Kurzy ATAC

Mgr. et Mgr. Zdeňka Trummová

Okolo zdravého životného štýlu a kvalitnej výživy sa pohybujem zhruba desať
rokov. V počiatočných fázach tohto obdobia sa mi podarilo zbaviť tridsiatich
kilogramov, ktoré som nazbierala počas školskej dochádzky. Vedela som, že mám
kus práce za sebou, ale ešte väčší kus pred sebou – znova nepribrať, cítiť
sa dobre, mať radosť z jedla, nevyčítať si ho, a predovšetkým nájsť taký
životný štýl, ktorý je udržateľný. V minulosti som vyskúšala veľa
prístupov k stravovaniu, ale vždy mi chýbal nejaký zmysluplný prienik
nazbieranými informáciami. Kurz výživa detí som začala primárne
z profesijných dôvodov, ale z povinnosti sa stala radosť, nové aj minulé
informácie začali zapadať do seba a už teraz viem, že týmto kurzom nekončím.
Spôsob vedenia kurzu je metodicky veľmi dobre prepracovaný, poskytované
informácie a odpovede na otázky sú kompletné. Pán Jelínek ochotne vysvetlí
všetko, na čo sú ohľadom študovaného položené otázky. Veľkým pozitívom
celého kurzu je plnenie čiastkových úloh vo výukovej hre ZOF. Študent si hneď
môže vyskúšať teoretické informácie prakticky a dozvie sa, aký vplyv má
pripravený pokrm na najrôznejšie pochody v ľudskom tele.

Späť na absolventov