Kurzy ATAC

Mgr. Vendula Ptáčková

O zdravé stravovanie sa zaujímam už dlho. Vo svojej profesii lekárnika sa stretávam s mnohými pacientmi, ktorí chcú svoj stav riešiť inak ako užívaním množstva liekov. Rozhodujúcim momentom a motiváciou pre štúdium kurzu Poradca pre výživu a výživové doplnky bolo narodenie mojej dcéry a môj neúplný pohľad na výživu. Až počas kurzu som si uvedomil mnohé súvislosti a naučil sa pozerať na výživu z iných perspektív. Chcel by som poďakovať pánovi Jelínkovi za jeho prístup a pozitívnu energiu, ktorú využíva na ďalšie štúdium a premýšľanie o veciach z iného uhla pohľadu.

Späť na absolventov