Kurzy ATAC

Jan Pokorný

Po tridsiatich rokoch v bankovníctve som sa rozhodol zmeniť odbor a začal som sa viac venovať oblasti výživy, najmä športovej. Keďže som už nechcel ísť na žiadnu vysokú školu, hľadal som kurz, ktorý by nebol len nejakou "rýchlovkou", ale poskytol by dostatočne široký základ pre túto mimoriadne zaujímavú oblasť. Kurz Výživový a doplnkový poradca absolútne splnil moje očakávania a maximálne vyhovel požiadavke získať široké základné vedomosti v tejto oblasti. Individuálne lekcie dopĺňa online poradňa, ktorá poskytla možnosť komunikovať s ostatnými študentmi a odpovedať na väčšinou praktické otázky. Mesačné online súhrny pána Jelínka celkovo pomohli usporiadať najdôležitejšie informácie a súvislosti. Mesačné testy potom poskytovali spätnú väzbu o priebežnej úrovni vedomostí. Záverečná semestrálna práca a test boli určite dobrou kontrolou celkových získaných vedomostí. Myslím si, že tento kurz je jedným z najlepších, ktoré sa ponúkajú na štúdium výživy, pretože poskytuje skvelý základ v širokej oblasti, po ktorom nasleduje možnosť budúcej špecializácie. Veľká vďaka patrí pánovi Jelínkovi a celému tímu, ktorý sa podieľal na príprave. Som rád, že som si vybral dobre!

Späť na absolventov