Zóna optimálního fungování

Systém poradenstva, ktorý používame, je založený na princípoch holistického poňatia človeka. Každý človek je neoddeliteľnou súčasťou prostredia, v ktorom žije. Je preto logické, že nás do určitej miery ovplyvňujú rôzne faktory - kvalita ovzdušia, spánkový režim, emocionálny stres, úroveň fyzickej aktivity, užívané lieky a, samozrejme, kvalita našej stravy. Moderná veda potvrdzuje, že tieto podmienky priamo ovplyvňujú metabolické procesy v ľudskom tele a že sa navzájom ovplyvňujú. Preto nie je možné stanoviť medzi nimi konkrétne hranice a zaoberať sa nimi ako čiastkovými.

Princíp holizmu (celostného prístupu) teda hovorí, že ak chceme, aby strava ovplyvňovala správanie nášho tela želaným smerom a spôsobom, musíme brať do úvahy všetky tieto faktory rovnako a predovšetkým vo vzájomnej súvislosti. Má to svoje výhody aj nevýhody. Medzi pozitíva patrí nekompromisný fakt, že týmto spôsobom zohľadňujeme maximum toho, čo ovplyvňuje fungovanie ľudského tela. Negatívom je určitá náročnosť pri snahe pochopiť celý systém, pretože existuje značný rozsah vzájomných vzťahov a súvislostí, ktoré je potrebné zohľadniť pri určovaní správneho stravovacieho režimu. A to so sebou prináša potrebu praxe, ktorú si treba osvojiť.

V našom holistickom prístupe k výživovému poradenstvu sme vyvinuli systém, ktorý veľmi jednoduchým spôsobom spája všetko, čo ovplyvňuje ľudský metabolizmus a zároveň priamo súvisí s kvalitou stravy.

Aké je jeho tajomstvo?

 1. Rešpektujeme skutočnosť, že v tele je všetko spojené so všetkým. Aby bolo možné určiť, čo je potrebné v stravovaní zlepšiť, je potrebné vedieť, ako sa klient dlhodobo stravuje a ktoré potraviny a postoje k jedlu spôsobili odchýlku od potenciálnej rovnováhy.
  Z tohto dôvodu sa najprv snažíme identifikovať "zlozvyky" v dlhodobom stravovaní klienta.
 2. Vieme, že moderná veda dokáže vypočítať a matematicky vyjadriť mnohé biologické procesy prebiehajúce v ľudskom tele. Situáciu nekomplikujeme používaním merateľných parametrov, ktoré uľahčujú stratu prehľadu a vedú k situáciám, keď "pre stromy nevidíme les".
  Na poradenstvo používame najľahšie dostupné a zároveň základné merania a hodnotenia metabolických procesov.
 3. Aj keď je možné ľudský metabolizmus merať a analyzovať rôznymi spôsobmi, nemožno v tomto smere použiť žiadny komplexný systém. Jednoducho neexistuje nástroj alebo metóda, ktorá by zistila všetko. Našťastie existujú aj rôzne prejavy na tele, ktoré odrážajú stav procesov prebiehajúcich vo vnútri tela.
  Vyvinuli sme systém, pomocou ktorého môžeme ľahko získať informácie o niektorých metabolických procesoch v tele, ktoré sa prejavujú napríklad v správaní, kvalite vlasov, nechtov alebo pokožky a ktoré priamo súvisia s kvalitou stravy.
 4. Sme si plne vedomí toho, že spôsob nášho myslenia a naše emócie ovplyvňujú všetky biologické procesy, ktoré prebiehajú v tele, a to úplne zásadným spôsobom.
  Rešpektujeme a zohľadňujeme dostupné psychosomatické prejavy každého klienta a dávame ich do súvislosti s kvalitou výživy.
 5. Pohyb je prirodzenou súčasťou našej existencie. Úroveň fyzickej aktivity ovplyvňuje metabolizmus v podobnej miere ako naše emócie.
  Súčasťou nášho poradenského systému je zhodnotenie súčasnej pohybovej aktivity a odporučenie takej, ktorá klientovi vyhovuje po všetkých stránkach.
 6. V oblasti výživy existuje veľké množstvo rôznych teórií, ktoré si často navzájom odporujú. Príkladom je delená strava, výživa podľa krvnej skupiny, makrobiotika, vegetariánstvo, vitariánstvo (raw), strava s vysokým obsahom sacharidov alebo bielkovín a mnohé ďalšie.
  Žiadnu z nich nepreferujeme, ale rešpektujeme ich vedecký základ. Našou prioritou je pristupovať ku každému individuálne s rešpektom k cieľu, ktorý sme si spoločne stanovili.
 7. Väčšina ľudí rozlišuje medzi zdravými a nezdravými potravinami. Je to veľmi relatívne, pretože vzhľadom na individualitu každého človeka reaguje metabolizmus na každú potravinu inak. Čo je dobré pre jedného človeka, nemusí vyhovovať inému.
  V našom systéme rozdeľujeme potraviny na vhodné a nevhodné. Odnesiete si od nás zoznam odporúčaných potravín, ako aj tých, ktorým by ste sa mali z mnohých dôvodov vyhnúť. Nič nezakazujeme, len stanovujeme pokyny pre stravu klienta.
 8. Moderná veda hovorí, že každá potravina obsahuje energiu, určité spektrum živín (sacharidy, tuky, bielkoviny, vlákninu, vitamíny, minerály atď.), má hodnotu glykemického indexu a záťaž a pri trávení spotrebuje určité množstvo energie z tela. Východné filozofie a kultúry nás v snahe o holistický pohľad na stravovanie presviedčajú, že každá potravina navyše ovplyvňuje pocity tepla a chladu v tele (tzv. tepelný efekt), ovplyvňuje acidobázickú rovnováhu vnútorného prostredia tela a zasahuje do energetického systému človeka (tendencie jin vs. jang).
  Náš holistický prístup rešpektuje oboje. Vytvorili sme "most", ktorý spája tieto dva svety a v ich vzájomnom prepojení nachádza zmysel a poriadok.
 9. Ako teda vyzerá strava, ktorú od nás dostanete?

  • Je vyvážená z hľadiska množstva a pomeru základných živín.
  • Energeticky je to postačujúce - vypočítame pomer príjmu a výdaja energie.
  • Chceme tiež, aby boli recepty ľahko stráviteľné.
  • Výsledný glykemický index a záťaž celodenného jedla zodpovedá podľa individuálnych požiadaviek klienta.
  • Jednotlivé recepty sú navrhnuté tak, aby udržiavali zdravú acidobázickú rovnováhu bilancia.
  • Potraviny usporiadame tak, aby ich tepelný účinok zodpovedal ročnému obdobiu, v súčasnosti prechádzame a zároveň individuálnym požiadavkám klienta v súvislosti s na zdravotný stav a fyzickú aktivitu jednotlivca.
  • V neposlednom rade bude celodenná strava energeticky zodpovedať vnútornému stavu mysle. Vnútorné rozpoloženie klienta a jednotlivé situácie, ktorými bude v živote prechádzať.
 10. Aby sme teóriu mohli uplatniť v praxi, je potrebné pripraviť jedlá z vybraných potravín, ktoré sú skutočne "jedlé". Aby bolo výživové poradenstvo zmysluplné, je potrebné odporúčať jedlá, ktoré dobre chutia.
  Okrem zoznamu vhodných a nevhodných potravín obsahuje naše poradenstvo aj prepracovaný systém konkrétnych receptov pre verejné stravovanie aj domáce varenie.

Mgr. Martin Jelínek

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

PharmDr. Jana Strieglerová

www.svethomeopatie.cz

Kurzy Mgr. Kurzy Martina Jelínka boli pre mňa veľmi inšpiratívne, plné praktických a komplexných rád. Veľmi oceňujem jeho profesionalitu, organizačné schopnosti a životný nadhľad. Mať prednášajúceho, ktorý žije a praktizuje to, čo prednáša, je to najlepšie, čo si študenti môžu priať. Získala som holistický pohľad na výživu, zdravie a životný štýl. Z toho čerpám v osobnom aj profesionálnom živote. Moja rodina sa pekne rozbehla a zdravé stravovanie je pre nás už roky základom.

Alena Rudolf Honolková, DiS.

Na kurz výživového poradcu som narazila "náhodou", keď som na internete hľadala výživového poradcu v mieste svojho bydliska. Ponuka kurzu ma veľmi zaujala, a to tak formou štúdia, ako aj obsahom. Absolvovaním kurzu som získala široké znalosti nielen o výžive, ale aj o fungovaní tela. Keďže ma táto téma veľmi zaujíma, rozhodol som sa pokračovať v tejto oblasti na profesionálnej úrovni. Oceňujem profesionálne vedenie kurzu, pohľad na oblasť výživy je naozaj komplexný zo všetkých rôznych uhlov pohľadu. Zaujímavá je aj ponuka ďalších kurzov, ktoré v budúcnosti určite využijem na rozšírenie svojich zručností.

Vybral by som si kurzy ATAC pána Mgr. Jelinek z niekoľkých dôvodov. Základom štúdia je komplexný pohľad na výživu človeka - poznanie fungovania ľudského organizmu vo vzťahu k výžive a zároveň poznanie vlastností potravín vo vzťahu k ľudskému organizmu. Páči sa mi, že kurzy poskytujú objektívne informácie, ktoré sú platné a s použitím zdravého rozumu použiteľné v širokom spektre výživových otázok. Najmenej 50 % času je venovaných praktickému zostavovaniu jedálneho lístka, ktoré je nevyhnutné a veľmi užitočné pre prax. Veľmi pekne vám ďakujem.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu