Sila myšlienky

To je veľmi často kladená otázka zo strany záujemcov o štúdium u nás. Dôvod je vcelku pochopiteľný – sme vnímaní ako vzdelávacia spoločnosť v oblasti stravy a zdravia. Tématika práce s mysľou, ktorá u mnohých evokuje zdanie ezoterična, nejako „nesedí“ do tejto koncepcie.

Toto je veľmi nešťastný a krátkozraký spôsob uvažovania. Každá ľudská bytosť vlastní telo, ktoré je ovládané vedomou i podvedomou mysľou. To, čo sa deje na úrovni našej mysle, sa vždy nejakým spôsobom odráža na správaní fyzického tela. Nielen ako celku, ale aj na úrovni jeho častí vrátane jednotlivých buniek.

Z pozície tejto logiky je teda zrejmé, že pokiaľ sa budeme učiť postupne ovládať pochody v našej mysli, vždy tým ovplyvníme správanie nášho tela či jeho jednotlivých častí. V dnešnej dobe sa touto problematikou zaoberá napríklad vedný odbor psychosomatika.

Pretože vzťahy medzi psychikou a zdravím preberáme v polročnom kurze Poradca pre výživu, bolo by zbytočné sa týmto oblastiam venovať aj v kurze Meditácia pre začiatočníkov. V kurze sa preto zaoberáme prakticky použiteľnými a súčasne aj logicky uchopiteľnými vecami v oblasti práce s vlastnou mysľou. Najviac sú v strede záujmu meditácie. U nich totiž väčšina začiatočníkov tápe hneď v samotných základoch - teda ako sa dostať do meditačného stavu, čo tam robiť, alebo ako vôbec poznať, že skutočne meditujeme.

Ďalšou výzvou je takzvané programovanie mysle. Základom tohto procesu je voľba a používanie správnych afirmácií a kontrola emócií, ktoré neustále produkujeme.

Veľa ľudí žije v domnení, že ich život je riadený ich vlastnou racionalitou. Opak je ale skutočnosťou – sme ovládaní emóciami, ktoré produkujeme vedome aj nevedome. Prevažná väčšina populácie si to navyše ani neuvedomuje. A sú to práve emócie, ktoré ako nositelia veľmi silnej energie vedú naše konanie určitým smerom:

  • Vďaka emóciám jeme iba potraviny, ktoré nám chutia (nikto nebude jesť dlhodobo jedlo, o ktorom vie, že je síce zdravé, ale pritom mu nechutí),
  • Emócie spôsobujú to, že si vyberáme životných partnerov (vzťahy a sobáše z rozumu sú v dnešnej dobe v civilizovanej spoločnosti veľkou vzácnosťou),
  • Neustále hľadáme zdroje zábavy - dovolenky, večierky, spoločenské akcie - kde sa bavíme. To znamená, že produkujeme emócie, ktoré nás nejakým spôsobom napĺňajú.

Život jednoducho je o emóciách. A pokiaľ je naším cieľom mať svoj život pod kontrolou, je potrebné sa naučiť, ako ovládať svoje emócie. Toto poznanie je základom celého jednomesačného kurzu Meditácia pre začiatočníkov, kde sa učíme jednotlivým technikám práce s mysľou.

Pokiaľ budete chcieť hľadať vzťah medzi obsahom tohto kurzu a spôsobom stravovania, existuje jeden zaujímavý styčný bod:

Akonáhle sa naučíme techniky, ktorými budeme mať pod kontrolou svoje emócie, zistíme, že bude o to jednoduchšie meniť aj spôsob stravovania. A to preto, že budeme schopní oveľa lepšie porozumieť chutiam, ktoré nás ovládajú, a systematicky ich pretvárať požadovaným smerom. Začína to zmenou v nákupných zvyklostiach, končí v kuchyni prípravou nových receptov.

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Hana Bourková

V deň, keď som objavil kurz Mgr. Martina Jelínka na internete, bude patriť k tým šťastným. Hľadal som komplexný kurz o výžive a môžem povedať, že som sa nemýlil. Kurz predčil moje očakávania - perfektne prepracovaný systém výučby, úžasná výhoda online štúdia, skvelý prístup Mgr. Jelinek. Kurzy ATAC môžem všetkým vrelo odporučiť.

Zdenka Vlčková

Som spokojná nielen s kvalitou a formou kurzu, ale aj s možnosťou ďalšej spolupráce s pánom Mgr. Jelinek, ako aj s ďalšími kolegami. Je to veľký profesionálny prínos.

PaedDr. Zlatava Jakubšová, Ph.D.

Rozhodol som sa absolvovať kurz "Poradca pre výživu a doplnky výživy" z dvoch dôvodov. Po prvé, už dlho sa zaujímam o zdravú výživu a zdravý životný štýl a chcela som si rozšíriť svoje vedomosti. Ďalším dôvodom bolo, že sa profesionálne venujem športu a znalosť správnej výživy je pre túto oblasť veľmi dôležitá. Priebeh výučby Mgr. Jelinekov kurz splnil moje očakávania. Dostal som komplexné a formácie o celej oblasti výživy. Veľmi mi vyhovovala forma samoštúdia, ktorá mi umožňuje skĺbiť štúdium s pracovným vyťažením. Oceňujem aj možnosti ďalšej spolupráce a poradenstva. Tento kurz môžem vrelo odporučiť ostatným.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu