Kurzy ATAC

Marie Hloušková

Kurz predčil moje očakávania. Počiatočné obavy, ako budem zvládať každý deň
vstrebať 3 lekcie + robiť mentálne mapy, sa transformovali v každodennej
návyk a tešenie sa na nové, zaujímavé informácie. Prístup pána Jelínka je
neuveriteľný – profesionálny a zrozumiteľný výklad, ktorý nechával priestor
študentom urobiť si svoj vlastný názor na danú tému. Nikomu nič nenúti a
zároveň vás ovplyvní premýšľať o veciach aj z iného uhla pohľadu. Môžem len
odporučiť!

Späť na absolventov