Kurzy ATAC

Jan Pokorný

Po tridsiatich rokoch v bankovníctve som sa rozhodol zmeniť odbor a začať sa viac venovať oblasti nutričnej stravy najmä pre oblasť športu. Pretože som už nechcel študovať žiadnu ďalšiu vysokú školu, hľadal som kurz, ktorý nebude len akási "rýchlokvaška", ale poskytne mi dostatočne široký základ pre tento nesmierne zaujímavý odbor. Kurz Poradca pre výživu a suplementáciu úplne naplnil moje očakávania a maximálne vyhovoval požiadavke získať široké základné znalosti v tomto odbore. Jednotlivé lekcie sú doplnené on-line poradňou, čo prinášalo možnosti interakcie s ostatnými študentmi a odpovede na väčšinou praktické otázky. Celkové mesačné on-line zhrnutie pánom Jelínkom pomohli utriediť si pohľad na tie najdôležitejšie momenty i súvislosti. Mesačné testy potom poskytli spätnú väzbu na priebežnú úroveň znalostí. Záverečná seminárna práca i test boli určite dobrou previerkou celkovo získaných znalostí. Myslím, že tento kurz patrí k tomu najlepšiemu, čo je v ponuke pre štúdium nutričnej stravy, poskytuje skvelé základy v širokej oblasti s následnou prípadnou možnosťou budúcej špecializácie. Veľké poďakovanie patrí pánovi Jelínkovi a celému kolektívu, ktorý sa podieľa na príprave. Som rád, že som zvolil dobre!

Späť na absolventov