Kurzy ATAC

Lenka Cozlovschii

Absolvovať tento kurz bolo jedno z mojich najlepších životných
rozhodnutie. Ako celiak s laktózovou intoleranciou som si myslela, že
už o výžive niečo viem, pretože som bola nútená sa intenzívne každý deň
zaoberať tým, čo jem, ale to, kam som sa z hľadiska všeobecného prehľadu
vo svete výživy dostala na konci kurzu sa nedá popísať.
Predtým som nevedela rozlíšiť, čo je pravda a čo nie, ale dnes už si viem
odvodiť, čo by asi pravda byť mohla. Teda mi nerobí problém sa vyznať
v halde informácií, ktoré sú dnes pre človeka dostupné.
Vzdelávanie vo výžive považujem za celoživotný proces, a preto nemôžem
povedať, že už viem všetko. Avšak teraz už nielen viem, čo je správne, ale
tiež prečo a to je oveľa dôležitejšie, než len slepo počúvať niečí
rady.
Nakoniec mi polročný kurz pripadal krátky a bolo mi ľúto, že už ďalej
nepokračuje, pretože túžba, ktorú teraz mám pre vzdelávanie v tomto
odboru je stokrát väčší ako na začiatku a za to vďačím výbornému
lektorovi a tvorcovi tohto kurzu Mgr. Martinovi Jelínkovi.

Späť na absolventov