Kurzy ATAC

Prečo meditácie?

Sila myšlienky

To je veľmi často kladená otázka zo strany záujemcov o štúdium u nás. Dôvod je vcelku pochopiteľný – sme vnímaní ako vzdelávacia spoločnosť v oblasti stravy a zdravia. Tématika práce s mysľou, ktorá u mnohých evokuje zdanie ezoterična, nejako „nesedí“ do tejto koncepcie.

Toto je veľmi nešťastný a krátkozraký spôsob uvažovania. Každá ľudská bytosť vlastní telo, ktoré je ovládané vedomou i podvedomou mysľou. To, čo sa deje na úrovni našej mysle, sa vždy nejakým spôsobom odráža na správaní fyzického tela. Nielen ako celku, ale aj na úrovni jeho častí vrátane jednotlivých buniek.

Z pozície tejto logiky je teda zrejmé, že pokiaľ sa budeme učiť postupne ovládať pochody v našej mysli, vždy tým ovplyvníme správanie nášho tela či jeho jednotlivých častí. V dnešnej dobe sa touto problematikou zaoberá napríklad vedný odbor psychosomatika.

Pretože vzťahy medzi psychikou a zdravím preberáme v polročnom kurze Poradca pre výživu, bolo by zbytočné sa týmto oblastiam venovať aj v kurze Meditácia pre začiatočníkov. V kurze sa preto zaoberáme prakticky použiteľnými a súčasne aj logicky uchopiteľnými vecami v oblasti práce s vlastnou mysľou. Najviac sú v strede záujmu meditácie. U nich totiž väčšina začiatočníkov tápe hneď v samotných základoch - teda ako sa dostať do meditačného stavu, čo tam robiť, alebo ako vôbec poznať, že skutočne meditujeme.

Ďalšou výzvou je takzvané programovanie mysle. Základom tohto procesu je voľba a používanie správnych afirmácií a kontrola emócií, ktoré neustále produkujeme.

Veľa ľudí žije v domnení, že ich život je riadený ich vlastnou racionalitou. Opak je ale skutočnosťou – sme ovládaní emóciami, ktoré produkujeme vedome aj nevedome. Prevažná väčšina populácie si to navyše ani neuvedomuje. A sú to práve emócie, ktoré ako nositelia veľmi silnej energie vedú naše konanie určitým smerom:

  • Vďaka emóciám jeme iba potraviny, ktoré nám chutia (nikto nebude jesť dlhodobo jedlo, o ktorom vie, že je síce zdravé, ale pritom mu nechutí),
  • Emócie spôsobujú to, že si vyberáme životných partnerov (vzťahy a sobáše z rozumu sú v dnešnej dobe v civilizovanej spoločnosti veľkou vzácnosťou),
  • Neustále hľadáme zdroje zábavy - dovolenky, večierky, spoločenské akcie - kde sa bavíme. To znamená, že produkujeme emócie, ktoré nás nejakým spôsobom napĺňajú.

Život jednoducho je o emóciách. A pokiaľ je naším cieľom mať svoj život pod kontrolou, je potrebné sa naučiť, ako ovládať svoje emócie. Toto poznanie je základom celého jednomesačného kurzu Meditácia pre začiatočníkov, kde sa učíme jednotlivým technikám práce s mysľou.

Pokiaľ budete chcieť hľadať vzťah medzi obsahom tohto kurzu a spôsobom stravovania, existuje jeden zaujímavý styčný bod:

Akonáhle sa naučíme techniky, ktorými budeme mať pod kontrolou svoje emócie, zistíme, že bude o to jednoduchšie meniť aj spôsob stravovania. A to preto, že budeme schopní oveľa lepšie porozumieť chutiam, ktoré nás ovládajú, a systematicky ich pretvárať požadovaným smerom. Začína to zmenou v nákupných zvyklostiach, končí v kuchyni prípravou nových receptov.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Jan Trávníček

Ako väčšina z nás poradcov som na začiatku zachraňoval svoje vlastné zdravie. Počas tej doby som oprášil staré a zabudnuté objavy medicíny, na základe ich klinických štúdií som vytvoril funkčné preparáty na "čistenie čriev aktívnym kyslíkom", "detoxikáciu krvi" , a ďalšie. Ale žiadny liek ani preparát nenahradí zdravú vyváženú stravu, pohyb a pozitívnu myseľ. Kurz pána Mgr. Jelínka obsahuje všetky zložky nášho života a to na základe skúseností, spätnej väzby klientov a potvrdené lekárskymi vyšetreniami. Mám rôzna Osvedčenie a Akreditácia MZ SR i MŠ SR, ale pre moju kariéru najprospešnejší je Certifikát od pána Mgr. Jelínka. Najviac si cením jeho priateľského prístupu a faktu, že navyše aj po ukončení kurzu radí svojim študentom.

Mgr. Jana Filipovičová

Obohacujúce. To je to najlepšie slovo. O zdravie sa zaujímam už dlho, napriek tomu som získala nové informácie, ale hlavne ma tento kurz podnietil premýšľať oveľa kreatívnejšie. Zaujal ma prepracovaný a jednoduchý systém výučby, oceňujem možnosť konzultovať rôzne otázky nielen počas kurzu, ale aj do budúcna. Prax je predo mnou. Naozaj sa oplatilo investovať.

Marie Hloušková

Kurz predčil moje očakávania. Počiatočné obavy, ako budem zvládať každý deň vstrebať 3 lekcie + robiť mentálne mapy, sa transformovali v každodennej návyk a tešenie sa na nové, zaujímavé informácie. Prístup pána Jelínka je neuveriteľný – profesionálny a zrozumiteľný výklad, ktorý nechával priestor študentom urobiť si svoj vlastný názor na danú tému. Nikomu nič nenúti a zároveň vás ovplyvní premýšľať o veciach aj z iného uhla pohľadu. Môžem len odporučiť!