O ktoré kurzy je najväčší záujem

Pretože sa ponuka kurzov u nás neustále rozširuje, sme neustále bombardovaní otázkami zo strany potenciálnych záujemcov o štúdium v oblasti výživy a zdravia, ktorý si majú vybrať. Mnohí by radi polročný kurz Poradca pre výživu , ale často majú obavu, či nie je pre nich veľmi náročný časovo aj vo svojej odbornosti.

Všetko je otázkou uhla pohľadu a zaslúži si hlbší pohľad na podstatu. Pokiaľ nahliadneme do štatistík, čísla prezradia nasledujúce:

1. Z celkového počtu všetkých študujúcich je približne 50% v kurze Poradca pre výživu. Táto hodnota jasne ukazuje, akým smerom sa uberá záujem trhu. Každoročne polovica zo všetkých záujemcov investuje pol roka svojho života do štúdia toho najrozsiahlejšieho, najprepracovanejšieho a obsahovo najnáročnejšieho kurzu. Tento údaj si zaslúži bližšiu pozornosť. Priebežnými dotazníkmi, z ktorých získavame cennú spätnú väzbu o tom, čo ľudí zaujíma najviac a aké majú predstavy o inováciách a celom systéme štúdia, sme zistili jednu úžasnú vec:

Prevažnú väčšinu ľudí zaujíma kvalita.

Konkrétne informačný rozsah kurzu. Hľadajú kurz, kde sa skutočne niečo naučia.

Druhá najčastejšia vec, ktorú dopytujú, je forma štúdia .

Aj tento údaj si zaslúži vysvetlenie, ktoré je v skutočnosti veľmi jednoduché. Nie každý je schopný dostatočne vnímať informácie štandardným počúvaním na prednáškach, kde chýbajúce informácie si doštuduje zo skrípt či iných študijných zdrojov. Toto sú dobre naučení vysokoškoláci. Problém je v tom, že o zdravie a správnu stravu sa zaujíma aj zvyšok populácie, kde mnohí majú jednoducho a jednoducho odpor k tomuto zavedenému spôsobu štúdia:

  • Nechce sa im sedieť na zadku dlhé hodiny a počúvať odborný výklad.
  • Nemajú chuť sa stresovať učením sa na skúšky.
  • Majú strach zo slovného prednesu pri skúškach či obhajobe.
  • Bojí sa na prednáškach klásť otázky, aby nevyzerali „hlúpo“.
  • Majú obavy, či študijné tempo pri krátkodobých kurzoch, ktoré sú limitované termínmi, vôbec zvládnu.
  • Nerozumie odborným termínom v tomto odbore a nie sú si tak istí, či učivo pochopí.

Na základe týchto informácií vieme, že cieľom väčšiny záujemcov o štúdium je jednoduchosť , cez ktorú pochopí všetko, čo je potrebné sa v tomto odbore naučiť.

  • Preto používame na štúdium systém myšlienkových máp.
  • Z toho dôvodu sa nezaťažujeme učením sa odborných pojmov, ktoré v praxi (mimo akademickú pôdu) nikdy nevyužijeme.
  • Kvôli tomu je súčasťou kurzu poradňa pre študentov , ktorá je anonymná a kde sa každý môže opýtať na to, čo ho trápi.
  • Preto (na rozdiel od noriem požadovaných ministerstvom školstva) nechceme preverovať študujúcu ústnou formou, ale dávame možnosť písaných testov v kľude z domova, čo výrazne znižuje stresové faktory.

Kombinácia týchto faktorov je dôvodom faktu, že tak vysoký počet ľudí ide študovať ten (na prvý pohľad) najnáročnejší kurz.

2. Druhá polovica študujúcich je rozptýlená vo zvyšku kurzov, ktoré ponúkame.

Z dlhodobého hľadiska vedie Cesta za vysnívanou postavou spoločne s kurzom Sila myšlienky .

3. Tak trochu bokom stojí projekt Škola zdravého varenia .

Tento nie je kurzom, ale poskytuje prístup ku konkrétnym receptom a jeho čiastkovým vlastnostiam a charakteristikám. Počet záujemcov o zdravé varenie neustále rastie, navyše využívajú tú výhodu, že recepty sú rozdelené do kategórií podľa „vhodnosti“ pre jednotlivé skupiny populácie.

Všeobecne sa snažíme o to, aby sme poskytovali rôzne formy vzdelania v oblasti zdravého životného štýlu čo najširšiemu spektru záujemcov. V rámci budúceho rozvoja pripravujeme ďalšie rozširovanie ponuky štúdia, všetko orientované holistickým smerom.

Mgr. Martin Jelínek

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Miroslav Vondrovský

Pri výbere kurzu som "vsadil" na lektora Martina Jelínka. Prvotným impulzom bolo sledovanie jeho tematických prednášok na internete. To bolo moje prvé zoznámenie s ním. Ďalej som sa zaujímal o online vzdelávanie z tepla domova. Počas kurzu som opustil teplo domova a osobne som sa zúčastnil na jeho prednáške v Prahe. Teraz sa chystám na ďalší kurz - Magický pôst. Teším sa, že si opäť rozšírim obzory, ktoré budem môcť odovzdať ľuďom okolo seba. A dúfam, že na mojej celoživotnej "výživnej" ceste za vzdelaním sa naše cesty ešte niekoľkokrát skrížia. Tento kurz považujem za základný kameň v oblasti výživy.

Martin Čerman

Romana Jakubcová

Pre mňa bolo rozhodujúce samoštúdium doplnené možnosťou osobných stretnutí a dĺžka kurzu, ktorá bola predzvesťou kvality. Získala som komplexné a zmysluplné informácie o stravovaní a jeho dôsledkoch, doplnené o pohľad východných kultúr. Obrovským bonusom je komplexný prístup k informáciám, on-line poradenstvo, možnosť ďalšieho vzdelávania či spolupráce s pánom Jelínkom a ďalšími kolegami.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu