Kurzy ATAC

Aleš Velich

Najväčšiu hodnotu som objavil až s odstupom času a
zvyšujúcou sa praxou. Pre mňa bol najväčšou hodnotou komplexný, nestranný
pohľad na kvalitu a pestrosť stravovania u nás. Rozšírenie základného
povedomie o možnostiach hodnotenia a celkového pohľadu na telo a osobnosť
človeka. Najväčšou pravdou bolo, že jedine telo klienta má pravdu v tom
čo mu najviac vyhovuje. A všetko sa musí točiť okolo toho, že každý je iný
a prešiel si rôznym vývojom a potrebuje v strave použiť pestrosť a
striedmosť.

Späť na absolventov