Kurzy ATAC

Jan Vondrák

www.fitnesstrener.eu

Absolvovanie tohto kurzu bolo pre mňa nielen neoceniteľným zážitkom, ale aj skutočne obohacujúcim a inšpiratívnym procesom. Vďaka Vašej schopnosti odovzdávať informácie zrozumiteľným a zaujímavým spôsobom som mal pocit, že som každú lekciu čerpal nové a užitočné poznatky, ktoré plánujem využiť nielen pre seba, ale aj na pomáhanie ostatným ľuďom v ich ceste k lepšiemu zdraviu a životnému štýlu. S Vašou pomocou som pochopil, že výživa nie je iba o jedle, ale o celkovom prístupe k životnému štýlu a starostlivosti o seba. Rád by som tiež poďakoval za Vašu trpezlivosť a ochotu vysvetliť a odpovedať na každú našu otázku. Vaša otvorenosť a ochota umožnili lepšie pochopiť komplexnú oblasť výživy a naučiť sa aplikovať túto znalosť v praxi. S radosťou sa obzerám späť na tento skvelý kurz s Vami. Vaše odovzdanie znalostí a vášeň pre výživu sú pre mňa veľkým zdrojom inšpirácie.

Späť na absolventov