Kurzy ATAC

Prečo meditácie?

Sila myšlienky

To je veľmi často kladená otázka zo strany záujemcov o štúdium u nás. Dôvod je vcelku pochopiteľný – sme vnímaní ako vzdelávacia spoločnosť v oblasti stravy a zdravia. Tématika práce s mysľou, ktorá u mnohých evokuje zdanie ezoterična, nejako „nesedí“ do tejto koncepcie.

Toto je veľmi nešťastný a krátkozraký spôsob uvažovania. Každá ľudská bytosť vlastní telo, ktoré je ovládané vedomou i podvedomou mysľou. To, čo sa deje na úrovni našej mysle, sa vždy nejakým spôsobom odráža na správaní fyzického tela. Nielen ako celku, ale aj na úrovni jeho častí vrátane jednotlivých buniek.

Z pozície tejto logiky je teda zrejmé, že pokiaľ sa budeme učiť postupne ovládať pochody v našej mysli, vždy tým ovplyvníme správanie nášho tela či jeho jednotlivých častí. V dnešnej dobe sa touto problematikou zaoberá napríklad vedný odbor psychosomatika.

Pretože vzťahy medzi psychikou a zdravím preberáme v polročnom kurze Poradca pre výživu, bolo by zbytočné sa týmto oblastiam venovať aj v kurze Meditácia pre začiatočníkov. V kurze sa preto zaoberáme prakticky použiteľnými a súčasne aj logicky uchopiteľnými vecami v oblasti práce s vlastnou mysľou. Najviac sú v strede záujmu meditácie. U nich totiž väčšina začiatočníkov tápe hneď v samotných základoch - teda ako sa dostať do meditačného stavu, čo tam robiť, alebo ako vôbec poznať, že skutočne meditujeme.

Ďalšou výzvou je takzvané programovanie mysle. Základom tohto procesu je voľba a používanie správnych afirmácií a kontrola emócií, ktoré neustále produkujeme.

Veľa ľudí žije v domnení, že ich život je riadený ich vlastnou racionalitou. Opak je ale skutočnosťou – sme ovládaní emóciami, ktoré produkujeme vedome aj nevedome. Prevažná väčšina populácie si to navyše ani neuvedomuje. A sú to práve emócie, ktoré ako nositelia veľmi silnej energie vedú naše konanie určitým smerom:

  • Vďaka emóciám jeme iba potraviny, ktoré nám chutia (nikto nebude jesť dlhodobo jedlo, o ktorom vie, že je síce zdravé, ale pritom mu nechutí),
  • Emócie spôsobujú to, že si vyberáme životných partnerov (vzťahy a sobáše z rozumu sú v dnešnej dobe v civilizovanej spoločnosti veľkou vzácnosťou),
  • Neustále hľadáme zdroje zábavy - dovolenky, večierky, spoločenské akcie - kde sa bavíme. To znamená, že produkujeme emócie, ktoré nás nejakým spôsobom napĺňajú.

Život jednoducho je o emóciách. A pokiaľ je naším cieľom mať svoj život pod kontrolou, je potrebné sa naučiť, ako ovládať svoje emócie. Toto poznanie je základom celého jednomesačného kurzu Meditácia pre začiatočníkov, kde sa učíme jednotlivým technikám práce s mysľou.

Pokiaľ budete chcieť hľadať vzťah medzi obsahom tohto kurzu a spôsobom stravovania, existuje jeden zaujímavý styčný bod:

Akonáhle sa naučíme techniky, ktorými budeme mať pod kontrolou svoje emócie, zistíme, že bude o to jednoduchšie meniť aj spôsob stravovania. A to preto, že budeme schopní oveľa lepšie porozumieť chutiam, ktoré nás ovládajú, a systematicky ich pretvárať požadovaným smerom. Začína to zmenou v nákupných zvyklostiach, končí v kuchyni prípravou nových receptov.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Petra Menšíková

Pán Jelínek, chcela by som sa Vám veľmi pekne poďakovať za možnosť vzdelávať sa pod Vaším vedením v oblasti výživového poradenstva.Na rozdiel od mojich študentských rokov som sa tešila na každú prednášku a som vďačná za túto skúsenosť a množstvo užitočných informácií.Aj výber lektorov je skvelý a to, že každý lektor je z iného "cesta", prináša iný spôsob vzdelávania v danej problematike a to vnímam ako veľký prínos.V každom prípade to nebol môj posledný kurz "u Vás" a hneď, ako mi to možnosti dovolia, budem sa tešiť na ďalšie stretnutie ;-)Veľmi vítam aj Vašu ústretovosť pri zodpovedaní všetkých otázok a snahu motivovať absolventov, ktorí už kurz absolvovali a podporiť ich na ich ceste a v rámci svojich možností, čím sa investícia do kurzu stala zanedbateľnou položkou, ktorá sa mnohonásobne vráti!Prajem Vám príjemné chvíle a ďakujem za túto prospešnú skúsenosť!

Ondra a Míša Dobiáškovi

Predstavte si, aké by to bolo mať učiteľa, ktorý osobnostne a profesionálne rastie pozoruhodným tempom už väčšiu časť svojho života, ktorý má vedecký prístup západného sveta ako základňu, nie ako strop, ktorý má odvahu ísť proti prúdu, keď sa prúd uberá nesprávnym smerom, ktorý vás vďaka obdivuhodnej šírke a hĺbke svojich vedomostí dokáže vzdelávať pútavo a v súvislostiach,chápe dôležitosť harmónie tela a mysle pre zdravie človeka, jeho životný štýl je najlepším príkladom jeho vlastného učenia, jeho skutočné výsledky v pomoci ľuďom vám dávajú mnoho dôvodov, aby ste ho pozorne počúvali, ale on sám má viac vo zvyku počúvať ako hovoriť, pokora, úsmev a úcta sú vlastnosti, ktoré sú jeho srdcu najbližšie.Takto by sa dalo pokračovať, ale slová nestačia. Musíte to zažiť. Martin Jelínek je veľmi inšpiratívna osobnosť, ktorá nás - akoby mimochodom - vždy dokáže očariť niečím novým, keď máme tú česť sa s ním opäť stretnúť. Za viac ako 10 rokov, čo sa od neho učíme na rôznych frontoch, a za celú éru našich akademických štúdií, sme nepoznali kantora, ktorý by v človeku lepšie zapálil lásku k poznaniu. je veľmi cenné, že v Českej republike už pribúdajú nasledovníci jeho školy, pretože práve takíto učitelia by mali stáť pri každom, kto chce zmysluplne hovoriť so sebou alebo s inými o tom, ako hospodáriť so svojím zdravím. Vďaka kurzom ATAC sa takáto šanca otvára aj pre vás.

Mgr. Taťána Rovnerová

Kurz Nutrition and Supplementation Advisor ma absolútne nadchol svojím veľmi širokým záberom tém súvisiacich s výživou ľudí. Ako jediný kurz svojho druhu na našom trhu ponúka holistický pohľad na tému výživy, ktorý zahŕňa nielen hlavné koncepty západnej medicíny, ale dopĺňa ich o prístup tradičnej čínskej medicíny a ajurvédy. Mozaiku poznatkov veľmi vhodne dopĺňajú základné informácie z oblasti homeopatie, prírodnej medicíny, jednotlivých výživových trendov či špecifík výživy pri rôznych chronických ochoreniach. Pozitívne ma prekvapila starostlivo prepracovaná forma, akou bol online kurz vedený. A čerešničkou na torte bol absolútne skvelý osobný prístup lektorky kurzu Mgr. Martin Jelínek.