Kurzy ATAC

Štúdium bez stresu

Štúdium bez stresu

Prevažná väčšina ľudí, ktorí sa dobrovoľne prihlásia do akéhokoľvek kurzu, má tendenciu sa niečo nové naučiť. Majú svoje očakávania, ktoré sú sprevádzané rôznymi emóciami: Okrem nadšenia a určitej formy vzrušenia sa objaví aj strach. Najčastejšie strach z neznáma či pochybností, či štúdium zvládneme. Emócie strachu sú prirodzené pre každého. Predsa len sú súčasťou histórie ľudského rodu dlhé štádiá zvieracieho vývoja, pre ktorých konanie a správanie sú typické pudové a inštinktívne reakcie. Teda také, kde základom ich prejavu je útok alebo útek.

Tieto vlastnosti v sebe nesieme všetci a popravde nie každý s nimi vie konštruktívne pracovať. Za dlhé roky školenia a organizovania kurzov som mal možnosť sa stretnúť s obrovským množstvom ľudí, u ktorých bola na prvý pohľad viditeľná túžba sa vzdelávať v oblasti zdravého životného štýlu. Bez rozdielu úrovne vzdelania mali vnútornú potrebu posunúť sa v tejto oblasti ďalej a vyriešiť problémy, s ktorými sa po určitú dobu trápili. Bohužiaľ sa v určitej fáze svojho snaženia nechali premôcť rôznymi prejavmi strachu, ktoré najčastejšie pramenili z nezvládnutia študijného tempa. Z obáv, aby sa pri žiadosti o rozvoľnenie štúdia neznemožnili, radšej štúdium vzdali.

Takýto spôsob uvažovania je bohužiaľ veľmi častý a osobne ho považujem za nešťastný. Z hľadiska osobného vývoja má prevaha strachu nad konštruktívnym myslením a konaním fatálne následky. Ako človek, ktorého poslaním je podporovať vzdelávanie a snažiť sa prispievať k pokroku, som si toho plne vedomý. Niektoré kurzy v našej ponuke sú z hľadiska ich organizácie veľmi jednoduché a nekladú na študentov žiadne dramatické nároky. Iné sú naopak obsahovo aj štrukturálne náročnejšie a vyžadujú určitú časovú investíciu a pravidelnosť v študijnom prístupe. A práve u týchto dochádza k situáciám, kedy sa zíde niekoľko faktorov a účastník zistí, že nastavené študijné tempo diktované pravidelným prísunom lekcií prestane zvládať.

Tieto situácie treba samozrejme riešiť. Ale nie tak, že v štúdiu prestane pokračovať. Optimálny spôsob je zdvihnúť telefón či napísať e-mail a požiadať o individuálny prístup. Tieto situácie sa dejú pomerne pravidelne, najčastejšie pri kurze Poradca pre výživu, ktorý je najdlhší a obsahovo najnáročnejší. Sme preto na nich organizačne aj administratívne pripravení a vieme vyjsť v ústrety. Robíme to dokonca radi, pretože naším cieľom nie je len „ukoristiť“ študenta, ale predovšetkým ho úspešne doviesť do konca štúdia. Najväčšiu radosť som vždy mal z toho, že môžem osobne na konci kurzu každému študentovi odovzdať certifikát o jeho absolvovaní. Aj napriek tomu, že väčšina záujemcov dnes študuje on-line a certifikáty posielame poštou, sa na našej filozofii nič nezmenilo. Chceme vidieť všetkých účastníkov, ktorí sa do kurzu prihlásia, úspešne absolvovať.

Pokiaľ sa v priebehu štúdia čokoľvek nedarí, vždy sa prosím ozvite. To najmenšie, čo môžeme urobiť, je preradiť vás do iného turnusu a štúdium tak predĺžiť. Prípadne posunieme termín vyhotovenia seminárnej práce či záverečného testu. Nie je dokonca ani povinnosti študovať každý deň, ako si mnohí mylne myslia kvôli tomu, že študijné témy pribúdajú takmer každý deň. Máme síce nastavené určité pravidlá, ktorých rešpektovanie vyžadujeme, neznamená to ale, že je nutné pri lekciách sedieť denne. Z praxe napríklad vieme, že takýchto „poctivcov“ je absolútne minimum pohybujúce sa na úrovni 10 – 20 % zo všetkých študujúcich. Ostatní sa jednoducho prispôsobia svojim vlastným časovým a organizačným možnostiam.

Aby štúdium malo vôbec zmysel, teda v pamäti zostali kľúčové informácie, je potrebné byť v pokoji a vyhýbať sa akýmkoľvek zdrojom stresu, ktorý z pozície svojej sily úspešne znižuje efektivitu nášho snaženia. Je teda nezmysel sa nútiť do spracovávania študijných tém, keď je únava silnejšia ako pozornosť. Alebo sa učiť v prostredí, kde spektrum rušivých vplyvov prebíja svojou hodnotou úroveň vlastnej koncentrácie. S týmito problémami „bojuje“ prevažná väčšina študentov – mamičky na materskej, podnikatelia, športovci, seniori či cestovatelia. Nedovolím si tvrdiť, že ktorákoľvek z menovaných skupín by na tom bola lepšie.

Nech už vám skrížia študijné plány akýkoľvek prejav osudu, myslite na to, že naším cieľom je doviesť vás úspešne do cieľa. Teda naučiť všetko, k čomu sme sa v jednotlivých kurzoch zaviazali.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Ing. Petr Novotný

Podstatnú časť života ma sprevádza túžba poznávať rôznorodé aspekty komplexného pohľadu a vplyvu rozličných faktorov na zdravie človeka. Či už sa jedná o vzťah telesného stavu a psychických i emocionálnych vplyvov či vplyvu telesného pohybu či výživy a pod. Viac ako 20 rokov života s diagnózou Ulceróznej kolitídy, ku ktorej sa neskôr pripojila Celiakia ma prinútilo sa postupne na už menované faktory zamerať. Práve s naposledy spomínaným faktorom – a to výživou som mal mnoho rokov praktických skúseností zažitých na svojom vlastnom tele či získaných od môjho okolia. Vedel som, že viem počúvať svojmu telu a dať mu to, čo aktuálne potrebuje bez toho, aby som potreboval akékoľvek lieky, napriek tomu som si nebol vždy istý, či idú moje úvahy a konania v dlhodobom horizonte správnym smerom. Po dlhom zvažovanie a vyhodnocovanie som nadobudol dojem, že komplexnosť takého prístupu pravdepodobne nájdem a viac zdokonalím v kurze pána Mgr. Martina Jelínka. A to sa aj stalo. Kurz postihol naozaj široké spektrum pohľadov a vplyvov výživy na ľudský organizmus a bol súčasne perfektný informačný bránou do sveta výživy. Vo svete plnom dezinformácií o výžive kurz dokázal argumentačne naplniť moje očakávania a súčasne ešte zlepšiť môj zdravotný stav. To považujem za kľúčové preto, že sa môžem v zdraví venovať rodine, športu aj prácu. Rozsah kurzu aj časová náročnosť sú zvládnuteľné aj pri ďalších pracovných aj mimopracovných aktivitách. Pozitívne ma prekvapila rýchlosť odozvy na všetky moje otázky a následná postudijná starostlivosť či servis. Dnes môžem s pokojným svedomím konštatovať, že nielen vďaka mojim dlhoročným skúsenostiam v oblasti zdravia, ale práve aj vďaka tomuto kurzu, dokážem poradiť nielen sám sebe, ale ostatným ľuďom. Určite sa teším na ďalšiu spoluprácu.

Lucie Mutinská

Hľadala som taký kurz pre výživových poradcov, ktorý má výborné referencie, je vedený skúseným profesionálom a praktikom, a ktorý by mi poskytol oveľa viac než len status výživového poradcu. Moje nároky boli o to vyššie, že oblastí výživy a vzťahom výživy a zdravia sa už dlhá roky aktívne sama zaoberám. Profesne sa venujem homeopatiu a celostnému liečenie, prešla som napríklad aj kurzy makrobiotiky, profesionálne pekla celozrnný kváskový chlieb pre biopredajne a ľudí v širokom okolí, mám dlhoročné a bohaté osobné skúsenosti s vegetariánskou i vegánskou stravou. Mala som predstavu o takom kurze, ktorý by všetky tieto skutočnosti zohľadnil a začlenil a zároveň ma posunul ešte ďalej. Mala som teda na kurz také vysoké nároky, že bežne ponúkané kurzy vôbec nezapadali do mojej predstavy o ďalšom štúdiu výživy. Zavolala som preto Margit Slimákové, skúsených špecialistke na výživu, aby som jej popísala svoju situáciu a poprosila jej o radu. Odporučila mi buď štúdium v zahraničí alebo u Martina Jelínka. Vzhľadom k tomu, že mám 6 detí a do zahraničia by bolo komplikované odísť, tak som zvolila štúdium u Martina Jelínka. Verím, že práve tento kurz zodpovedá vysokej úrovni niektorých uznávaných zahraničných kurzov a povedala by som, že v mnohom je aj prekonáva radom presahov do rôznych, špecifických oblastí problematiky výživy. Zo štúdia som bola doslova nadšená. Vo všetkých ohľadoch splnilo moje očakávania a mnohokrát ich aj prekonalo. Lektor Martin Jelínek bol vždy otvorený a po celú dobu neúnavne odpovedal na všetky naše otázky osobne aj formou e-mailov či telefonických hovorov. Vždy nazerá na problém zo všetkých možných uhlov pohľadu, čo je pre každého účastníka veľmi inšpiratívne a obohacujúce. Osobné stretávanie s lektorom pre nás bola veľkým prínosom nielen vďaka know-how, ktoré sme si z nich odnášali, ale aj vďaka skvelej atmosfére, ktorá tam zakaždým bola. Veľmi intenzívna a informačne nabitý kurz trval celých dlhých 7 mesiacov (is vypracovaním záverečnej práce) - mala som tak dostatok času, aby som do seba mohla vstrebať všetky informácie. Kurz ma veľmi obohatil a inšpiroval k nájdeniu smeru, ktorým sa chcem ďalej vo svojom profesnom i osobnom rozvoji uberať. Týmto vám Martine ešte raz veľmi ďakujem!

Ludmila Koplíková

Program kurzu je koncipovaný tak, že aj ja vo svojich 70-tich rokoch som ho bez väčších problémov zvládla a dokázala tak, že na učenie nie je nikdy neskoro. Jeho absolvovanie by som prirovnala k príjemnému adrenalínovému športu – práca, vzrušenie aj strach z výsledkov skúšobných testov a následne radosť z dobrého výsledku. Mimoriadne oceňujem „Poradňu pre študentov“ , ktorá slúži aj ako zdroj veľmi cenných informácií.