Kurzy ATAC

O aké kurzy je najväčší záujem?

O ktoré kurzy je najväčší záujem

Pretože sa ponuka kurzov u nás neustále rozširuje, sme neustále bombardovaní otázkami zo strany potenciálnych záujemcov o štúdium v oblasti výživy a zdravia, ktorý si majú vybrať. Mnohí by radi polročný kurz Poradca pre výživu , ale často majú obavu, či nie je pre nich veľmi náročný časovo aj vo svojej odbornosti.

Všetko je otázkou uhla pohľadu a zaslúži si hlbší pohľad na podstatu. Pokiaľ nahliadneme do štatistík, čísla prezradia nasledujúce:

1. Z celkového počtu všetkých študujúcich je približne 50% v kurze Poradca pre výživu. Táto hodnota jasne ukazuje, akým smerom sa uberá záujem trhu. Každoročne polovica zo všetkých záujemcov investuje pol roka svojho života do štúdia toho najrozsiahlejšieho, najprepracovanejšieho a obsahovo najnáročnejšieho kurzu. Tento údaj si zaslúži bližšiu pozornosť. Priebežnými dotazníkmi, z ktorých získavame cennú spätnú väzbu o tom, čo ľudí zaujíma najviac a aké majú predstavy o inováciách a celom systéme štúdia, sme zistili jednu úžasnú vec:

Prevažnú väčšinu ľudí zaujíma kvalita.

Konkrétne informačný rozsah kurzu. Hľadajú kurz, kde sa skutočne niečo naučia.

Druhá najčastejšia vec, ktorú dopytujú, je forma štúdia .

Aj tento údaj si zaslúži vysvetlenie, ktoré je v skutočnosti veľmi jednoduché. Nie každý je schopný dostatočne vnímať informácie štandardným počúvaním na prednáškach, kde chýbajúce informácie si doštuduje zo skrípt či iných študijných zdrojov. Toto sú dobre naučení vysokoškoláci. Problém je v tom, že o zdravie a správnu stravu sa zaujíma aj zvyšok populácie, kde mnohí majú jednoducho a jednoducho odpor k tomuto zavedenému spôsobu štúdia:

  • Nechce sa im sedieť na zadku dlhé hodiny a počúvať odborný výklad.
  • Nemajú chuť sa stresovať učením sa na skúšky.
  • Majú strach zo slovného prednesu pri skúškach či obhajobe.
  • Bojí sa na prednáškach klásť otázky, aby nevyzerali „hlúpo“.
  • Majú obavy, či študijné tempo pri krátkodobých kurzoch, ktoré sú limitované termínmi, vôbec zvládnu.
  • Nerozumie odborným termínom v tomto odbore a nie sú si tak istí, či učivo pochopí.

Na základe týchto informácií vieme, že cieľom väčšiny záujemcov o štúdium je jednoduchosť , cez ktorú pochopí všetko, čo je potrebné sa v tomto odbore naučiť.

  • Preto používame na štúdium systém myšlienkových máp.
  • Z toho dôvodu sa nezaťažujeme učením sa odborných pojmov, ktoré v praxi (mimo akademickú pôdu) nikdy nevyužijeme.
  • Kvôli tomu je súčasťou kurzu poradňa pre študentov , ktorá je anonymná a kde sa každý môže opýtať na to, čo ho trápi.
  • Preto (na rozdiel od noriem požadovaných ministerstvom školstva) nechceme preverovať študujúcu ústnou formou, ale dávame možnosť písaných testov v kľude z domova, čo výrazne znižuje stresové faktory.

Kombinácia týchto faktorov je dôvodom faktu, že tak vysoký počet ľudí ide študovať ten (na prvý pohľad) najnáročnejší kurz.

2. Druhá polovica študujúcich je rozptýlená vo zvyšku kurzov, ktoré ponúkame.

Z dlhodobého hľadiska vedie Cesta za vysnívanou postavou spoločne s kurzom Sila myšlienky .

3. Tak trochu bokom stojí projekt Škola zdravého varenia .

Tento nie je kurzom, ale poskytuje prístup ku konkrétnym receptom a jeho čiastkovým vlastnostiam a charakteristikám. Počet záujemcov o zdravé varenie neustále rastie, navyše využívajú tú výhodu, že recepty sú rozdelené do kategórií podľa „vhodnosti“ pre jednotlivé skupiny populácie.

Všeobecne sa snažíme o to, aby sme poskytovali rôzne formy vzdelania v oblasti zdravého životného štýlu čo najširšiemu spektru záujemcov. V rámci budúceho rozvoja pripravujeme ďalšie rozširovanie ponuky štúdia, všetko orientované holistickým smerom.

Mgr. Martin Jelínek

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Martina Bušková

Keďže pracujem ako masérka a kozmetička, často som vypočúvaná na problematiku zdravia a výživy o ktorú sa zaujímam dlhé roky. Chcela som teda aspoň radiť profesionálne a na úrovni a nie iba získať papier. Pri svojej práci som zistila, že aj bolesti chrbta, alebo stav pleti sa nedá vytrhnúť z kontextu a treba človeka brať ako celok, ktorý ovplyvňuje mnoho faktorov. Preto mne oslovil kurz pána Martina Jelínka ktorý bol pre mne odpoveďou na všetky moje otázky o výžive a pozerá na problémy komplexne. Všetko čo som sa naučila mi pomáha aj v osobnom živote.

Ing. Helena Dlouhá

Výživa ma pravdepodobne začala zaujímať pred 30 rokmi ... vydala som sa a zaujímalo ma, ako variť. Hľadala som súvislosti - prečo, ako a tak :). Vtedajšie hľadanie začínalo u brožovaných zošitov – kuchárok Mudr Jonáša, pokračovalo cez rôzne vegetariánske a makrobiotické kuchárky…prechádzala som rôznymi obdobiami, rôznymi skúsenosťami a nachádzala zaujímavé súvislosti. Medzi naším jedlom a našou mysľou. Oboje ma veľmi zaujímalo. Avšak vytvoriť zo všetkých tých najrôznejších informácií od rôznych autorov jeden vyvážený celok, to nie je úplne jednoduché. Každý človek je iný, to, čo platí na jedného, je pre druhého nemožné, a tých právd o výžive je toľko, každá iná… časom to u mňa viedlo až k akejsi rezignácii. Ale všetko má svoj čas. Od kamarátky som sa dozvedela o Martinovi Jelínkovi. A po nejakej dobe som sa zapísala na jeho kurz. Na náhody veľmi neverím, takže ďakujem, osud. Pretože Martin Jelínek dokázal z tých všetkých čriepkov, ktoré som v sebe mala, zložiť celistvý a fungujúci obraz. Všetko to do seba zapadalo ako puzzle. Som človek pochybovačný, než niečo prijmem za svoje, pozerám na to z veľa strán a chcem vedieť prečo a ako. Určite prídu časom ďalšie, nové otázky, ale už viem, v rámci akých súvislostí na ne budem hľadať odpoveď. V čom ma kurz výživového poradenstva veľmi oslovil? V celistvosti pohľadu. Nestránil žiadnej výživárskej škole, žiadnemu autorovi. Martin Jelínek nikoho neodsudzuje ani nikoho nevynáša do nebies. Používa logiku - jeho logika si však dobre rozumie s vecami nespočítateľnými a nemerateľnými, jednoducho všetkého je tak akurát ... Zo začiatku bolo ťažké vycítiť, aký osobný výživársky postoj Martin Jelínek vlastne zastáva. Dnes už to myslím tuším – a chápem, prečo zostáva náš učiteľ v niektorých veciach taký nestranný. Cenné je, ak si vytvoríme na vec svoj vlastný pohľad, neovplyvnený názormi učiteľa. Učiteľ by mal v ideálnom prípade iba pomôcť držať naše uvažovanie v akomsi rámci. V tomto smere sme teda mali ideálneho učiteľa ... aj v iných smeroch :) Vďaka kurzu som zistila, že rezignácia na čokoľvek nemá v mojom živote miesto, že ma výživa baví a že s tým chcem niečo ďalej robiť. Nie je to úžasné?

Petra Glogarová

Veľké poďakovanie patrí pánovi Mgr. Jelínkovi za odborne vedený kurz, profesionalitu, ochotu a ústretový prístup ku všetkým klientom. Všetkým, ktorí sa zaujímajú o problematiku zdravého životného štýlu, návštevu kurzu a čítanie kníh vrelo odporúčam.