Kurzy ATAC

RNDr. Růžena Šimková

Vzhľadom na vysoký výskyt zdravotných komplikácií spôsobených nevhodným stravovaním sme ako absolventi tohto kurzu schopní tieto problémy účinne riešiť. Metóda štúdia založená na tvorbe myšlienkových máp, ktorých obsah sa dobre pamätá, sa ukázala ako veľmi zábavný a efektívny spôsob štúdia.

Činnosť:

  • efektívne, zdravé chudnutie
  • dosiahnutie a trvalé udržanie optimálnej váhy klienta
  • postupná zmena životného štýlu smerom k dobrému zdravotnému stavu a kondícii

Späť na absolventov