Kurzy ATAC

Úspešnosť absolventov

Úspešnosť absolventov

Kurzy, ktoré organizujem, sú určené bežnej verejnosti. Pretože som človek, ktorý je „postihnutý klasickým vzdelaním“, viem, že nie každý je ochotný orientovať svoju myseľ na prísun nových informácií a podstupovať tak stres z nepoznaného procesom vzdelávania. Jednoducho nie každý chce študovať a učiť sa novým veciam, najčastejšie za tým stojí strach a zlé skúsenosti z minulosti.

Môj prvotný zámer bol poskytovať vzdelávanie profesionálom – teda poradcom vo výžive, obchodníkom s potravinami, športovcom a ich trénerom. Čoskoro sa však ukázalo, že o kurzy majú záujem predovšetkým „normálni“ ľudia. Teda takí, ktorí študujú preto, aby zlepšili kvalitu svojho života bez toho, aby sa v tejto oblasti profesionálne sebarealizovali.

Hodnotiť teda úspešnosť absolventov je potrebné trochu z iného merítka, než profesijného. V tomto smere je možné hľadať logické vzťahy a súvislosti:

Je napríklad jasné, že do kurzov sa hlásia ľudia, ktorí chcú študovať. Teda chcú niečo vo svojom živote zmeniť a posunúť sa vo vývoji ďalej. Väčšina kurzov v našej ponuke má trvanie jeden mesiac, najdlhší pol roka.

Je zaujímavé sledovať, ako sa v priebehu štúdia väčšine jeho účastníkom menia preferencie. Najviac v oblasti nákupných zvyklostí, príprave nových receptov a vzťahu k konzumácii potravín.

Ďalšou zaujímavosťou z hľadiska „úspešnosti“ štúdia je prirodzená a neplánovaná redukcia hmotnosti tých, ktorí majú čo chudnúť. Fígel spočíva v tom, že v priebehu štúdia automaticky mení stravovacie preferencie v duchu toho, čo sa v kurzoch učíme. Bez toho, aby mali v úmysle chudnúť a skúšať rôzne dietetické systémy (ktoré mimochodom sú predmetom štúdia), priebežným zaraďovaním jednoduchých pravidiel v stravovaní zistí, že na konci štúdia sú bohatší o veľa informácií a súčasne „chudobnejší“ o pár nepotrebných kilogramov.

O úspechu a význame štúdia má význam hovoriť aj v súvislosti s tým, ako ovplyvňujeme svoje okolie. Reč je stále o tej väčšine študentov, ktorí majú úplne iné životné poslanie ako profesijné poradenstvo v oblasti výživy. Zmenou svojich návykov ale ovplyvňujú aj svoje okolie – rodinu, priateľov, známych... Väčšina z nich toto robí nevedome. Nie nadarmo existuje príslovie „Príklady tiahnu“.

V tomto poňatí je teda možné tvrdiť, že úspešnosť absolventov našich kurzov sa primárne odohráva na poli vlastných vnútorných zmien, cez ktoré potom ovplyvňujú aj svoje okolie.

Hovoriť o úspešnosti našich absolventov v profesijnej poradenskej praxi je relatívne. Pokiaľ sa už niekto rozhodne k tomu, že sa bude poradenstvom vo výžive živiť, je jeho úspešnosť otázkou hneď niekoľkých faktorov:

Okrem toho, že je potrebné mať kvalitný podnikateľský plán, obchodného ducha a nebáť sa ísť do rizika, je rozhodujúcim faktorom pre úspech systém práce s klientom a umenie uspokojiť jeho požiadavky.

Odbornosť stojí v rámci tohto podnikania tak trochu bokom. Nie že by nebola dôležitá, práve naopak. V konkurenčnom prostredí trhu ale vyhráva predovšetkým marketingová zdatnosť (ktorou súčasťou je našťastie aj spomínaná odbornosť). Ako veľmi sú absolventi kurzov úspešní, je možné priebežne sledovať na www.kurzyatac.sk/absolventi.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Ing. Lýdia Pokorná

Ako len popísať kurzy lektora Martina Jelínka – trúfalo si tvrdím povedať, že tu v SR buduje úplne unikátny prístup vo výžive. Spája ako poznatky západného výskumu v oblasti výživy, zároveň ale vychádza aj z poznatkov starodávnych východných filozofií. Na výživu sa pozerá celostne a bez ohľadu na cieľ vo výžive sa snaží o to, aby zvolený prístup bol dlhodobo udržateľný. Myslím, že pravý odborník sa pozná podľa toho, s akou pokorou pristupuje k svojmu odboru. U Martina je vidieť, že hĺbka jeho vedomostí a šírka rôznych uhlov pohľadu, ktoré sa snažia aplikovať na nejakú problematiku, mu jednoducho nedovolí vidieť čiernobielo. Myslím, že si uvedomuje, že aj v oblasti výživy sú naše vedomosti veľmi limitované a je nutné premýšľať v súvislostiach, opatrne hodnotiť, trpezlivo skúšať a pozorovať. Veľmi sa mi páči, akým spôsobom nás učí premýšľať – slovo premýšľať by som podčiarkla :-), pretože tu rozhodne nečakajte žiadny návod v štýle „výživa rýchlo a jednoducho“ :-). Naučíte sa premýšľať v oveľa širších súvislostiach, než tomu bolo doteraz. Získate rešpekt k výžive ako tiež. Nebude viac existovať dobré alebo zlé, všetko budete odteraz hodnotiť v kontexte. Veľmi inšpiratívne, naplňujúce a do istej miery aj návykové. Zároveň by som veľmi rada pochválila aj obchodný tím, ktorý len podčiarkuje popísaný prístup – všetko bez problémov, s úplnou profesionalitou a ľudskosťou, veľmi vám všetkým ďakujem!

Nela Peterková

Do kurzu som sa prihlásila s nadšením a zvedavosťou, ale už na začiatku kurzu som vedela, že to prekoná všetky moje očakávania. To, čo som nadobudla za znalostí na polročnom kurze poradcu pre výživu a suplementáciu, mi pomohlo pochopiť zložitú problematiku výživy a stal sa pre mňa odrazovým mostíkom pre môj nový smer v kariére, a to pracovať ako poradkyňa zdravej výživy. Po skončení kurzu ma to silne motivovalo k ďalšiemu štúdiu ešte s väčším nadšením ako na samotnom začiatku. Odporúčam ho teda všetkým, ktorí hľadajú kvalitný zdroj informácií aj precízne spracovaný výukový program.

Iva Vaňková

Kurz Poradca pre výživu a suplementáciu ďaleko predčil moje očakávania. Napriek tomu, že s informáciami o výžive už nejaký čas pracujem, dozvedela som sa veľa nového, mohla som sa na problematiku pozrieť z rôznych uhlov, prepojila znalosti a upevnila základy. Obrovskú výhodu kurzu vidím v jeho komplexnosti, nezaujatosti a hĺbke informácií, ktoré sú ale podané ľudsky a zrozumiteľne. Takže som sa na otvorenie nových lekcií každý deň tešila. Koncept kurzu je skvele premyslený a je vidieť, že pánovi Jelínkovi nejde len o odovzdaní informácií, ale hlavne o ich pochopení a využití v praxi.