Kurzy ATAC

Hana Dlubalová

Kurz Poradca pre výživu vedený Mgr. Martinom Jelínkom bol veľmi obohacujúcou skúsenosťou. Získala som tu perfektné znalosti a vedomosti, vďaka ktorým dnes pozerám na stravu as ňou súvisiaci zdravý životný štýl ako celok. Ako to už býva na kurzoch, tak aj na tomto vznikli nové priateľstvá. Veľmi si vážim kolegýň, dnes už kamarátok, idúcich v rovnakom vlaku zdravého žitia. Chcela by som im touto cestou poďakovať za to, akým spôsobom sa rozvinula naša naplňujúca a inšpiratívna spolupráca nielen na profesijnej úrovni, ale aj v súkromnom živote. Ďakujem Vám všetkým, ktorí so mnou zdieľate rovnaký svet :-)

Späť na absolventov