Kurzy ATAC

Mgr. Vendula Ptáčková

O zdravú stravu som sa zaujímala už dlho. Vo svojej profesii - lekárnika sa
stretávam s mnohými pacientmi, ktorí svoj stav chcú riešiť aj inak ako užívaním
množstvo liekov. Rozhodujúci okamih a motivácia pre štúdium kurzu Poradca pre
výživu a suplementáciu bolo narodenie dcéry a nekomplexný pohľad na výživu.
Až v priebehu kurzu som si uvedomila mnoho súvislostí a ucelila pohľad na
stravovanie aj z iných uhlov pohľadu. Ďakujem pánovi Jelínkovi za jeho prístup a
pozitívnu energiu, ktorú strháva k ďalšiemu štúdiu a premýšľaniu o veciach aj
z iného uhla pohľadu.

Späť na absolventov