Kurzy ATAC

Zdenka Vlčková

Som spokojná nielen s kvalitou a formou kurzu, ale aj s možnosťou ďalšej spolupráce s pánom Mgr. Jelinek, ako aj s ďalšími kolegami. Je to veľký profesionálny prínos.

Činnosť:

  • Zostavenie nutričného plánu
  • zhotovenie jedálneho lístka na mieru klienta
  • pravidelné prevážanie na meracom prístroji Tanita 545
  • pravidelné konzultácie
  • možné konzultácie cez Skype
  • dlhodobé nutričné režimy
  • zlepšenie (zmena) životného štýlu

Späť na absolventov