Kurzy ATAC

RNDr. Růžena Šimková

Vzhľadom na vysoký výskyt zdravotných komplikácií spôsobených nevhodným stravovaním sme ako
absolventi tohto kurzu schopní účinne tieto problémy riešiť. Veľmi zábavnou a účinnou formou sa
ukázala metóda štúdia založená na tvorbe myšlienkových máp, ktorých obsah sa skvele pamätá.

Činnosť:

  • efektívne, zdravé chudnutie
  • dosiahnutie a trvalé udržanie optimálnej váhy klienta
  • postupná zmena životného štýlu smerom k dobrému zdravotnému stavu a kondícii

Späť na absolventov