Kurzy ATAC

O aké kurzy je najväčší záujem?

O ktoré kurzy je najväčší záujem

Pretože sa ponuka kurzov u nás neustále rozširuje, sme neustále bombardovaní otázkami zo strany potenciálnych záujemcov o štúdium v oblasti výživy a zdravia, ktorý si majú vybrať. Mnohí by radi polročný kurz Poradca pre výživu , ale často majú obavu, či nie je pre nich veľmi náročný časovo aj vo svojej odbornosti.

Všetko je otázkou uhla pohľadu a zaslúži si hlbší pohľad na podstatu. Pokiaľ nahliadneme do štatistík, čísla prezradia nasledujúce:

1. Z celkového počtu všetkých študujúcich je približne 50% v kurze Poradca pre výživu. Táto hodnota jasne ukazuje, akým smerom sa uberá záujem trhu. Každoročne polovica zo všetkých záujemcov investuje pol roka svojho života do štúdia toho najrozsiahlejšieho, najprepracovanejšieho a obsahovo najnáročnejšieho kurzu. Tento údaj si zaslúži bližšiu pozornosť. Priebežnými dotazníkmi, z ktorých získavame cennú spätnú väzbu o tom, čo ľudí zaujíma najviac a aké majú predstavy o inováciách a celom systéme štúdia, sme zistili jednu úžasnú vec:

Prevažnú väčšinu ľudí zaujíma kvalita.

Konkrétne informačný rozsah kurzu. Hľadajú kurz, kde sa skutočne niečo naučia.

Druhá najčastejšia vec, ktorú dopytujú, je forma štúdia .

Aj tento údaj si zaslúži vysvetlenie, ktoré je v skutočnosti veľmi jednoduché. Nie každý je schopný dostatočne vnímať informácie štandardným počúvaním na prednáškach, kde chýbajúce informácie si doštuduje zo skrípt či iných študijných zdrojov. Toto sú dobre naučení vysokoškoláci. Problém je v tom, že o zdravie a správnu stravu sa zaujíma aj zvyšok populácie, kde mnohí majú jednoducho a jednoducho odpor k tomuto zavedenému spôsobu štúdia:

  • Nechce sa im sedieť na zadku dlhé hodiny a počúvať odborný výklad.
  • Nemajú chuť sa stresovať učením sa na skúšky.
  • Majú strach zo slovného prednesu pri skúškach či obhajobe.
  • Bojí sa na prednáškach klásť otázky, aby nevyzerali „hlúpo“.
  • Majú obavy, či študijné tempo pri krátkodobých kurzoch, ktoré sú limitované termínmi, vôbec zvládnu.
  • Nerozumie odborným termínom v tomto odbore a nie sú si tak istí, či učivo pochopí.

Na základe týchto informácií vieme, že cieľom väčšiny záujemcov o štúdium je jednoduchosť , cez ktorú pochopí všetko, čo je potrebné sa v tomto odbore naučiť.

  • Preto používame na štúdium systém myšlienkových máp.
  • Z toho dôvodu sa nezaťažujeme učením sa odborných pojmov, ktoré v praxi (mimo akademickú pôdu) nikdy nevyužijeme.
  • Kvôli tomu je súčasťou kurzu poradňa pre študentov , ktorá je anonymná a kde sa každý môže opýtať na to, čo ho trápi.
  • Preto (na rozdiel od noriem požadovaných ministerstvom školstva) nechceme preverovať študujúcu ústnou formou, ale dávame možnosť písaných testov v kľude z domova, čo výrazne znižuje stresové faktory.

Kombinácia týchto faktorov je dôvodom faktu, že tak vysoký počet ľudí ide študovať ten (na prvý pohľad) najnáročnejší kurz.

2. Druhá polovica študujúcich je rozptýlená vo zvyšku kurzov, ktoré ponúkame.

Z dlhodobého hľadiska vedie Cesta za vysnívanou postavou spoločne s kurzom Sila myšlienky .

3. Tak trochu bokom stojí projekt Škola zdravého varenia .

Tento nie je kurzom, ale poskytuje prístup ku konkrétnym receptom a jeho čiastkovým vlastnostiam a charakteristikám. Počet záujemcov o zdravé varenie neustále rastie, navyše využívajú tú výhodu, že recepty sú rozdelené do kategórií podľa „vhodnosti“ pre jednotlivé skupiny populácie.

Všeobecne sa snažíme o to, aby sme poskytovali rôzne formy vzdelania v oblasti zdravého životného štýlu čo najširšiemu spektru záujemcov. V rámci budúceho rozvoja pripravujeme ďalšie rozširovanie ponuky štúdia, všetko orientované holistickým smerom.

Mgr. Martin Jelínek

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Ingrid Bulavčiaková

Absolvovala som online kurz Výživový poradca, ktorý trval 6 mesiacov.Počas tohto kurzu som získala nové informácie z oblasti výživy a stravovania. Štúdium prebiehalo každý deň a z môjho pohľadu bolo perfektné. Ako pomôcku sme mali učebné hry a samozrejme každý deň sme mali možnosť diskutovať o problémoch alebo nejasnostiach v učení.Kurz je náročný a je potrebné sa učiť každý deň, video s Mgr. Jelinek, ktorý každý mesiac zhrnul osvojené poznatky. Kurz ma veľmi nadchol a vrelo ho odporúčam každému, kto sa o túto oblasť zaujíma. Odporúčam tiež zakúpiť si odbornú literatúru, ktorúMgr. Jelínek odporúča kúpiť, aby ste sa naučili. Samozrejme, budem pokračovať v ďalších kurzoch, ktoré podľa môjho názoru súvisia s výživou.

Radek Pelikán

Keď som pred časom hľadala profesionálny kurz zdravej výživy a výživového poradenstva, okamžite ma zaujali kurzy ATAC, najmä vďaka ich rozsiahlemu obsahu a skutočnosti, že nejde o víkendové "rýchle kurzy". Kurz výživového poradcu je skutočne veľmi komplexný, má široký záber a je dobre a starostlivo zostavený. Zaoberá sa všetkými oblasťami, ktoré patria do oblasti správnej výživy. Kurz je určite vhodný a obohacujúci pre osoby, ktoré sa chcú venovať výživovému poradenstvu profesionálne, ako aj pre tých, ktorí chcú len zlepšiť stravovanie seba alebo svojich známych. Veľmi sa mi páči holistický prístup k stravovaniu, ktorý je zdôrazňovaný počas celého kurzu, ako aj pozitívny prístup a otvorenosť k alternatívnym spôsobom stravovania, ako je vegánstvo a iné alternatívne smery.Spočiatku som mala trochu obavy z práce s myšlienkovými mapami, pretože som sa s nimi nikdy predtým nestretla. Ale obavy boli zbytočné, je to vynikajúca metóda, ktorá má širšie využitie ako len na učenie. Som rád, že som narazil na spoločnosť ATAC a jej kurzy a s ňou aj na osobu Mgr. Martina Jelínka, ktorý je skutočným odborníkom a naozaj rozumie tomu, čo robí. A nejde len o smerovanie v oblasti výživy. Mám doma aj všetky jeho knihy, ktoré sú tiež vynikajúce. Rád pozerám a počúvam jeho výživové videá. Veľmi ma zaujíma ponuka ďalších kurzov zameraných na iné oblasti, napríklad na reč tela alebo silu myšlienok. Verím, že sú rovnako skvelé a obohacujúce ako kurzy zaoberajúce sa čisto výživovým poradenstvom.

Markéta Matyášová

Vo svete výživy sa ako samouk laik pohybujem už viac ako 6 rokov, keď som sa rozhodla konečne posunúť svoj životný štýl niekam dopredu, keď som bola doma s deťmi na materskej dovolenke, aby som sa naučila zdravšie stravovať a chudnúť. Samostatným štúdiom kníh o výžive, článkov na internete a rôznych odborných publikácií som sa zamerala na stravovanie s vysokým obsahom sacharidov a komplexnú zmenu stravovacích návykov so zameraním na príjem potravín s nižším GI. Sama som schudla 35 kg a dokázala som si, že sa to naozaj dá a telo začne krásne fungovať. Tiež som si dokázala, že vplyv všetkých životných udalostí a najväčší prispievateľ "psychika a životný štýl stresu" môžu "zničiť" všetky snahy o zdravšie stravovanie. Po zdravotných problémoch som sa rozhodol pozrieť sa na celý problém naozaj komplexne. Rozhodol som sa, že sa budem venovať štúdiu a vyhľadám odborný kurz. Nakoniec sa v budúcnosti stať "nielen" výživovým poradcom, ale aj akýmsi "koučom", ktorý ľuďom ukáže možnosti zmeny ich stravovania s komplexným pohľadom na celú problematiku v duchu úplnej individuality klienta, pretože to je prvoradé, v spojení so zameraním sa na ďalšie aspekty pohľadu, ako je vplyv nášho stravovania na naše zdravie a na náš emocionálny život. Kurz pána Martina Jelínka "Výživový a doplnkový poradca online" ma oslovil najmä kvôli komplexnému pohľadu na celú problematiku stravovania a zmeny stravovacích návykov. Kurz je jedinečný z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je možnosť študovať online, čo ako matka malých detí veľmi oceňujem, a druhým dôvodom je, ako som už spomenula, holistický pohľad na výživu a zdravie. Kurz Martina Jelínka vrelo odporúčam všetkým, ktorí sa snažia nájsť potrebné odpovede v súvislosti so zdravším stravovaním, zmenou stravovacích návykov a prepojením stravovania so zdravím v kontexte holistického pohľadu na zdravie a našu stravu, v prepojení na človeka ako jednotlivca, v prepojení na emocionálnu rovinu a nemenej stresové faktory, ktoré nás denne obklopujú.Kurz je prístupný pre všetkých, zrozumiteľný pre laikov a určite obohatí tých, ktorí sa už výživou zaoberajú a potrebujú si rozšíriť obzory a pohľad na výživu v súvislosti so všetkými možnými výživovými trendmi a modernými stravovacími postupmi. Pomôže všetkým nájsť potrebnú hranicu medzi všetkými výživovými usmerneniami a triezvym pohľadom na stravovanie v kontexte zdravia. Kurz naozaj odporúčam celej verejnosti a verím, že každý jeho absolvent sa nemôže nechať "schladiť" voči sebe, svojmu zdraviu a zamerať sa na zmenu stravovacích návykov s celkovou snahou odstrániť stresové faktory zo svojho života. Kurz vás nabije potrebnými informáciami, aby ste mohli úspešne začať svoju novú cestu životom. Som presvedčený, že štúdium s osobnou prítomnosťou musí byť oveľa intenzívnejším zážitkom. Ďakujem za množstvo užitočných informácií týkajúcich sa skutočne holistického a triezveho pohľadu na stravovanie a zdravie pre nás všetkých, ktorí sa snažíme pracovať sami so sebou alebo pomáhať iným pri objavovaní ich novej a zmysluplnej cesty. Kurz ma veľmi obohatil o potrebné informácie, ktoré dávam do súvislosti s praxou na sebe a svojich blízkych, a teším sa z toho, ako sa nám hnev tela a všetky investície do seba samých mnohonásobne vracajú. Prajem každému, aby si našiel kurz od Martina Jelínka, ktorý sa týka zamerania, ktoré je mu blízke, a cestu k svojmu novému ja.