Úspešnosť absolventov

Kurzy, ktoré organizujem, sú určené bežnej verejnosti. Pretože som človek, ktorý je „postihnutý klasickým vzdelaním“, viem, že nie každý je ochotný orientovať svoju myseľ na prísun nových informácií a podstupovať tak stres z nepoznaného procesom vzdelávania. Jednoducho nie každý chce študovať a učiť sa novým veciam, najčastejšie za tým stojí strach a zlé skúsenosti z minulosti.

Môj prvotný zámer bol poskytovať vzdelávanie profesionálom – teda poradcom vo výžive, obchodníkom s potravinami, športovcom a ich trénerom. Čoskoro sa však ukázalo, že o kurzy majú záujem predovšetkým „normálni“ ľudia. Teda takí, ktorí študujú preto, aby zlepšili kvalitu svojho života bez toho, aby sa v tejto oblasti profesionálne sebarealizovali.

Hodnotiť teda úspešnosť absolventov je potrebné trochu z iného merítka, než profesijného. V tomto smere je možné hľadať logické vzťahy a súvislosti:

Je napríklad jasné, že do kurzov sa hlásia ľudia, ktorí chcú študovať. Teda chcú niečo vo svojom živote zmeniť a posunúť sa vo vývoji ďalej. Väčšina kurzov v našej ponuke má trvanie jeden mesiac, najdlhší pol roka.

Je zaujímavé sledovať, ako sa v priebehu štúdia väčšine jeho účastníkom menia preferencie. Najviac v oblasti nákupných zvyklostí, príprave nových receptov a vzťahu k konzumácii potravín.

Ďalšou zaujímavosťou z hľadiska „úspešnosti“ štúdia je prirodzená a neplánovaná redukcia hmotnosti tých, ktorí majú čo chudnúť. Fígel spočíva v tom, že v priebehu štúdia automaticky mení stravovacie preferencie v duchu toho, čo sa v kurzoch učíme. Bez toho, aby mali v úmysle chudnúť a skúšať rôzne dietetické systémy (ktoré mimochodom sú predmetom štúdia), priebežným zaraďovaním jednoduchých pravidiel v stravovaní zistí, že na konci štúdia sú bohatší o veľa informácií a súčasne „chudobnejší“ o pár nepotrebných kilogramov.

O úspechu a význame štúdia má význam hovoriť aj v súvislosti s tým, ako ovplyvňujeme svoje okolie. Reč je stále o tej väčšine študentov, ktorí majú úplne iné životné poslanie ako profesijné poradenstvo v oblasti výživy. Zmenou svojich návykov ale ovplyvňujú aj svoje okolie – rodinu, priateľov, známych... Väčšina z nich toto robí nevedome. Nie nadarmo existuje príslovie „Príklady tiahnu“.

V tomto poňatí je teda možné tvrdiť, že úspešnosť absolventov našich kurzov sa primárne odohráva na poli vlastných vnútorných zmien, cez ktoré potom ovplyvňujú aj svoje okolie.

Hovoriť o úspešnosti našich absolventov v profesijnej poradenskej praxi je relatívne. Pokiaľ sa už niekto rozhodne k tomu, že sa bude poradenstvom vo výžive živiť, je jeho úspešnosť otázkou hneď niekoľkých faktorov:

Okrem toho, že je potrebné mať kvalitný podnikateľský plán, obchodného ducha a nebáť sa ísť do rizika, je rozhodujúcim faktorom pre úspech systém práce s klientom a umenie uspokojiť jeho požiadavky.

Odbornosť stojí v rámci tohto podnikania tak trochu bokom. Nie že by nebola dôležitá, práve naopak. V konkurenčnom prostredí trhu ale vyhráva predovšetkým marketingová zdatnosť (ktorou súčasťou je našťastie aj spomínaná odbornosť). Ako veľmi sú absolventi kurzov úspešní, je možné priebežne sledovať na www.kurzyatac.sk/absolventi.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Ľubica Majerová

Kurz Martina Jelínka je to najlepšie, čo som si mohla vybrať, pretože si myslím, že je to najkvalitnejší kurz v oblasti výživy a poradenstva.Štúdium online mi vyhovovalo, práca so stránkou je jednoduchá a prehľadná a hra ZOF je veľmi poučná. Informácie, ktoré som sa naučila počas kurzu, budem využívať počas celého života, je to veľmi dobrý základ pre ďalší rozvoj v oblasti zdravej výživy. Ďakujem pánovi Jelínkovi za ochotu podeliť sa s nami ostatnými o svoje cenné vedomosti a skúsenosti.

Pavel Škůrek

Bolo mi potešením s vami spolupracovať. Dnes ma najviac zaujal váš holistický prístup a z môjho pohľadu zdravý pohľad na súčasnú situáciu vo výžive obyvateľstva. Veľmi sa mi páčil váš profesionálny prístup k informáciám, ktoré k nám prúdili. Beriem do úvahy aj to, že viem, že ste vegetarián, a priznávam, že som sa obával, že táto skutočnosť "prenikne" do výkladu látky. Ako sa ukázalo, obavy boli zbytočné. Týmto všetkým ste si získali moju maximálnu dôveru v tejto oblasti. Skutočne, klobúk dole!

Petra Glogarová

Veľká vďaka patrí Mgr. Jelínkovi za odborne vedený kurz, profesionalitu, ochotu a priateľský prístup ku všetkým klientom. Kurz a čítanie kníh vrelo odporúčam všetkým, ktorí sa zaujímajú o problematiku zdravého životného štýlu.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu