Kurzy ATAC

Ondra a Míša Dobiáškovi

www.dobiasek.net

Predstavte si, aké by to bolo, mať učiteľa, ktorý
pozoruhodným tempom osobne i profesne rastie už väčšiu polovicu svojho života,
vedecký prístup západného sveta je jeho základňou, nie stropom,
má odvahu ísť proti prúdu, ak ide prúd zlým smerom,
vďaka obdivuhodnej šírke i hĺbke svojho poznania vás dokáže vzdelávať pútavo av súvislostiach,
rozumie významu harmónie tela i mysle pre ľudské zdravie,
svojou životosprávou je najlepším príkladom svojej vlastnej náuky,
jeho reálne výsledky v pomoci ľuďom dávajú mnoho dôvodov mu pozorne počúvať,
sám má však vo zvyku viac počúvať, než hovoriť,
pokora, úsmev a rešpekt sú mu vlastnosťami najbližšími.
Takto by sa dalo pokračovať, ale slová nestačia. Musíte to zažiť. Martin Jelínek je veľmi inšpiratívna osobnosť, ktorá nás – vždy akoby mimochodom – dokáže niečím novým fascinovať, kedykoľvek máme to privilégium sa s ním znova stretnúť. Za tých viac ako 10 rokov, čo sa od neho na rôznych frontoch učíme, ani za celú éru nášho akademického štúdia sme nespoznali kantora, ktorý by v človeku lepšie dokázal zapáliť lásku k poznaniu.
Je veľmi cenné, že v Čechách už rastú nasledovníci jeho školy, lebo práve takí učitelia by mali stáť po boku každému, kto chce vedieť sebe či druhým zmysluplne hovoriť do toho, ako nakladať so svojím zdravím.
Vďaka Kurzom ATAC sa taká šanca otvára aj vám.

Späť na absolventov