Kurzy ATAC

Ing. Eva Kusová

www.facebook.com/ingevakusova

Vo svete zdravia, fitnes a wellness sa pohybujem už niekoľko rokov. Svoje vedomosti si prehlbujem štúdiom jednotlivých kurzov výživy. Výživa v športe prostredníctvom kurzov Atac ma oslovila, pretože športové aktivity sa stali mojím neodmysliteľným spôsobom relaxácie, oddychu a profesionálnej praxe. Jednou z najdôležitejších zručností výživového poradcu je schopnosť myslieť holisticky v kontexte vedúcom k stanoveným cieľom. Práve túto schopnosť si na kurze cením najviac.Ďakujem Martinovi Jelínkovi za jeho osobitý prístup a pohľad na túto tému a za jeho jedinečné vedenie kurzu.

Činnosť:

  • Individuálne výživové poradenstvo
  • Detoxikácia
  • Suplementácia

Späť na absolventov