Kurzy ATAC

Bc. Vladimír Slavík

„Certifikát môže získať každý!" Túto vetu hovorí väčšina ľudí. Z časti majú pravdu, každý máme tú možnosť. Avšak, získanie certifikátu „Poradca pre výživu a suplementáciu" od Mgr. Martina Jelínka má naozaj váhu, nie je totiž "zadarmo", ako tomu býva pri niektorých kurzoch ponúkaných po celej SR. Jeho získanie vyžaduje čas, usilovnosť a pravidelné a záverečné preukázanie znalostí získaných v tomto kurze. Keďže som pôvodne vyučený kuchár, do kurzu som šiel s ľahko pokročilejšími znalosťami o výžive, náhle som zistil, že informácie, ktoré som sa dozvedel v kurze, nám žiadny klasický učebný ani maturitný odbor v rámci gastronómie neposkytne.Štúdium sa blíži vysokoškolskej náročnosti, čo do obsahu kurzu, to do plnenia jednotlivých úloh a to vrátane vypracovania seminárnej práce na danú tému.Tento kurz by som odporučil každému, kto má rád nielen sám seba, ale aj ostatných ľudí vo svojom okolí, ktorým môže pomocou vylepšenia stravovacích návykov zlepšiť kvalitu života – zvýšiť imunitný systém človeka, predchádzať či zmierniť príznaky chorôb , ktoré väčšinu z nás počas života stretnú, alebo tiež pomôcť športovcom zvýšiť ich výkon a podporiť správnu regeneráciu svalov, nehovoriac o redukčných diétach. Vďaka kurzu som sa dozvedel, ako všetko v tele funguje a akým spôsobom ovplyvňujú potraviny kvalitu nášho každodenného života. Týmto Vám ďakujem za poskytnutie kvalitných informácií a za možnosť konzultácií, ktoré poskytujete aj po ukončení štúdia.

Späť na absolventov