Kurzy ATAC

Mgr. Jana Filipovičová

Obohacujúce. To je to najlepšie slovo. O zdravie sa zaujímam už dlho,
napriek tomu som získala nové informácie, ale hlavne ma tento kurz podnietil
premýšľať oveľa kreatívnejšie. Zaujal ma prepracovaný a jednoduchý systém
výučby, oceňujem možnosť konzultovať rôzne otázky nielen počas kurzu, ale aj do
budúcna. Prax je predo mnou. Naozaj sa oplatilo investovať.

Späť na absolventov