Kurzy ATAC

Veronika Novotná

www.vyvazenezdravi.cz

O výživu a zdravý životný štýl sa zaujímam pre svoju potrebu aj potrebu svojich
blízkych dlhé roky. Vo chvíli, keď som sa rozhodla zo svojho koníčka
urobiť svoju prácu, mi prišlo užitočné si doplniť aj tie informácie, ktoré
som predtým neriešila. Aj napriek širokej ponuke výživových kurzov na trhu,
nebolo ľahké si vybrať taký, ktorý by vyhovoval mojim názorom založeným
často na najnovších poznatkoch vo výžive. Referencie boli jediná možnosť,
ako sa dostať k takému kurzu, ktorý by ma nielen dodal žiadaný certifikát,
ale zároveň vyplnil informačne moje slabé miesta štýlom, ktorý by zosúladil
s mojimi poznatkami. V pánovi Jelínkovi som spoznala človeka, ktorý odovzdáva
informácie triezvym spôsobom, podáva pomocnú ruku v utvorení vlastných
názorov a nezištne podporuje absolventov svojich kurzov na ich novej ceste.
Len málo školiteľov má schopnosť jednať so svojimi žiakmi rovnocenným spôsobom
a oceniť ich silné stránky. Kurz Poradca pre výživu a suplementáciu môže
byť užitočný pre rozšírenie obzorov každého človeka, ktorý sa zaujíma o
zdravú výživu a zdravý životný štýl. Možnosť štúdia dištančným spôsobom
určite ocení množstvo vyťažených záujemcov.

Činnosť:

  • výživové poradenstvo pre deti, dospelých, seniorov
  • úprava stravovacieho režimu
  • pomoc pri psychosomatických problémoch ovplyvňujúcich zdravotný stav
  • pomoc pri odstraňovaní fyzických zdravotných ťažkostí a rôznych ochorení
  • redukcia váhy bez nutnosti počítania kalórií

Späť na absolventov