Kurzy ATAC

Ing. Markéta Bartoňová

Výživa mi bola dlho ľahostajná. Všetko sa zintenzívnilo narodením môjho prvého syna a teraz nedávno aj druhého. Informácie o tom, aké potraviny sú vhodné pre naše telo,som získal z rôznych zdrojov. Až vďaka kurzu Poradca pre výživu a doplnky výživy, ktorý viedol profesionál pán Jelínek, dostalo všetko ten správny rozmer. Získala som pomerne podrobné a komplexné informácie o dôležitých potravinách a doplnkoch a ich funkciách v našom tele. Forma štúdia prostredníctvom tvorby myšlienkových máp bola veľmi zaujímavá a zároveň nenásilná. Vyžadovalo si to však aktívny prístup a disciplínu. Poznatky, ktoré som získal počas kurzu, som využil v praxi vo vlastnej rodine. Čas ukáže, kam ma zavedie absolvovanie takéhoto inšpiratívneho kurzu! :-)

Späť na absolventov