Kurzy ATAC

Ing. Radka Ondrušková

Kurz Výživa detí on-line vnímam ako naozaj intenzívna, za krátky čas mi poskytol množstvo dôležitých základných informácií, niektoré som si len oživila, iné boli pre mňa nové. Najviac oceňujem, že Váš pohľad na výživu je mnohovrstevný a nedogmatický a zároveň poskladaný do logického celku. Výuková hra ZOF mi
ponúkla možnosť vyskúšať si, ako by sa teoretické poznatky mohli
uplatniť v praktickom varení a stravovaní. Po absolvovaní kurzu sa cítim
oveľa istejšie vo svojej súčasnej práci v oblasti školského stravovania a
rada by som v budúcnosti prešla niektorým z Vašich rozsiahlejších kurzov.

Späť na absolventov