Kurzy ATAC

Ing. Marek Fajstavr, Ph.D.

www.mf-endurance.cz

O vzdelávacom programe ATAC som sa dozvedel z vlastnej iniciatívy z jeho internetovej on-line propagácie webových stránok. Z hľadiska vlastných intuitívnych preferencií som logicky vybral ATAC. Asi každý máme v sebe nejakú predstavu, na základe ktorej potom podvedome selektujeme, čo je pre nás prínosné. Síce som nedostal žiadne odporúčania, ale ATAC úplne prirodzene "prešiel" mojím sitom. Martin Jelínek sa prezentuje na vysokej odbornej úrovni. Má široký multidisciplinárny rozhľad a okrem svojho odborového renomé sa prezentuje jasne, zrozumiteľne a predovšetkým atraktívnou formou. Vo veľmi širokom spektre ponúk som mohol nájsť množstvo programov, kurzov a projektov, ktoré komplexne pokrývajú takmer všetky oblasti zdravej výživy, metabolizmu a všeobecne filozofiu stravovania spájajúcej fyzické a psychické aktivity. Konkrétne aplikácia ZOF poskytuje snáď všetok servis aktivít a sprievodných efektov sprevádzajúci denný režim stravovania (a to od samotného nákupu, prípravy, receptov na varenie, konzumáciu, energetického príjmu, výdaja a celkovej dlhodobej analýze s rôznymi typmi exportov). Vychádza z toho, že naše stravovanie je zaťažené sociálnymi aspektmi a rutinnými vzorcami. Ponúkané kurzy neposkytujú iba informácie v oblasti výživového poradenstva, ale aj v kategórii podnikania, PR a manažmentu. Keďže oceňujem multidisciplinárny a flexibilný prístup v každej problematike ľudského organizmu (fyziológia, anatómia, psychológia atď.) a ako sa všetko premieta do osobného života, tak si veľmi vážim aj spôsob, akým Martin Jelínek a celý jeho kolektív komunikuje s klientmi a zákazníkmi. Veľmi si vážim osobný prístup, ústretovosť, otvorenosť aj celkovú energiu, ktorú do celkovej problematiky to investujú. Z toho všetkého je jasné, že je to životné povolanie.

Činnosť:

  • Výživové poradenstvo vo vytrvalostných športoch (beh, cyklistika, bežecké lyžovanie)
  • Pomáham pri determinácii pretrvávajúcich cyklických zlozvykov denného režimu a ako si reorganizovať svoj osobný time-management (komplexný a individuálny prístup k osobnosti vytrvalostného športovca)

Späť na absolventov