Kurzy ATAC

Ing. Nicole Lukášková, Ph. D.

Veľmi oceňujem osobitý prístup pána Jelínka a spôsob vedenia kurzov, ich systematickosť a súvislú ucelenosť. Všetky jeho ďalšie nadväzujúce atematicky špecializované školenia a semináre sú cenným prínosom pre moje poradenstvo.

Činnosť:

  • špecializácia na diagnostiku metabolického typu
  • úprava jedálnička pre podporu holistickej rovnováhy na úrovni fyzickej i mentálnej
  • riešenie detskej nadváhy
  • testovanie vhodnosti tzv. superpotravín a superbylín
  • individuálne, skupinové a firemné lekcie cvičenia Pilates

Späť na absolventov