Kurzy ATAC

O aké kurzy je najväčší záujem?

O ktoré kurzy je najväčší záujem

Pretože sa ponuka kurzov u nás neustále rozširuje, sme neustále bombardovaní otázkami zo strany potenciálnych záujemcov o štúdium v oblasti výživy a zdravia, ktorý si majú vybrať. Mnohí by radi polročný kurz Poradca pre výživu , ale často majú obavu, či nie je pre nich veľmi náročný časovo aj vo svojej odbornosti.

Všetko je otázkou uhla pohľadu a zaslúži si hlbší pohľad na podstatu. Pokiaľ nahliadneme do štatistík, čísla prezradia nasledujúce:

1. Z celkového počtu všetkých študujúcich je približne 50% v kurze Poradca pre výživu. Táto hodnota jasne ukazuje, akým smerom sa uberá záujem trhu. Každoročne polovica zo všetkých záujemcov investuje pol roka svojho života do štúdia toho najrozsiahlejšieho, najprepracovanejšieho a obsahovo najnáročnejšieho kurzu. Tento údaj si zaslúži bližšiu pozornosť. Priebežnými dotazníkmi, z ktorých získavame cennú spätnú väzbu o tom, čo ľudí zaujíma najviac a aké majú predstavy o inováciách a celom systéme štúdia, sme zistili jednu úžasnú vec:

Prevažnú väčšinu ľudí zaujíma kvalita.

Konkrétne informačný rozsah kurzu. Hľadajú kurz, kde sa skutočne niečo naučia.

Druhá najčastejšia vec, ktorú dopytujú, je forma štúdia .

Aj tento údaj si zaslúži vysvetlenie, ktoré je v skutočnosti veľmi jednoduché. Nie každý je schopný dostatočne vnímať informácie štandardným počúvaním na prednáškach, kde chýbajúce informácie si doštuduje zo skrípt či iných študijných zdrojov. Toto sú dobre naučení vysokoškoláci. Problém je v tom, že o zdravie a správnu stravu sa zaujíma aj zvyšok populácie, kde mnohí majú jednoducho a jednoducho odpor k tomuto zavedenému spôsobu štúdia:

  • Nechce sa im sedieť na zadku dlhé hodiny a počúvať odborný výklad.
  • Nemajú chuť sa stresovať učením sa na skúšky.
  • Majú strach zo slovného prednesu pri skúškach či obhajobe.
  • Bojí sa na prednáškach klásť otázky, aby nevyzerali „hlúpo“.
  • Majú obavy, či študijné tempo pri krátkodobých kurzoch, ktoré sú limitované termínmi, vôbec zvládnu.
  • Nerozumie odborným termínom v tomto odbore a nie sú si tak istí, či učivo pochopí.

Na základe týchto informácií vieme, že cieľom väčšiny záujemcov o štúdium je jednoduchosť , cez ktorú pochopí všetko, čo je potrebné sa v tomto odbore naučiť.

  • Preto používame na štúdium systém myšlienkových máp.
  • Z toho dôvodu sa nezaťažujeme učením sa odborných pojmov, ktoré v praxi (mimo akademickú pôdu) nikdy nevyužijeme.
  • Kvôli tomu je súčasťou kurzu poradňa pre študentov , ktorá je anonymná a kde sa každý môže opýtať na to, čo ho trápi.
  • Preto (na rozdiel od noriem požadovaných ministerstvom školstva) nechceme preverovať študujúcu ústnou formou, ale dávame možnosť písaných testov v kľude z domova, čo výrazne znižuje stresové faktory.

Kombinácia týchto faktorov je dôvodom faktu, že tak vysoký počet ľudí ide študovať ten (na prvý pohľad) najnáročnejší kurz.

2. Druhá polovica študujúcich je rozptýlená vo zvyšku kurzov, ktoré ponúkame.

Z dlhodobého hľadiska vedie Cesta za vysnívanou postavou spoločne s kurzom Sila myšlienky .

3. Tak trochu bokom stojí projekt Škola zdravého varenia .

Tento nie je kurzom, ale poskytuje prístup ku konkrétnym receptom a jeho čiastkovým vlastnostiam a charakteristikám. Počet záujemcov o zdravé varenie neustále rastie, navyše využívajú tú výhodu, že recepty sú rozdelené do kategórií podľa „vhodnosti“ pre jednotlivé skupiny populácie.

Všeobecne sa snažíme o to, aby sme poskytovali rôzne formy vzdelania v oblasti zdravého životného štýlu čo najširšiemu spektru záujemcov. V rámci budúceho rozvoja pripravujeme ďalšie rozširovanie ponuky štúdia, všetko orientované holistickým smerom.

Mgr. Martin Jelínek

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

RNDr. Markéta Rezková

Keď som si vyberal z množstva kurzov, ktoré ponúkali rôzne organizácie, hlavnými faktormi pre mňa boli akreditácia ministerstva školstva a vedy, časová flexibilita, ale predovšetkým rozšírené množstvo informácií v porovnaní so štandardnými kurzami. Hoci šesťmesačný kurz "Poradca pre výživu a výživové doplnky" nie je akreditovaný, ostatné body ma nadmieru uspokojili. Formát, prehľadnosť a štruktúra informácií v denných lekciách boli napísané zrozumiteľne a veľmi zaujímavo, navyše dôležité informácie boli zvýraznené tak, aby sa v nich dalo ľahko orientovať. Okrem samotných hodín musím vyzdvihnúť najmä hru ZOF, v ktorej sa získané vedomosti aplikovali v "praxi" a ktorá je neoceniteľnou pomôckou počas štúdia. Ešte raz ďakujem a veľmi rada absolvujem ďalší z ponúkaných kurzov!

Linda Vykouková

Kurz bol veľkým prínosom nielen pre moju prácu, ale aj pre môj život. Z počiatočných obáv, ako zvládnem tri hodiny denne, prácu a rodinu, sa stala samozrejmosť a príjemný zvyk. Kurz pána Jelínka je naozaj kvalitný, som rada, že som ho absolvovala.

Jaroslav Řeřábek

V živote som absolvoval veľa kurzov a seminárov a vždy to malo niečo spoločné s lepšou kvalitou života. Kurz výživy ma však úplne pohltil!;-) Každý pracovný deň počas pol roka sme dostávali nové a nové lekcie plné informácií o potravinách, ich vlastnostiach a využití. Bolo to pre mňa niečo úplne nové, komplexné s plnou podporou v poradni na webe, ale aj e-mailom alebo telefonicky. Všetky informácie budem prežívať a spracovávať ešte niekoľko týždňov (a bolo ich veľa!:-) Najviac ma dostalo, že som si vďaka informáciám v kurze zlepšila cukrovku z 15 na 7, a to ešte nekončím! Bolo by skvelé, keby sa tieto informácie a dostať do škôl a pekné a úprimné, ako s majstrom Jelinek! Tento kurz vrelo odporúčam každému, je to naozaj rozsiahly zdroj informácií a rád!;-)