Kurzy ATAC

Zdeňka Čubrová

Rekvalifikačný kurz "Výživový poradca" som si vybrala po dôkladnom preštudovaní všetkých ponúk na trhu. Páčil sa mi holistický prístup, už roky sa zaujímam o prírodnú medicínu a je mi blízky celostný pohľad na človeka a jeho zdravie. To sa odzrkadlilo aj v obsahu kurzu - všetci traja lektori podávali vedomosti a informácie z rôznych uhlov pohľadu, nielen z tých bežných, prepájali rôzne aspekty do súvislostí a zároveň nadhľadu, aby sa človek nezbláznil : ). Otvorili sa mi nové pohľady na celú oblasť a rozhodla som sa pokračovať v štúdiu v polročnom kurze "Poradca pre výživu a výživu". Chcel by som poďakovať Mgr. Martinovi Jelínkovi, MUDr. Pavlovi Dvorskému a Ing. Martinovi Škábovi za užitočné prednášky a v neposlednom rade pani Jitke Pořízkovej za výborný organizačný servis.

Späť na absolventov