Kurzy ATAC

Mgr. Pavla Stýskalová DiS.

Som rada, že som sa mohla zúčastniť Vášho kurzu. Cením si vašich
znalostí, dôvtipu a toho, ako na sebe neustále pracujete a prekonávate
"zaryté dogmy". Vďaka Vášmu kurzu som získala rozhľad. Teraz už len tu
teóriu uviesť do praxe. Ide to. Pomaly, ale iste prekonávam seba, svoju
lenivosť v príprave jedla a predovšetkým sa snažím viac premýšľať nad tým, čo
ním ja aj moja rodina. Príde mi to ako včera, čo som začala hltať vaše
informácie. Aj keď boli obdobia, kedy sa mi horšie sústredilo a niekedy
nechcelo. Napriek tomu ma lákalo dozvedať sa nové a nové informácie o výžive a
rôzny pohľad na ňu. Ďakujem za záverečné povzbudenie a trpezlivosť, keď
som z rodinných dôvodov všetko ukončovala oneskorene.

Späť na absolventov