Kurzy ATAC

Petra Pokorová, DiS.

Som nutričná terapeutka a chcela som sa ďalej sebavzdelávať. Vzhľadom na moje pracovné vyťaženie som privítala dištančnú formu kurzu výživy Mgr. Jelinekovej kurz výživy - kombinácia samoštúdia pomocou myšlienkových máp a osobných stretnutí s lektorom na spoločných seminároch v Prahe. Veľmi dobre a efektívne spracované jednotlivé kapitoly ma doslova a do písmena vtiahli do témy. Cítil som veľký prílev energie a túžbu dozvedieť sa viac a viac informácií. Dnes sa na problematiku výživy ľudí pozriem očami celostnej medicíny. Naučila som sa základy ajurvédy a tradičnej čínskej medicíny. Už teraz môžem pomôcť ľuďom, ktorí sa v konvenčnej medicíne dostali do slepej uličky. Tento kurz je vo svojej dobe naozaj veľmi jedinečný. Môžem ho len odporučiť.

Činnosť:

  • individuálne konzultácie v oblasti liečebnej výživy a zdravého životného štýlu
  • diabetes, celiakia, obezita, črevné ochorenia, alergie, intolerancie potravín…
  • detoxikácia organizmu
  • zelené potraviny – Chlorella a Jačmeň
  • meranie bioimpedančným prístrojom Tanita
  • publikačná a prednášková činnosť

Späť na absolventov