Zóna optimálního fungování

Systém poradenstva, ktorý používame, je založený na princípoch holistického poňatia človeka. Každý človek je neoddeliteľnou súčasťou prostredia, v ktorom žije. Je preto logické, že nás do určitej miery ovplyvňujú rôzne faktory - kvalita ovzdušia, spánkový režim, emocionálny stres, úroveň fyzickej aktivity, užívané lieky a, samozrejme, kvalita našej stravy. Moderná veda potvrdzuje, že tieto podmienky priamo ovplyvňujú metabolické procesy v ľudskom tele a že sa navzájom ovplyvňujú. Preto nie je možné stanoviť medzi nimi konkrétne hranice a zaoberať sa nimi ako čiastkovými.

Princíp holizmu (celostného prístupu) teda hovorí, že ak chceme, aby strava ovplyvňovala správanie nášho tela želaným smerom a spôsobom, musíme brať do úvahy všetky tieto faktory rovnako a predovšetkým vo vzájomnej súvislosti. Má to svoje výhody aj nevýhody. Medzi pozitíva patrí nekompromisný fakt, že týmto spôsobom zohľadňujeme maximum toho, čo ovplyvňuje fungovanie ľudského tela. Negatívom je určitá náročnosť pri snahe pochopiť celý systém, pretože existuje značný rozsah vzájomných vzťahov a súvislostí, ktoré je potrebné zohľadniť pri určovaní správneho stravovacieho režimu. A to so sebou prináša potrebu praxe, ktorú si treba osvojiť.

V našom holistickom prístupe k výživovému poradenstvu sme vyvinuli systém, ktorý veľmi jednoduchým spôsobom spája všetko, čo ovplyvňuje ľudský metabolizmus a zároveň priamo súvisí s kvalitou stravy.

Aké je jeho tajomstvo?

 1. Rešpektujeme skutočnosť, že v tele je všetko spojené so všetkým. Aby bolo možné určiť, čo je potrebné v stravovaní zlepšiť, je potrebné vedieť, ako sa klient dlhodobo stravuje a ktoré potraviny a postoje k jedlu spôsobili odchýlku od potenciálnej rovnováhy.
  Z tohto dôvodu sa najprv snažíme identifikovať "zlozvyky" v dlhodobom stravovaní klienta.
 2. Vieme, že moderná veda dokáže vypočítať a matematicky vyjadriť mnohé biologické procesy prebiehajúce v ľudskom tele. Situáciu nekomplikujeme používaním merateľných parametrov, ktoré uľahčujú stratu prehľadu a vedú k situáciám, keď "pre stromy nevidíme les".
  Na poradenstvo používame najľahšie dostupné a zároveň základné merania a hodnotenia metabolických procesov.
 3. Aj keď je možné ľudský metabolizmus merať a analyzovať rôznymi spôsobmi, nemožno v tomto smere použiť žiadny komplexný systém. Jednoducho neexistuje nástroj alebo metóda, ktorá by zistila všetko. Našťastie existujú aj rôzne prejavy na tele, ktoré odrážajú stav procesov prebiehajúcich vo vnútri tela.
  Vyvinuli sme systém, pomocou ktorého môžeme ľahko získať informácie o niektorých metabolických procesoch v tele, ktoré sa prejavujú napríklad v správaní, kvalite vlasov, nechtov alebo pokožky a ktoré priamo súvisia s kvalitou stravy.
 4. Sme si plne vedomí toho, že spôsob nášho myslenia a naše emócie ovplyvňujú všetky biologické procesy, ktoré prebiehajú v tele, a to úplne zásadným spôsobom.
  Rešpektujeme a zohľadňujeme dostupné psychosomatické prejavy každého klienta a dávame ich do súvislosti s kvalitou výživy.
 5. Pohyb je prirodzenou súčasťou našej existencie. Úroveň fyzickej aktivity ovplyvňuje metabolizmus v podobnej miere ako naše emócie.
  Súčasťou nášho poradenského systému je zhodnotenie súčasnej pohybovej aktivity a odporučenie takej, ktorá klientovi vyhovuje po všetkých stránkach.
 6. V oblasti výživy existuje veľké množstvo rôznych teórií, ktoré si často navzájom odporujú. Príkladom je delená strava, výživa podľa krvnej skupiny, makrobiotika, vegetariánstvo, vitariánstvo (raw), strava s vysokým obsahom sacharidov alebo bielkovín a mnohé ďalšie.
  Žiadnu z nich nepreferujeme, ale rešpektujeme ich vedecký základ. Našou prioritou je pristupovať ku každému individuálne s rešpektom k cieľu, ktorý sme si spoločne stanovili.
 7. Väčšina ľudí rozlišuje medzi zdravými a nezdravými potravinami. Je to veľmi relatívne, pretože vzhľadom na individualitu každého človeka reaguje metabolizmus na každú potravinu inak. Čo je dobré pre jedného človeka, nemusí vyhovovať inému.
  V našom systéme rozdeľujeme potraviny na vhodné a nevhodné. Odnesiete si od nás zoznam odporúčaných potravín, ako aj tých, ktorým by ste sa mali z mnohých dôvodov vyhnúť. Nič nezakazujeme, len stanovujeme pokyny pre stravu klienta.
 8. Moderná veda hovorí, že každá potravina obsahuje energiu, určité spektrum živín (sacharidy, tuky, bielkoviny, vlákninu, vitamíny, minerály atď.), má hodnotu glykemického indexu a záťaž a pri trávení spotrebuje určité množstvo energie z tela. Východné filozofie a kultúry nás v snahe o holistický pohľad na stravovanie presviedčajú, že každá potravina navyše ovplyvňuje pocity tepla a chladu v tele (tzv. tepelný efekt), ovplyvňuje acidobázickú rovnováhu vnútorného prostredia tela a zasahuje do energetického systému človeka (tendencie jin vs. jang).
  Náš holistický prístup rešpektuje oboje. Vytvorili sme "most", ktorý spája tieto dva svety a v ich vzájomnom prepojení nachádza zmysel a poriadok.
 9. Ako teda vyzerá strava, ktorú od nás dostanete?

  • Je vyvážená z hľadiska množstva a pomeru základných živín.
  • Energeticky je to postačujúce - vypočítame pomer príjmu a výdaja energie.
  • Chceme tiež, aby boli recepty ľahko stráviteľné.
  • Výsledný glykemický index a záťaž celodenného jedla zodpovedá podľa individuálnych požiadaviek klienta.
  • Jednotlivé recepty sú navrhnuté tak, aby udržiavali zdravú acidobázickú rovnováhu bilancia.
  • Potraviny usporiadame tak, aby ich tepelný účinok zodpovedal ročnému obdobiu, v súčasnosti prechádzame a zároveň individuálnym požiadavkám klienta v súvislosti s na zdravotný stav a fyzickú aktivitu jednotlivca.
  • V neposlednom rade bude celodenná strava energeticky zodpovedať vnútornému stavu mysle. Vnútorné rozpoloženie klienta a jednotlivé situácie, ktorými bude v živote prechádzať.
 10. Aby sme teóriu mohli uplatniť v praxi, je potrebné pripraviť jedlá z vybraných potravín, ktoré sú skutočne "jedlé". Aby bolo výživové poradenstvo zmysluplné, je potrebné odporúčať jedlá, ktoré dobre chutia.
  Okrem zoznamu vhodných a nevhodných potravín obsahuje naše poradenstvo aj prepracovaný systém konkrétnych receptov pre verejné stravovanie aj domáce varenie.

Mgr. Martin Jelínek

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Martin Linda

O tom, ako sa v tejto oblasti darí, hovorí pán Mgr. Martin Jelínek nastavil latku v oblasti vzdelávania naozaj vysoko. Ide o kvalitný a prepracovaný vzdelávací systém, ktorý zaujíma a učí základné informácie z oblasti zdravia a výživy. Som veľmi rada, že som mohla absolvovať tento kurz, pretože to bola skvelá skúsenosť od začiatku až do konca. Už pred niekoľkými rokmi som mala chuť vzdelávať sa v tejto oblasti, ale tento kurz ma posunul na novú úroveň v hľadaní informácií o výžive a zdraví. Kvantum vedomostí by mohlo byť premyslene spracované menším počtom osôb, keby nebolo myšlienkových máp a svedomito vypracovaných letákov s občasnou zábavnou prezentáciou informácií. Podarilo sa v nej skĺbiť formu spracovania, kvalitný zdroj informácií, otvorený rôznym smerom, a zaujať študenta. O tomto kurze by sa dalo napísať veľa pozitívnych informácií, ale myslím si, že najlepšia je osobná skúsenosť. Ešte raz by som chcel poďakovať Martinovi Jelínkovi za tento kurz a jeho ústretový, trpezlivý prístup k študentom.

Taťána Juřicová

Hoci som už absolvovala kurz, ktorý ma oprávňoval pracovať ako výživová poradkyňa, mala som pocit, že získané vedomosti sú nedostatočné, a hľadala som ďalší zdroj informácií. Priebeh výučby Mgr. Martin Jelínek ďaleko prekonal moje očakávania. Nebola to len komplexnosť informácií, ale aj osobnosť lektora a spôsob výučby - samoštúdium a spoločné stretnutia, počas ktorých som sa vždy dozvedela niečo navyše, čo nebolo v študijných článkoch. Veľmi oceňujem aj možnosť ďalšej spolupráce a rady od pána Jelínka v prípadoch, keď si nie som istý, či neurobím nejakú škodu. Je skvelé mať aj naďalej podporu takéhoto odborníka.

Ing. Jarmila Štěrbová

Ďakujem za možnosť zúčastniť sa vášho šesťmesačného kurzu pre výživových poradcov. Bol to pohľad do sveta, v ktorom priama logika ukazuje svoju milú tvár. Pochopenie kontextu, ktorý ponúka váš kurz a osobný prístup, prináša možnosť slobody ruka v ruke so zodpovednosťou za všetky vlastné rozhodnutia. Hoci hovorím o telesných procesoch, význam posolstva preniká do nehmotných sfér, a to bolo pre mňa na celom kurze najzaujímavejšie. Ďakujem, bolo mi cťou sa s vami stretnúť.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu