Kurzy ATAC

Ing. Karolina Kallmünzerová

www.nutrioptimal.cz

Veľmi sa mi páči stálosť kurzov, možnosť vybrať si konkrétny kurz podľa aktuálnych potrieb.Ak ste zvedavý študent, môžete na konci očakávať požadovanú komplexnosť. A o tom to celé je.

Činnosť:

  • Poradca pre výživu v športe
  • Spoluautor projektu Tvorivá demokracia a varenie s rozumom, zameraného na žiakov 2.st. ZŠ

Späť na absolventov