame ako študijnú pomôcku takmer vo všetkých kurzoch.

Ako som sa už „posťažoval“ v minulých článkoch, nie všetko sa mi ako lektorovi pozdáva práve z dôvodu odosobnenia a nemožnosti mať priamy kontakt so živými ľuďmi. Trhu je samozrejme jedno, čo sa mi páči alebo nie. Dôležité sú možnosti, ktoré súčasná doba ponúka a ktoré sa ich snažíme využívať aj vo vzdelávaní, a predovšetkým – VÝSLEDKY. Výsledky v podobe rastúceho počtu záujemcov o štúdium, ich spätných väzieb a reakcií, a v neposlednom rade zmeny v ich nákupných a stravovacích zvyklostiach, ktoré vďaka štúdiu u nás naštartovali.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Marta Ledinská

www.ledinska.cz

Moja povaha bola vždy taká, že som každému do jedla "kecal", až prišiel čas dať svojmu koníčku pečiatku schválenia. V našom malom "Československu" je kvalitných učiteľov výživy ako šafranu a pán Jelínek je jednoducho špičkový. Jeho hodiny sú plné kvalitnej výučby a je k dispozícii každému študentovi. Miluje to, čo robí, nezapredal sa žiadnej výživovej vlne ani potravinovým korporáciám. Ako jeden z mála vedie študentov k preklenutiu rozdielov medzi západnou a východnou filozofiou a navyše som si to všetko mohol prakticky spojiť pri tvorbe jedálneho lístka. Až potom človek pochopí, že papier zvládne všetko, ale realita je výzvou.

Kristýna Bendová

Kurz pod vedením pána Jelínka odporúčam všetkým, ktorí tápajú alebo si myslia, že o zdravej výžive "vedia všetko". Štyri roky som sa aktívne zaujímala o zdravý životný štýl, čítala som knihy, blogy, snažila som sa dodržiavať všeobecné rady mediálne známych odborníkov, polovicu jedál som nahradila rôznymi kokteilmi a aj dnes po skončení kurzu sa stále snažím. Chcel som získať komplexnejšie informácie, preto som absolvoval kurz. Keď som sa vrátil k poslednej lekcii, obzrel som sa späť za posledným polrokom a odpovedal som si na otázku ,,Čo mi kurz dal?", zistil som, že nie veľa nového. Už na prvej hodine mi hlavou preletela myšlienka "čo tu robím, to nie je pre mňa, ten chlap toho toľko vie", na poslednej hodine mi veľa nových vecí zapadlo do seba ako puzzle. Kurz ponúka mnoho ciest a je na každom jednotlivcovi, ktorú si vyberie. Každé školenie na mňa urobilo taký dojem, že som väčšinou len mlčala, robila si poznámky a bola prekvapená, koľko toho zahŕňa zdravá strava. Učiteľ je veľmi milý a zhovorčivý pán, moja nervozita mi často vymazala tie správne slová a nemohla som sa vyjadriť tak, ako som si to naplánovala, ale jeho pokojný prístup a večný úsmev na tvári bol úžasný. Keby bolo viac takýchto prednášajúcich, bolo by viac šikovných študentov, ktorí by mali záujem o štúdium ;). Odporúčam poslať prihlášku a užiť si, čo vám kurz prinesie.

Bc. Hana Brabec

www.veghub.cz

S kurzom Vegetariánstvo a vegánstvo v praxi som bola veľmi spokojná, prebrali sme všetky témy, ktoré ma zaujímali.Zamerali sme sa na "verejne horúce témy", ako je výživa detí, tehotných a dojčiacich žien a športovcov. Až na kurze som si uvedomila, aká zásadná (a bohužiaľ verejnosťou dosť zanedbávaná) je problematika nadbytku vlákniny a antinutrientov.Ďalšími zásadnými témami pre vegetariánov sú aj termické a energetické sklony - sama mám s tým osobnú skúsenosť, ktorá sa postupne zlepšuje vďaka výberu potravín.Vďaka učebnej hre ZOF som si všetko precvičil, často sa vyskytol problém, o ktorom by som len pri čítaní teórie nevedel a musel ho vyriešiť. To bolo pre mňa určite najužitočnejšie, zákony sa mi dostali pod kožu, mohla som si prebrať vlastnosti jednotlivých potravín a ich vzťah k preberanej téme.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu