Kurzy ATAC

Mgr. Petr Maršoun

Hoci sa zdravou výživou zaoberám už mnoho rokov, chýbalo mi ucelené vzdelávanie, kde by sa mi zaplnili medzery v informáciách. Idem rád, že som si vybral práve kurz Poradca pre výživu a sumplementáciu. Dozvedel som sa veľa informácií nielen o výžive. Prístup Mgr. Jelínka je inšpiratívna a celý kurz bol veľmi zaujímavý.
Štúdium prebiehalo v príjemnej atmosfére.
Veľmi oceňujem skutočnosť, že kurzom spolupráca nekončí, ale vďaka absolventskej sekcii pokračuje. Určite to nebol môj posledný kurz pri Mgr.
Jelínka.

Späť na absolventov