Kurzy ATAC

Ing. Markéta Bartoňová

Výživa mi nie je ľahostajná už dlhšiu dobu. Všetko sa umocnilo narodením prvého
syna a teraz, nedávno aj druhého. Informácie o tom, aká potrava je pre naše telo vhodná,
som získavala rôznu. Až konečne kurzom Poradca pre výživu a
suplementáciu pod vedením profesionála pána Jelínka všetko dostalo ten správny
rozmer. Získala som pomerne detailné a ucelené informácie o dôležitých
potravinách a doplnkoch výživy a ich funkciách v našom organizme. Forma
štúdiá pomocou tvorby myšlienkových máp boli veľmi zaujímavé a pritom
nenásilná. Vyžadovala si však aktívny prístup aj disciplinovanosť. Nadobudnuté
vedomosti som už počas kurzu uvádzala do praxe vo vlastnej rodine. Čas
ukáže, kam až ma absolvovanie toľko inšpirujúceho kurzu zavedie! :-)

Späť na absolventov