Kurzy ATAC

Ako pristupujeme k vedeckému výskumu

Jak přistupujeme k vědeckým výzkumům

Odborníci aj laici na celom svete neustále diskutujú o tom, ako by mala vyzerať správna strava. Tí "múdrejší" sa zhodujú, že by mala zodpovedať individuálnym požiadavkám každého človeka. Každý človek by sa preto mal stravovať iným spôsobom. Na teoretickej úrovni toto tvrdenie znie dobre, horšie je to už s jeho aplikáciou do reálnej praxe.

Najzásadnejším problémom je, ako máme vlastne tieto individuálne potreby tela vyhodnocovať. V podstate tu existujú dva diametrálne odlišné prístupy:

Prvý, historicky zakorenený a takzvaný "prirodzený", vychádza z dlhodobého pozorovania správania organizmu v rôznych situáciách, ktoré sa potom snažíme interpretovať vlastným špecifickým spôsobom. Okrem toho, že je k takejto činnosti potrebné určité znalosti ľudskej anatómie a fungovanie metabolizmu, a súčasne praktických skúseností, nie je na ňom nič zložité ani náročné. Podľa kvality stolice, nervovo-svalovej koordinácie, prejavov stresu, kvality vlasov, nechtov a pokožky a mnohých ďalších ukazovateľov môžeme usudzovať, čo sa deje v tele na úrovni metabolických procesov a zároveň ako organizmus v týchto smeroch reaguje na kvalitu stravy.
Tento systém je teda založený na pozorovaní, pocitoch (intuícii), skúsenostiach a odhadoch. Presnosť je preto veľmi pochybná. Je to však relatívny názor, pretože zástancovia týchto metód majú v rukáve pomyselné eso v podobe skutočnosti, že biologické procesy prebiehajúce v živých organizmoch sú dynamické, flexibilné, adaptabilné a ako celok prakticky nekvantifikovateľné. A v tomto smere majú pravdu, pretože všetko, čo v živom organizme nameriame pomocou akejkoľvek analytickej metódy, je len odrazom aktuálneho stavu fungovania jeho čiastkovej časti. Každým okamihom má tendenciu sa meniť, navyše každá časť tela sa vo svojom správaní a prejavoch v prevažnej väčšine prípadov podriaďuje pravidlám celku. Takto napríklad fungujú systémy ajurvédy alebo tradičnej čínskej medicíny už mnoho tisícročí. A v praxi naozaj fungujú.

Napriek tomu nie je prekvapujúce, že značná časť populácie má prirodzenú tendenciu zamerať svoju pozornosť na presnejšie diagnózy a z nich vyplývajúce diétne systémy. Druhý prístup k hodnoteniu metabolických procesov sa teda snaží byť čo najpresnejší. Je typicky analytický a označuje sa ako moderne vedecký. Je založený na princípoch, ktoré dnešná veda stanovila ako základ pre svoje fungovanie. Teda z citátu, ktorý predniesol francúzsky filozof René Descartes - "Pochybujem, teda myslím, myslím, teda som". Moderná veda si stanovila určité pravidlá, kde medzi základné patria:

1. Vedenie.
To znamená schopnosť skutočne preukázať, že to, čo skúmame, je založené na poznatkoch, a nie na domnienkach. Vedec je človek, ktorého úlohou je prostredníctvom racionálneho poznávania neustále hlbšie vnikať do podstaty skúmaného problému. Tieto objektívne poznatky potom pomocou logiky formuluje do konkrétnych pojmov, teórií a zákonov. Podľa pravidiel vedy teda nie je priestor pre žiadne subjektívne domnienky.

2. Spochybňovanie.
Proces spochybňovania je hnacím motorom pre postup vpred, pretože čokoľvek spochybňujeme – hoci sa môže jednať o novo objavenú skutočnosť – pomáha odkryť ďalšie uhly pohľadu na danú problematiku. Veda sama o sebe vznikla z filozofie, ktorá je platformou pre úvahy umožňujúce proces spochybňovania a kladenia si otázok, ktoré posúvajú úroveň poznania o kus ďalej.

Vedecký prístup sám o sebe je nevyhnutný, pretože dokáže odhaľovať skutočnosti vedúce k poznaniu. Pri snahe aplikovať vedecké poznatky pomocou vedeckého prístupu na správanie biologických systémov (t. j. na prejavy metabolizmu, zdravia alebo vzťahu stravy a zdravia) však naráža na zásadný problém v podobe neschopnosti nájsť kľúč, ktorý by umožnil spojiť obrovské množstvo informácií do funkčného celku. Dôvodov je niekoľko:

Na úrovni rýdzo teoretickej vedy je to neprehľadnosť daná stále rastúcim počtom novo objavených skutočností (informácií) – dochádza tak k stavu, ktorý veľmi trefne popisuje príslovie „Pre samé stromy nevidíme les“.

V praxi potom realitu „deformujú“ zlé interpretácie vedcov, ich egoistické snahy presadiť svoju teóriu či nekompromisné ekonomické zákony ponuky a dopytu, cez ktoré je práca väčšiny vedcov financovaná s konkrétnym (často skrytým) zámerom zo strany investora.

Zjednodušene povedané, existuje značný rozdiel medzi tým, čo vedci dokážu objaviť a definovať, a tým, ako sa tieto poznatky uplatňujú v praxi. Typickým príkladom (navyše obludných rozmerov) je systém farmaceuticko-medicínskeho komplexu a jeho zúfalá neschopnosť riešiť chronické zdravotné problémy, s ktorými si naopak dokážu elegantne poradiť nevedecky pracujúce alternatívne smery.

V rámci štúdia, ktoré poskytujeme, tak riešime, aké informácie a z akých zdrojov študentom prezentovať. Nielen že existuje nepreberné množstvo informácií týkajúcich sa zloženia a vlastností stravy a ich vplyvu na správanie jednotlivých buniek, tkanív, orgánov i systémov, ale aj obrovské množstvo ich možných interpretácií:
Pokiaľ budeme zaujímať rýdzo vedecký prístup, sme toho názoru, že budeme záujemcov o celostný pohľad na výživu silne obmedzovať v ich rozhľade a sčasti aj mystifikovať, a súčasne porastie stupeň nepochopenia a nedorozumenia, pretože:

1. Poskytneme príliš veľa informácií.

2. Je problém vybrať tie správne informácie. Teda odkazovať na konkrétne štúdie, o ktorých môžeme byť presvedčení, že sú "správne".

Zďaleka nie všetky vedecké bádania zaoberajúce sa určitou problematikou majú tendenciu sa zhodovať. Často býva opak pravdou - jedna vedecká štúdia popiera svojimi výsledkami a tvrdeniami štúdie iné.
V kurzoch sa preto snažíme podávať informácie spôsobom, ktorý vedie k premýšľaniu a hľadaniu vlastnej cesty. Niektorým ľuďom sa to nepáči, pretože nechcú pochopiť, že neexistuje jednotný systém alebo prístup k stravovaniu. Život je ale vo svojom prejave nekonečne rozmanitý a to našťastie platí aj o prístupe k stravovaniu, ktorý v tejto podobe rešpektujeme.

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

MUDr. Lucie Tomíčková

Vo svete výživy a wellness sa pohybujem už viac ako 10 rokov, a keď som sa ocitla doma s deťmi, zatúžila som opäť si splniť svoj sen - stať sa odborníčkou na výživu. Kurz pána Martina Jelínka "Výživový a doplnkový poradca" je jedinečný z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je možnosť študovať online, čo ako matka malých detí veľmi oceňujem, a druhým dôvodom je holistický pohľad na výživu a zdravie. Je to holistický pohľad na prepojenie výživy nielen s fyzickým telom, ale aj s mysľou a emóciami, ktorý som márne hľadala v iných dostupných kurzoch. Ak máte aktívny prístup k sebe a svojmu zdraviu, určite vám kurz odporúčam. Ak sa vám podarí zaradiť poznatky z kurzu do svojho života, je možné, že už nikdy nebudete potrebovať lekára :) Prajem vám zdravý a šťastný život. P.S. Tretím dôvodom, prečo študovať tento kurz, je osobnosť pána Martina Jelínka. Chcel by som mu veľmi pekne poďakovať a popriať mu v živote veľa krásnych vecí.

Sabina Polenkovičová

Ako zdravotná sestra vidím dôsledky nesprávneho životného štýlu každý deň. Moderná medicína to rieši len podávaním špeciálnych liekov. Chcel som pre ľudí urobiť oveľa viac, najmä v oblasti prevencie. Vždy som sa zaujímal o výživu a ľudia za mnou vždy chodili (ani neviem prečo) po radu. Preto som sa rozhodol prehĺbiť svoje vedomosti a pridať k nim pridanú hodnotu v kurze Poradca pre výživu a suplementáciu - online. Polročný kurz je naozaj rozsiahly, určite z neho nevyjdete ako takzvaný "rýchlokvasený študent", ktorý sa naučil len teóriu. Získate prehľad o rôznych výživových smerniciach. Ako človek, ktorý uprednostňuje rastlinnú stravu, to veľmi oceňujem. S každou lekciou sa dozviete nové a nové informácie, medzi ktorými začnete nachádzať súvislosti, až sa časom dopracujete ku komplexnému pohľadu na výživu. Predovšetkým by som chcel vyzdvihnúť veľmi zaujímavú a zábavnú formu lekcií, vrátane praktickej: práca s myšlienkovými mapami a hra ZOF.

Lucie Němečková

Už 12 rokov žijem zdravým životným štýlom, ku ktorému ma priviedli chronické zdravotné problémy. Výživa sa rýchlo stala mojím najväčším koníčkom a v poslednom čase aj prácou. Už dlho som hľadala kurz, ktorý by mi priniesol ďalšiu inšpiráciu, informácie a možnosť osobného rozvoja v tejto oblasti. Kurz výživového poradcu Martina Jelínka bez najmenšieho preháňania predčil všetky moje očakávania svojím veľmi širokým záberom, profesionalitou, dobre pripravenými materiálmi, ku ktorým sa vo svojej praxi neustále vraciam, ako aj možnosťou konzultácií a ďalšieho rozvoja.