Kurzy ATAC

Ing. Marek Smetana

www.jjsp.cz

Keď sa spätne obzriem, je veľmi rád, že nastúpil sem na kurz, čo viedol stravný majster, magister Martin Jelínek. Dozvedel som sa, čo tisíce rokov východnej náuky tvrdia, ale aj šíru škálu stravovedných noviniek. Kurz bol pestrý, nechýbali snáď žiadne stravovacie teórie. Kto pozor dával a na lekcie sa pripravoval, v strave včel iste tuší, kerá
bije... Vegánom že je pán Jelínek napriek, zastáva objektívne stravovacie názory. Veľká vďaka, majster, že ste mi bol v rámci kurzu ochotný všetky informácie a
rady darovať! A vďaka a chvála patrí aj Vaším kurzom o mlieku, cukrovke a ako sa majú decká stravovať!

Činnosť:

  • Keď východná náuka s miestnou tradíciou a novodobú vedú sa skĺbi.
  • Však hocikedy sa to prieči a vyznať sa v tom nemožno ľahko, preto overujem dané teórie praktickými pokusmi na mne.
  • Píšem o tom, čomu verím, ale viem, že pre Vás ani pre mňa to nemosí byť dycky pravda,
  • kto vydá sa na cestu, pozná sám seba, hoci trebárs až za desať rokov či už za dva.

Späť na absolventov