Kurzy ATAC

Úspešnosť absolventov

Úspešnosť absolventov

Kurzy, ktoré organizujem, sú určené bežnej verejnosti. Pretože som človek, ktorý je „postihnutý klasickým vzdelaním“, viem, že nie každý je ochotný orientovať svoju myseľ na prísun nových informácií a podstupovať tak stres z nepoznaného procesom vzdelávania. Jednoducho nie každý chce študovať a učiť sa novým veciam, najčastejšie za tým stojí strach a zlé skúsenosti z minulosti.

Môj prvotný zámer bol poskytovať vzdelávanie profesionálom – teda poradcom vo výžive, obchodníkom s potravinami, športovcom a ich trénerom. Čoskoro sa však ukázalo, že o kurzy majú záujem predovšetkým „normálni“ ľudia. Teda takí, ktorí študujú preto, aby zlepšili kvalitu svojho života bez toho, aby sa v tejto oblasti profesionálne sebarealizovali.

Hodnotiť teda úspešnosť absolventov je potrebné trochu z iného merítka, než profesijného. V tomto smere je možné hľadať logické vzťahy a súvislosti:

Je napríklad jasné, že do kurzov sa hlásia ľudia, ktorí chcú študovať. Teda chcú niečo vo svojom živote zmeniť a posunúť sa vo vývoji ďalej. Väčšina kurzov v našej ponuke má trvanie jeden mesiac, najdlhší pol roka.

Je zaujímavé sledovať, ako sa v priebehu štúdia väčšine jeho účastníkom menia preferencie. Najviac v oblasti nákupných zvyklostí, príprave nových receptov a vzťahu k konzumácii potravín.

Ďalšou zaujímavosťou z hľadiska „úspešnosti“ štúdia je prirodzená a neplánovaná redukcia hmotnosti tých, ktorí majú čo chudnúť. Fígel spočíva v tom, že v priebehu štúdia automaticky mení stravovacie preferencie v duchu toho, čo sa v kurzoch učíme. Bez toho, aby mali v úmysle chudnúť a skúšať rôzne dietetické systémy (ktoré mimochodom sú predmetom štúdia), priebežným zaraďovaním jednoduchých pravidiel v stravovaní zistí, že na konci štúdia sú bohatší o veľa informácií a súčasne „chudobnejší“ o pár nepotrebných kilogramov.

O úspechu a význame štúdia má význam hovoriť aj v súvislosti s tým, ako ovplyvňujeme svoje okolie. Reč je stále o tej väčšine študentov, ktorí majú úplne iné životné poslanie ako profesijné poradenstvo v oblasti výživy. Zmenou svojich návykov ale ovplyvňujú aj svoje okolie – rodinu, priateľov, známych... Väčšina z nich toto robí nevedome. Nie nadarmo existuje príslovie „Príklady tiahnu“.

V tomto poňatí je teda možné tvrdiť, že úspešnosť absolventov našich kurzov sa primárne odohráva na poli vlastných vnútorných zmien, cez ktoré potom ovplyvňujú aj svoje okolie.

Hovoriť o úspešnosti našich absolventov v profesijnej poradenskej praxi je relatívne. Pokiaľ sa už niekto rozhodne k tomu, že sa bude poradenstvom vo výžive živiť, je jeho úspešnosť otázkou hneď niekoľkých faktorov:

Okrem toho, že je potrebné mať kvalitný podnikateľský plán, obchodného ducha a nebáť sa ísť do rizika, je rozhodujúcim faktorom pre úspech systém práce s klientom a umenie uspokojiť jeho požiadavky.

Odbornosť stojí v rámci tohto podnikania tak trochu bokom. Nie že by nebola dôležitá, práve naopak. V konkurenčnom prostredí trhu ale vyhráva predovšetkým marketingová zdatnosť (ktorou súčasťou je našťastie aj spomínaná odbornosť). Ako veľmi sú absolventi kurzov úspešní, je možné priebežne sledovať na www.kurzyatac.sk/absolventi.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Alena Rudolf Honolková, DiS.

Na kurz výživového poradcu som narazila "náhodou", keď som na internete hľadala výživového poradcu v mieste svojho bydliska. Ponuka kurzu ma veľmi zaujala, a to tak formou štúdia, ako aj obsahom. Absolvovaním kurzu som získala široké znalosti nielen o výžive, ale aj o fungovaní tela. Keďže ma táto téma veľmi zaujíma, rozhodol som sa pokračovať v tejto oblasti na profesionálnej úrovni. Oceňujem profesionálne vedenie kurzu, pohľad na oblasť výživy je naozaj komplexný zo všetkých rôznych uhlov pohľadu. Zaujímavá je aj ponuka ďalších kurzov, ktoré v budúcnosti určite využijem na rozšírenie svojich zručností.

Zdenka Vlčková

Som spokojná nielen s kvalitou a formou kurzu, ale aj s možnosťou ďalšej spolupráce s pánom Mgr. Jelinek, ako aj s ďalšími kolegami. Je to veľký profesionálny prínos.

Mgr. Barbora Součková

Vplyvom životného štýlu na zdravie sa zaoberám od strednej školy, kde som sa prvýkrát stretla s prepojením medzi tým, ako ľudia žijú, a tým, ako ich ovplyvňuje nezdravý životný štýl. Hľadal som kurz, ktorý by mi pomohol zhrnúť a zjednotiť informácie, ktoré sa na nás valia zo všetkých strán. Objavil som kurzy Martina Jelínka, ktoré sú koncipované veľmi jasne, prehľadne a logicky. Veľmi oceňujem celú koncepciu štúdia, ktorá sa zameriava na výživu s vplyvom na zdravie z mnohých hľadísk.xZákladný kurz Výživa a výživový poradca som doplnila o kurz Výživa detí. Znalosti získané z oboch kurzov využívam vo svojom profesionálnom živote a ako matka troch malých chlapcov.