Kurzy ATAC

Lenka Cozlovschii

Absolvovanie tohto kurzu bolo jedným z najlepších rozhodnutí v mojom živote. Ako celiatik s intoleranciou laktózy som si myslela, že už o výžive niečo viem, pretože som bola nútená intenzívne sa zaujímať o to, čo denne jem, ale nedá sa opísať, kam som sa dostala na konci kurzu, pokiaľ ide o všeobecný prehľad o svete výživy.Kedysi som nevedela rozlíšiť, čo je pravda a čo nie, ale teraz si viem odvodiť, čo by mohla byť pravda. Preto pre mňa nie je problém oboznámiť sa s množstvom informácií, ktoré sú dnes ľuďom k dispozícii.Vzdelávanie v oblasti výživy považujem za celoživotný proces, a preto nemôžem povedať, že už viem všetko. Teraz však už viem nielen to, čo je správne, ale aj prečo, a to je oveľa dôležitejšie ako len slepo počúvať niekoho rady.Nakoniec sa mi polročný kurz zdal krátky a bolo mi ľúto, že už nepokračuje, pretože chuť vzdelávať sa v tejto oblasti je teraz stokrát väčšia ako na začiatku a za to vďačím vynikajúcej lektorke a tvorkyni tohto kurzu Mgr. Martin Jelínek.

Späť na absolventov