Kurzy ATAC

Roman Kořínek

Už nejaký čas sa zaujímam o výživu v zmysle obohatenia jedálnička o nutrične hodnotnú stravu. Kurz „Poradca pre výživu a suplementáciu“ som si vybral vďaka osobnosti lektora – Mgr. Martina Jelínka, ktorého prácu sledujem už piatym rokom. Kurz mi pomohol pochopiť širšie súvislosti, ako medzi všeobecne známymi faktami, tak aj medzi stavmi (pocity), ktoré zažíva moje telo v rôznych fyzických režimoch a fázach dňa. Študenti kurzu sú nielen vyučovaní a zásobovaní zaujímavými informáciami, ale sú aj vedení metódou „viac uhlov pohľadu“ na jednu problematiku, čo považujem za veľkú devízu kurzu (lektora) – obohacujúcu a použiteľnú vo všetkých smeroch ľudského myslenia. Vďaka kurzu som zistil, že pohľad na problematiku výživy môže byť odborný a jednoduchý zároveň.

Späť na absolventov