Kurzy ATAC

Romana Glen

Kurz Poradca pre výživu je užitočnou formou vzdelávania pre toho, kto si
chce rozšíriť znalosti v tejto oblasti, či sa naučiť niečo nové v tomto odbore.
Nezáleží na tom, či sa človek tejto téme bude venovať profesne v budúcnosti, alebo či
tieto znalosti využije iba pre svoje vlastné potreby. Ja študovala on-line formu a musím
povedať, že vzhľadom na moje pracovné vyťaženie je táto forma výučby skvelá, pretože si ju
môžete rozvrhnúť podľa individuálnych potrieb. Kurz bol pre mňa určite 100% prínosom.
Určite by som kurz Poradca pre výživu odporučila každému, kto sa zaujíma o zdravý životný štýl,
ale aj tým, ktorí stále nemajú pevnú vôľu rozhodnúť sa zmeniť svoj životný štýl k lepšiemu.
Ďakujem pán Jelínk za to, že sa delíte s našou spoločnosťou o cenné informácie.

Späť na absolventov