Kurzy ATAC

Mgr. Taťána Rovnerová

www.rovnerova.cz

Kurz poradcu pre výživu a suplementáciu ma úplne nadchol svojim veľmi širokým záberom tém, ktoré súvisia s výživou človeka. Ako jediný kurz tohto druhu na našom trhu ponúka celostný pohľad na tému výživy, zahŕňa nielen mainstreamové poňatie západnej medicíny, ale dopĺňa ho prístupom tradičnej čínskej medicíny a ajurvédy. Veľmi vhodne potom mozaiku znalostí dotvára základné informácie z oblasti homeopatie, prírodnej medicíny, jednotlivých výživových smerov či špecifiká výživy pri rôznych chronických ochoreniach. Pozitívne ma prekvapila starostlivo prepracovaná forma, ktorou prebiehal on-line kurz. A pomyselnou čerešničkou na torte bol úplne skvelý osobný prístup lektora kurzu Mgr. Martina Jelínka.

Činnosť:

  • Výživové poradenstvo pre deti s problémom – PAS, ADHD, potravinové alergie, detská obezita
  • Výživové poradenstvo pre dospelých – redukcia váhy, alternatívne stravovanie, výživa pri zdravotných problémoch11

Späť na absolventov