Kurzy ATAC

Ing. Blanka Vašková

Hoci je moja profesia čisto technická, celý život sa zaujímam o zdravotníctvo. Už ako dieťa som chodievala k bylinkárom a doma sme jedli hlavne to, čo rástlo v záhrade. So záujmom čítam knihy na túto tému. Potom prišla práca s biorezonanciou a detoxikáciou pomocou prípravkov Joalis a nadšenie z výsledkov, ktoré to všetko môže priniesť z hľadiska zdravia.Keď som potom dostala poštou od kamarátky odkaz na kurz Poradca pre výživu a doplnky stravy s odporúčaním: "Kedysi prednášal pre našu spoločnosť a bol naozaj dobrý", pomyslela som si, že by som si tu mohla utriediť informácie, vzhľadom na ich často rozporuplný charakter. Takže kurz absolvujem.Musím priznať, že jediná vec, s ktorou som počas kurzu bojovala, bol čas, ktorý mi stále chýbal, pretože som veľmi zaneprázdnená.Inak musím povedať, že som bola veľmi príjemne prekvapená, aký komplexný a rozsiahly je celý kurz. Vždy som sa tešil na sobotu, keď som viac-menej doháňal celý týždeň, aby som si prečítal obsah ostatných tém a dozvedel sa opäť niečo nové. Kombinácia štúdia vo forme postupne zverejňovaných tém, možnosti písomnej diskusie a pravidelného mesačného stretnutia s vyučujúcim robila kurz pestrým a zaujímavým. Určite bolo prínosom, že naše vedomosti boli pravidelne preverované, takže nebolo možné absolvovať kurz len formálne. Veľmi oceňujem aj to, že materiály z kurzov sú absolventom k dispozícii aj po ukončení štúdia, takže majú stále prístup k novým poznatkom v tejto oblasti. Dnešný človek je vystavený množstvu stresov (stres, znečistené životné prostredie, civilizačné choroby atď.) a ak chce tieto stresy zvládnuť v relatívne dobrom zdraví, považujem vedomosti a súvislosti v oblasti výživy za jedny z primárnych vedomostí, ktoré by mal mať. Preto tento kurz odporúčam všetkým, ktorým nie je ľahostajné zdravie ich a ich blízkych. Je to výhodná investícia. A čo je ešte lepšie, je to bezprecedentná hodnota za peniaze s celoživotnými výhodami.

Späť na absolventov