Kurzy ATAC

Alena Rudolf Honolková, DiS.

Na kurz výživového poradcu som narazila "náhodou", keď som na internete hľadala výživového poradcu v mieste svojho bydliska. Ponuka kurzu ma veľmi zaujala, a to tak formou štúdia, ako aj obsahom. Absolvovaním kurzu som získala široké znalosti nielen o výžive, ale aj o fungovaní tela. Keďže ma táto téma veľmi zaujíma, rozhodol som sa pokračovať v tejto oblasti na profesionálnej úrovni. Oceňujem profesionálne vedenie kurzu, pohľad na oblasť výživy je naozaj komplexný zo všetkých rôznych uhlov pohľadu. Zaujímavá je aj ponuka ďalších kurzov, ktoré v budúcnosti určite využijem na rozšírenie svojich zručností.

Späť na absolventov