Sila myšlienky

To je veľmi často kladená otázka zo strany záujemcov o štúdium u nás. Dôvod je vcelku pochopiteľný – sme vnímaní ako vzdelávacia spoločnosť v oblasti stravy a zdravia. Tématika práce s mysľou, ktorá u mnohých evokuje zdanie ezoterična, nejako „nesedí“ do tejto koncepcie.

Toto je veľmi nešťastný a krátkozraký spôsob uvažovania. Každá ľudská bytosť vlastní telo, ktoré je ovládané vedomou i podvedomou mysľou. To, čo sa deje na úrovni našej mysle, sa vždy nejakým spôsobom odráža na správaní fyzického tela. Nielen ako celku, ale aj na úrovni jeho častí vrátane jednotlivých buniek.

Z pozície tejto logiky je teda zrejmé, že pokiaľ sa budeme učiť postupne ovládať pochody v našej mysli, vždy tým ovplyvníme správanie nášho tela či jeho jednotlivých častí. V dnešnej dobe sa touto problematikou zaoberá napríklad vedný odbor psychosomatika.

Pretože vzťahy medzi psychikou a zdravím preberáme v polročnom kurze Poradca pre výživu, bolo by zbytočné sa týmto oblastiam venovať aj v kurze Meditácia pre začiatočníkov. V kurze sa preto zaoberáme prakticky použiteľnými a súčasne aj logicky uchopiteľnými vecami v oblasti práce s vlastnou mysľou. Najviac sú v strede záujmu meditácie. U nich totiž väčšina začiatočníkov tápe hneď v samotných základoch - teda ako sa dostať do meditačného stavu, čo tam robiť, alebo ako vôbec poznať, že skutočne meditujeme.

Ďalšou výzvou je takzvané programovanie mysle. Základom tohto procesu je voľba a používanie správnych afirmácií a kontrola emócií, ktoré neustále produkujeme.

Veľa ľudí žije v domnení, že ich život je riadený ich vlastnou racionalitou. Opak je ale skutočnosťou – sme ovládaní emóciami, ktoré produkujeme vedome aj nevedome. Prevažná väčšina populácie si to navyše ani neuvedomuje. A sú to práve emócie, ktoré ako nositelia veľmi silnej energie vedú naše konanie určitým smerom:

  • Vďaka emóciám jeme iba potraviny, ktoré nám chutia (nikto nebude jesť dlhodobo jedlo, o ktorom vie, že je síce zdravé, ale pritom mu nechutí),
  • Emócie spôsobujú to, že si vyberáme životných partnerov (vzťahy a sobáše z rozumu sú v dnešnej dobe v civilizovanej spoločnosti veľkou vzácnosťou),
  • Neustále hľadáme zdroje zábavy - dovolenky, večierky, spoločenské akcie - kde sa bavíme. To znamená, že produkujeme emócie, ktoré nás nejakým spôsobom napĺňajú.

Život jednoducho je o emóciách. A pokiaľ je naším cieľom mať svoj život pod kontrolou, je potrebné sa naučiť, ako ovládať svoje emócie. Toto poznanie je základom celého jednomesačného kurzu Meditácia pre začiatočníkov, kde sa učíme jednotlivým technikám práce s mysľou.

Pokiaľ budete chcieť hľadať vzťah medzi obsahom tohto kurzu a spôsobom stravovania, existuje jeden zaujímavý styčný bod:

Akonáhle sa naučíme techniky, ktorými budeme mať pod kontrolou svoje emócie, zistíme, že bude o to jednoduchšie meniť aj spôsob stravovania. A to preto, že budeme schopní oveľa lepšie porozumieť chutiam, ktoré nás ovládajú, a systematicky ich pretvárať požadovaným smerom. Začína to zmenou v nákupných zvyklostiach, končí v kuchyni prípravou nových receptov.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

JUDr. Martina Mikolajczyková

V snahe získať informácie o zdravej výžive a jej zaradení do života našej rodiny som získala veľa informácií z rôznych zdrojov, ale neboli komplexné a niekedy nedávali zmysel. Riešenie som našiel v tomto kurze. Veľmi oceňujem ďalšie rozširujúce kurzy, ktoré výrazne prehlbujú vzdelávanie.

Ing. Dana Balcarová

Prihlásenie sa na kurz Poradca pre výživu a suplementáciu bolo rozhodnutie, ktoré nikdy neoľutujem, a stále sa chvejem, keď si na ten deň spomeniem. Bolo to pre mňa rozhodujúce: vyrástol som! Doslova som hltal každú jednu prednášku a postupne som začal chápať, ako naše telo funguje, čo môžeme ovládať a akí sme často slepí. To je presne to, čo som potreboval: pochopiť!!!Posunulo ma to oveľa ďalej. Som rada, že môžem pomôcť najmä svojim blízkym a vlastne každému, aby si nastavil stravu podľa svojich predstáv a toho, čo chce dosiahnuť. Teší ma, že sa môžem podeliť o svoje novozískané vedomosti, aj keď moja profesia je úplne iná a zatiaľ sa nemôžem naplno venovať výžive.Ďakujem veľmi pekne za zrozumiteľný a komplexný úvod do tejto témy. Zmenilo to náš život k lepšiemu.

PharmDr. Jana Strieglerová

www.svethomeopatie.cz

Kurzy Mgr. Kurzy Martina Jelínka boli pre mňa veľmi inšpiratívne, plné praktických a komplexných rád. Veľmi oceňujem jeho profesionalitu, organizačné schopnosti a životný nadhľad. Mať prednášajúceho, ktorý žije a praktizuje to, čo prednáša, je to najlepšie, čo si študenti môžu priať. Získala som holistický pohľad na výživu, zdravie a životný štýl. Z toho čerpám v osobnom aj profesionálnom živote. Moja rodina sa pekne rozbehla a zdravé stravovanie je pre nás už roky základom.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu