Štúdium bez stresu

Prevažná väčšina ľudí, ktorí sa dobrovoľne prihlásia do akéhokoľvek kurzu, má tendenciu sa niečo nové naučiť. Majú svoje očakávania, ktoré sú sprevádzané rôznymi emóciami: Okrem nadšenia a určitej formy vzrušenia sa objaví aj strach. Najčastejšie strach z neznáma či pochybností, či štúdium zvládneme. Emócie strachu sú prirodzené pre každého. Predsa len sú súčasťou histórie ľudského rodu dlhé štádiá zvieracieho vývoja, pre ktorých konanie a správanie sú typické pudové a inštinktívne reakcie. Teda také, kde základom ich prejavu je útok alebo útek.

Tieto vlastnosti v sebe nesieme všetci a popravde nie každý s nimi vie konštruktívne pracovať. Za dlhé roky školenia a organizovania kurzov som mal možnosť sa stretnúť s obrovským množstvom ľudí, u ktorých bola na prvý pohľad viditeľná túžba sa vzdelávať v oblasti zdravého životného štýlu. Bez rozdielu úrovne vzdelania mali vnútornú potrebu posunúť sa v tejto oblasti ďalej a vyriešiť problémy, s ktorými sa po určitú dobu trápili. Bohužiaľ sa v určitej fáze svojho snaženia nechali premôcť rôznymi prejavmi strachu, ktoré najčastejšie pramenili z nezvládnutia študijného tempa. Z obáv, aby sa pri žiadosti o rozvoľnenie štúdia neznemožnili, radšej štúdium vzdali.

Takýto spôsob uvažovania je bohužiaľ veľmi častý a osobne ho považujem za nešťastný. Z hľadiska osobného vývoja má prevaha strachu nad konštruktívnym myslením a konaním fatálne následky. Ako človek, ktorého poslaním je podporovať vzdelávanie a snažiť sa prispievať k pokroku, som si toho plne vedomý. Niektoré kurzy v našej ponuke sú z hľadiska ich organizácie veľmi jednoduché a nekladú na študentov žiadne dramatické nároky. Iné sú naopak obsahovo aj štrukturálne náročnejšie a vyžadujú určitú časovú investíciu a pravidelnosť v študijnom prístupe. A práve u týchto dochádza k situáciám, kedy sa zíde niekoľko faktorov a účastník zistí, že nastavené študijné tempo diktované pravidelným prísunom lekcií prestane zvládať.

Tieto situácie treba samozrejme riešiť. Ale nie tak, že v štúdiu prestane pokračovať. Optimálny spôsob je zdvihnúť telefón či napísať e-mail a požiadať o individuálny prístup. Tieto situácie sa dejú pomerne pravidelne, najčastejšie pri kurze Poradca pre výživu, ktorý je najdlhší a obsahovo najnáročnejší. Sme preto na nich organizačne aj administratívne pripravení a vieme vyjsť v ústrety. Robíme to dokonca radi, pretože naším cieľom nie je len „ukoristiť“ študenta, ale predovšetkým ho úspešne doviesť do konca štúdia. Najväčšiu radosť som vždy mal z toho, že môžem osobne na konci kurzu každému študentovi odovzdať certifikát o jeho absolvovaní. Aj napriek tomu, že väčšina záujemcov dnes študuje on-line a certifikáty posielame poštou, sa na našej filozofii nič nezmenilo. Chceme vidieť všetkých účastníkov, ktorí sa do kurzu prihlásia, úspešne absolvovať.

Pokiaľ sa v priebehu štúdia čokoľvek nedarí, vždy sa prosím ozvite. To najmenšie, čo môžeme urobiť, je preradiť vás do iného turnusu a štúdium tak predĺžiť. Prípadne posunieme termín vyhotovenia seminárnej práce či záverečného testu. Nie je dokonca ani povinnosti študovať každý deň, ako si mnohí mylne myslia kvôli tomu, že študijné témy pribúdajú takmer každý deň. Máme síce nastavené určité pravidlá, ktorých rešpektovanie vyžadujeme, neznamená to ale, že je nutné pri lekciách sedieť denne. Z praxe napríklad vieme, že takýchto „poctivcov“ je absolútne minimum pohybujúce sa na úrovni 10 – 20 % zo všetkých študujúcich. Ostatní sa jednoducho prispôsobia svojim vlastným časovým a organizačným možnostiam.

Aby štúdium malo vôbec zmysel, teda v pamäti zostali kľúčové informácie, je potrebné byť v pokoji a vyhýbať sa akýmkoľvek zdrojom stresu, ktorý z pozície svojej sily úspešne znižuje efektivitu nášho snaženia. Je teda nezmysel sa nútiť do spracovávania študijných tém, keď je únava silnejšia ako pozornosť. Alebo sa učiť v prostredí, kde spektrum rušivých vplyvov prebíja svojou hodnotou úroveň vlastnej koncentrácie. S týmito problémami „bojuje“ prevažná väčšina študentov – mamičky na materskej, podnikatelia, športovci, seniori či cestovatelia. Nedovolím si tvrdiť, že ktorákoľvek z menovaných skupín by na tom bola lepšie.

Nech už vám skrížia študijné plány akýkoľvek prejav osudu, myslite na to, že naším cieľom je doviesť vás úspešne do cieľa. Teda naučiť všetko, k čomu sme sa v jednotlivých kurzoch zaviazali.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Iva Brožovičová

Váš kurz som si vybral na odporúčanie priateľa, ktorý sa o ňom zmienil na kurze pre inštruktorov fitnes. Po vstupe do fitnes som zistila, že cvičenie a výživa idú ruka v ruke, že môžem klientom poradiť s cvičením, ale ak ho nespojia so zdravou stravou, je to len polovičné riešenie. Na kurze som sa veľa naučila, vyhovoval mi online kurz, ktorý ma zbavil časovo náročného dochádzania. Kurz bol výborný a dúfam, že na základe získaných vedomostí sa budem môcť uplatniť ako odborník na výživu.Som rada, že práca pána Jelínka nekončí ukončením kurzu a že ponúka poradenstvo pre absolventov a naďalej sa im venuje. Tento kurz môžem len odporučiť.

Ing. Lýdia Pokorná

www.lydiapokorna.cz

Ako opísať kurzy lektora Martina Jelínka - dovolím si tvrdiť, že tu v Českej republike buduje úplne jedinečný prístup k výžive. Kombinuje poznatky západného výskumu v oblasti výživy, ale využíva aj poznatky starovekých východných filozofií. Na výživu sa pozerá komplexne a bez ohľadu na cieľ v oblasti výživy sa snaží zabezpečiť, aby bol zvolený prístup dlhodobo udržateľný. Myslím, že skutočného profesionála spoznáte podľa pokory, s ktorou pristupuje k svojej oblasti. Na Martinovi je vidieť, že hĺbka jeho vedomostí a šírka rôznych pohľadov, ktoré sa snaží uplatniť na danú problematiku, mu jednoducho neumožňujú vidieť všetko čiernobielo. Myslím, že si uvedomuje, že aj v oblasti výživy sú naše vedomosti veľmi obmedzené a musíme premýšľať v súvislostiach, starostlivo hodnotiť, testovať a trpezlivo pozorovať. Veľmi sa mi páči, ako nás učí rozmýšľať - podčiarkla by som slovo rozmýšľať :-), pretože tu určite nečakajte žiadne návody v štýle "výživa rýchlo a jednoducho" :-). Naučíte sa myslieť v oveľa širšom kontexte ako doteraz. Získate rešpekt aj k výžive. Už nebude existovať dobré alebo zlé, odteraz budete všetko posudzovať v súvislostiach. Veľmi inšpirujúce, napĺňajúce a do istej miery návykové. Zároveň by som chcel pochváliť aj predajný tím, ktorý len podčiarkuje opísaný prístup - všetko bolo bezproblémové, s úplnou profesionalitou a ľudskosťou, všetkým veľmi pekne ďakujem!

Lucie Uldrychová

Kurz "Výživový a doplnkový poradca" som vyhľadala na odporúčanie jedného z jeho absolventov. Vzhľadom na moje bydlisko bolo pre mňa online štúdium veľkou výhodou. Kurz predčil moje očakávania - perfektný systém výučby a priateľský prístup tímu Atac spol. v kombinácii s mimoriadne zrozumiteľným a pútavým prejavom lektora Mgr. Jelinek. Určite ho odporúčam všetkým.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu