Kurzy ATAC

Ing. Eva Kusová

www.facebook.com/ingevakusova

Svetu zdravia, fitness a wellness sa venujem už niekoľko rokov. Svoje znalosti prehlbujem štúdiom jednotlivých výživových kurzov. Výživa v športe prostredníctvom kurzov Atac ma oslovila, pretože sa športové aktivity stali mojím neodmysliteľným spôsobom relaxácie, odpočinku aj profesijnej praxe. Jednou z najdôležitejších zručností Poradca pre výživu je schopnosť premýšľať komplexne v súvislostiach vedúcimi k vytýčeným cieľom. Práve túto spôsobilosť oceňujem na kurze najviac.
Ďakujem Martinovi Jelínkovi za jeho osobitý prístup a pohľad na danú problematiku a jedinečný kurz v jeho podaní.

Činnosť:

  • Individuálne výživové poradenstvo
  • Detoxikácia
  • Suplementácia

Späť na absolventov