Kurzy ATAC

Holistický prístup v poradenstve

Zóna optimálního fungování

Systém poradenstva, ktorý používame, je založený na princípoch holistického poňatia človeka. Každý človek je neoddeliteľnou súčasťou prostredia, v ktorom žije. Je preto logické, že nás do určitej miery ovplyvňujú rôzne faktory - kvalita ovzdušia, spánkový režim, emocionálny stres, úroveň fyzickej aktivity, užívané lieky a, samozrejme, kvalita našej stravy. Moderná veda potvrdzuje, že tieto podmienky priamo ovplyvňujú metabolické procesy v ľudskom tele a že sa navzájom ovplyvňujú. Preto nie je možné stanoviť medzi nimi konkrétne hranice a zaoberať sa nimi ako čiastkovými.

Princíp holizmu (celostného prístupu) teda hovorí, že ak chceme, aby strava ovplyvňovala správanie nášho tela želaným smerom a spôsobom, musíme brať do úvahy všetky tieto faktory rovnako a predovšetkým vo vzájomnej súvislosti. Má to svoje výhody aj nevýhody. Medzi pozitíva patrí nekompromisný fakt, že týmto spôsobom zohľadňujeme maximum toho, čo ovplyvňuje fungovanie ľudského tela. Negatívom je určitá náročnosť pri snahe pochopiť celý systém, pretože existuje značný rozsah vzájomných vzťahov a súvislostí, ktoré je potrebné zohľadniť pri určovaní správneho stravovacieho režimu. A to so sebou prináša potrebu praxe, ktorú si treba osvojiť.

V našom holistickom prístupe k výživovému poradenstvu sme vyvinuli systém, ktorý veľmi jednoduchým spôsobom spája všetko, čo ovplyvňuje ľudský metabolizmus a zároveň priamo súvisí s kvalitou stravy.

Aké je jeho tajomstvo?

 1. Rešpektujeme skutočnosť, že v tele je všetko spojené so všetkým. Aby bolo možné určiť, čo je potrebné v stravovaní zlepšiť, je potrebné vedieť, ako sa klient dlhodobo stravuje a ktoré potraviny a postoje k jedlu spôsobili odchýlku od potenciálnej rovnováhy.
  Z tohto dôvodu sa najprv snažíme identifikovať "zlozvyky" v dlhodobom stravovaní klienta.
 2. Vieme, že moderná veda dokáže vypočítať a matematicky vyjadriť mnohé biologické procesy prebiehajúce v ľudskom tele. Situáciu nekomplikujeme používaním merateľných parametrov, ktoré uľahčujú stratu prehľadu a vedú k situáciám, keď "pre stromy nevidíme les".
  Na poradenstvo používame najľahšie dostupné a zároveň základné merania a hodnotenia metabolických procesov.
 3. Aj keď je možné ľudský metabolizmus merať a analyzovať rôznymi spôsobmi, nemožno v tomto smere použiť žiadny komplexný systém. Jednoducho neexistuje nástroj alebo metóda, ktorá by zistila všetko. Našťastie existujú aj rôzne prejavy na tele, ktoré odrážajú stav procesov prebiehajúcich vo vnútri tela.
  Vyvinuli sme systém, pomocou ktorého môžeme ľahko získať informácie o niektorých metabolických procesoch v tele, ktoré sa prejavujú napríklad v správaní, kvalite vlasov, nechtov alebo pokožky a ktoré priamo súvisia s kvalitou stravy.
 4. Sme si plne vedomí toho, že spôsob nášho myslenia a naše emócie ovplyvňujú všetky biologické procesy, ktoré prebiehajú v tele, a to úplne zásadným spôsobom.
  Rešpektujeme a zohľadňujeme dostupné psychosomatické prejavy každého klienta a dávame ich do súvislosti s kvalitou výživy.
 5. Pohyb je prirodzenou súčasťou našej existencie. Úroveň fyzickej aktivity ovplyvňuje metabolizmus v podobnej miere ako naše emócie.
  Súčasťou nášho poradenského systému je zhodnotenie súčasnej pohybovej aktivity a odporučenie takej, ktorá klientovi vyhovuje po všetkých stránkach.
 6. V oblasti výživy existuje veľké množstvo rôznych teórií, ktoré si často navzájom odporujú. Príkladom je delená strava, výživa podľa krvnej skupiny, makrobiotika, vegetariánstvo, vitariánstvo (raw), strava s vysokým obsahom sacharidov alebo bielkovín a mnohé ďalšie.
  Žiadnu z nich nepreferujeme, ale rešpektujeme ich vedecký základ. Našou prioritou je pristupovať ku každému individuálne s rešpektom k cieľu, ktorý sme si spoločne stanovili.
 7. Väčšina ľudí rozlišuje medzi zdravými a nezdravými potravinami. Je to veľmi relatívne, pretože vzhľadom na individualitu každého človeka reaguje metabolizmus na každú potravinu inak. Čo je dobré pre jedného človeka, nemusí vyhovovať inému.
  V našom systéme rozdeľujeme potraviny na vhodné a nevhodné. Odnesiete si od nás zoznam odporúčaných potravín, ako aj tých, ktorým by ste sa mali z mnohých dôvodov vyhnúť. Nič nezakazujeme, len stanovujeme pokyny pre stravu klienta.
 8. Moderná veda hovorí, že každá potravina obsahuje energiu, určité spektrum živín (sacharidy, tuky, bielkoviny, vlákninu, vitamíny, minerály atď.), má hodnotu glykemického indexu a záťaž a pri trávení spotrebuje určité množstvo energie z tela. Východné filozofie a kultúry nás v snahe o holistický pohľad na stravovanie presviedčajú, že každá potravina navyše ovplyvňuje pocity tepla a chladu v tele (tzv. tepelný efekt), ovplyvňuje acidobázickú rovnováhu vnútorného prostredia tela a zasahuje do energetického systému človeka (tendencie jin vs. jang).
  Náš holistický prístup rešpektuje oboje. Vytvorili sme "most", ktorý spája tieto dva svety a v ich vzájomnom prepojení nachádza zmysel a poriadok.
 9. Ako teda vyzerá strava, ktorú od nás dostanete?

  • Je vyvážená z hľadiska množstva a pomeru základných živín.
  • Energeticky je to postačujúce - vypočítame pomer príjmu a výdaja energie.
  • Chceme tiež, aby boli recepty ľahko stráviteľné.
  • Výsledný glykemický index a záťaž celodenného jedla zodpovedá podľa individuálnych požiadaviek klienta.
  • Jednotlivé recepty sú navrhnuté tak, aby udržiavali zdravú acidobázickú rovnováhu bilancia.
  • Potraviny usporiadame tak, aby ich tepelný účinok zodpovedal ročnému obdobiu, v súčasnosti prechádzame a zároveň individuálnym požiadavkám klienta v súvislosti s na zdravotný stav a fyzickú aktivitu jednotlivca.
  • V neposlednom rade bude celodenná strava energeticky zodpovedať vnútornému stavu mysle. Vnútorné rozpoloženie klienta a jednotlivé situácie, ktorými bude v živote prechádzať.
 10. Aby sme teóriu mohli uplatniť v praxi, je potrebné pripraviť jedlá z vybraných potravín, ktoré sú skutočne "jedlé". Aby bolo výživové poradenstvo zmysluplné, je potrebné odporúčať jedlá, ktoré dobre chutia.
  Okrem zoznamu vhodných a nevhodných potravín obsahuje naše poradenstvo aj prepracovaný systém konkrétnych receptov pre verejné stravovanie aj domáce varenie.

Mgr. Martin Jelínek

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Ladislav Škárka

Už predtým som sa venoval tomuto odboru a chcel som si ďalej rozšíriť obzory. Vďaka pánovi Mgr. Martinovi Jelínkovi som zistil, aké som mal medzery a teraz môžem oveľa lepšie poradiť svojim klientom aj rodine. Celý kurz bol veľmi dobre vedený. Teším sa, keď budem mať príležitosť absolovať ďalší z ponúkaných kurzov.

Jakub Kořenek

Kurz pána Mgr. Jelínka Poradca pre výživu a suplementáciu pre mňa bol veľmi obohacujúci nielen po stránke nutričnej, ale taktiež zmenil môj pohľad na celkovú kvalitu života. Jeho snaha klásť počas štúdia dôraz na holistický prístup mi veľmi pomohla v mojej praxi terapeuta odhaliť alebo sa aspoň priblížiť skutočnej príčine problémov niektorých mojich klientov (napr. odstránenie bolesti kĺbov spôsobené dlhodobým prekyslením organizmu). Súčasne mi kurz otvoril ďalšie možnosti štúdia a inšpiroval k ďalšiemu vzdelávaniu sa v oblasti životného štýlu. Kladne by som sa chcel vyjadriť aj k začleneniu niektorých východných smerov, konkrétne Tradičnej čínskej medicíny, ajurvédy alebo makrobiotikami, ktoré kurz skvele dopĺňajú a umožňujú získať ucelenejší pohľad na kvalitu nášho zdravia. Ďalšie pozitívum je aj možnosť práce vo výukovom programe ZOF, kde je možné aplikovať získané vedomosti a tvoriť stravovacie plány pre konkrétne situácie. Touto cestou by som všetkým, ktorí sa chcú obohatiť o znalosti v nutričnej oblasti, odporučil práve kurz pána Jelínka, ktorý je podľa môjho názoru bezkonkurenčný. Týmto by som sa mu chcel veľmi poďakovať a teším sa na absolvovanie ďalších vzdelávacích kurzov pod jeho vedením.

Bc. Vladimír Slavík

„Certifikát môže získať každý!" Túto vetu hovorí väčšina ľudí. Z časti majú pravdu, každý máme tú možnosť. Avšak, získanie certifikátu „Poradca pre výživu a suplementáciu" od Mgr. Martina Jelínka má naozaj váhu, nie je totiž "zadarmo", ako tomu býva pri niektorých kurzoch ponúkaných po celej SR. Jeho získanie vyžaduje čas, usilovnosť a pravidelné a záverečné preukázanie znalostí získaných v tomto kurze. Keďže som pôvodne vyučený kuchár, do kurzu som šiel s ľahko pokročilejšími znalosťami o výžive, náhle som zistil, že informácie, ktoré som sa dozvedel v kurze, nám žiadny klasický učebný ani maturitný odbor v rámci gastronómie neposkytne.Štúdium sa blíži vysokoškolskej náročnosti, čo do obsahu kurzu, to do plnenia jednotlivých úloh a to vrátane vypracovania seminárnej práce na danú tému.Tento kurz by som odporučil každému, kto má rád nielen sám seba, ale aj ostatných ľudí vo svojom okolí, ktorým môže pomocou vylepšenia stravovacích návykov zlepšiť kvalitu života – zvýšiť imunitný systém človeka, predchádzať či zmierniť príznaky chorôb , ktoré väčšinu z nás počas života stretnú, alebo tiež pomôcť športovcom zvýšiť ich výkon a podporiť správnu regeneráciu svalov, nehovoriac o redukčných diétach. Vďaka kurzu som sa dozvedel, ako všetko v tele funguje a akým spôsobom ovplyvňujú potraviny kvalitu nášho každodenného života. Týmto Vám ďakujem za poskytnutie kvalitných informácií a za možnosť konzultácií, ktoré poskytujete aj po ukončení štúdia.