Kurzy ATAC

Mgr. Renata Míková

V rámci svojej práce, ktorá je zároveň mojím koníčkom, píšem najmä články o výžive, cvičení a osobnom rozvoji. Prichádzam do kontaktu s rôznymi fitnes trénermi a odborníkmi na výživu. Žiaľ, okrem skutočných odborníkov existujú aj takí, ktorí boli vyškolení na jeden alebo dva víkendy, čomu zodpovedajú ich vedomosti, prístup ku klientom a monotónne diétne plány, ktoré nerešpektujú individualitu klienta. To ma vlastne vyprovokovalo k tomu, aby som sa na výživu pozrel aj ja, ale iným spôsobom. Rozhodla som sa nájsť kurz, ktorý by mi pomohol "upratať" si v hlave niektoré informácie a pozrieť sa na výživu nezaujato. Hľadal som kurz, ktorý by nebol len o získaní certifikátu, ale o skutočnom učení a relevantných informáciách. Na Slovensku som hľadal márne. Potom som sa dozvedela o 6-mesačnom kurze "PORADCE PRO VÝŽIVU A DOPLNKY" v Českej republike, ktorý vedie skúsená odborníčka na výživu Mgr. Martin Jelínek. Po prečítaní informácií o kurze a vyjadrení absolventov nebolo o čom premýšľať. Išiel som do toho a neľutujem to. Naopak, po absolvovaní kurzu som si v rámci seminárnej práce prvýkrát v živote zostavila diétu, hoci som sa toho mesiac pred koncom kurzu veľmi obávala. Tvorba jedálnych lístkov sa stala mojím koníčkom a v blízkej budúcnosti plánujem absolvovať ďalšie kurzy pod vedením Mgr. Som presvedčený, že ak chce byť človek naozaj dobrým odborníkom na výživu, aj keď možno len na "hobby" úrovni, musí sa neustále učiť. Čo sa mi na kurze páčilo najviac? Predovšetkým holistický, t. j. komplexný prístup k výžive a snaha lektora viesť študentov k tomu, aby pri tvorbe stravovacích plánov využívali svoje vedomosti, ale aj zdravý rozum a snažili sa prispôsobiť stravu každému klientovi - zohľadniť jeho krvnú skupinu, zdravotné problémy, tepelný efekt či acidobázický účinok potravín na ľudský organizmus atď. Oceňujem aj formu štúdia, t. j. používanie myšlienkových máp pri spracovaní učiva. Človek sa tak veľa naučí a pri príprave na mesačné testy sú dobrými pomocníkmi. Zároveň je človek nútený pravidelne navštevovať kurz. Na záver nemôžem nespomenúť neobmedzené využívanie poradne pre študentov a neskôr aj pre absolventov, v ktorej na otázky odpovedá Mgr. Jelinek, ktorému by som sa chcela veľmi poďakovať za jeho skvelé informácie a prístup k študentom.

Späť na absolventov