Kurzy ATAC

Dušan Špelina

Kurz Poradca pre výživu a suplementáciu ma v mnohých ohľadoch pozitívne prekvapil a veľmi obohatil. Musím vyzdvihnúť veľmi komplexné a detailné informácie, ktoré sú v jednotlivých lekciách preberané. Je zrejmé, že pán Mgr. Martin Jelínek má neskutočne hlboký a aktuálny vhľad do tejto problematiky. Aj veľmi zložité témy sú vždy vysvetlené spôsobom, ktorý je pre každého zrozumiteľný. A čo je asi najdôležitejšie, je praktická využiteľnosť informácií. Kurz cielene vedie každého študenta k tomu, ako teóriu aplikovať v každodennej praxi pri zostavovaní jedálnička a pri komunikácii s klientmi alebo svojim najbližším okolím. Som presvedčený, že kurz poskytuje skutočne kvalitné základy pre prax, či už pôsobíte ako výživový poradca alebo sa „len“ seriózne chcete venovať racionálnemu prístupu k svojmu zdravému stravovaniu.

Späť na absolventov