Kurzy ATAC

Klára Vošalíková

Kurz "Poradca pre výživu" bol veľmi poučný a svojím obsahom zásadne zasiahol do
následného stravovania a celkového pohľadu na výživu nielen mojej rodine, ale aj
bližšiemu okoliu. Informácie sú poskytované postupne a je dostatok času pri
tvorenie myšlienkových máp na postupné opakovanie. Počas kurzu je priestor na
vytvorenie svojho pohľadu a to pán Jelínek nenásilnou formou podporuje,
najmä pri zodpovedaní otázok študentov. Či už máte bližšie plány pre
vytvorenie živnosti alebo len chcete získať nové znalosti, kurz je výborným
začiatkom. Chcela by som poďakovať pánovi Jelínkovi, jeho asistentke a celému
tímu za vždy ochotný prístup a budem sa tešiť na ďalšie stretnutie.

Späť na absolventov