Kurzy ATAC

Jaromír Křivánek

www.jarovanek.cz

Veľmi ma prekvapil obsah kurzu, bol totiž doslova nabitý informáciami. Veľkým plusom bola výuková hra ZOF, v ktorej sú detailne popísané potraviny vrátane ich podrobného zloženia. Možnosť využívať túto aplikáciu aj po ukončení kurzu je neoceniteľným bonusom. E-mailová komunikácia medzi mnou a lektorom bola veľmi rýchla a prínosná. Žiadne oneskorenia, žiadne čakanie. A ústretové, milé jednanie len podtrhávalo obsahovú kvalitu týchto kurzov. Všetko bolo jasné a prehľadné, preto nemôžem inak, než odporučiť tieto kurzy každému potenciálnemu záujemcovi.

Činnosť:

  • riadené a kontrolované detoxikácie organizmu
  • reflexná terapia
  • Bachova kvetová terapia

Späť na absolventov