Kurzy ATAC

Martina Siudová

Kurz Poradca pre výživu je skvelým krokom k tomu, aby sa človek
sebarealizoval. V jednej firme som pracovala rok ako špecialista na
výživu a tam mi chýbali informácie. Čím viac som ich hľadala, tým
častejšie narážala na meno pána Jelínka. Začala som navštevovať jeho
jednodňové kurzy a semináre a začala poznatky z nich používať v praxi.
Po nejakej dobe som sa rozhodla ísť do kurzu Poradca pre výživu a
suplementáciu, aby som si ujasnila kroky a chyby, ktorých sa ľudia dopúšťajú,
keď nevedia. Kurz je veľmi obsiahly a smeruje správnym a zdravým smerom,
ktorým by sa mali uberať všetci bez výnimky. V podstate vďaka tomuto
kurzu môžem pracovať ďalej ako poradca a plniť tak svoje poslanie na tomto
svete. Vyskúšajte ho tiež :).

Činnosť:

  • harmonizácia a úprava jedálnych lístkov
  • zostavovanie diétneho plánu pri zdravotných problémoch
  • navrhnutie a konzultácie v stravovaní detí

Späť na absolventov