Kurzy ATAC

Bc. Lubor Bárta

Rozsah a forma šesťmesačného online štúdia vás nenechá v pokoji a vedie vás k systematickému, postupnému vzdelávaniu v širokej škále tém súvisiacich s výživou, prístupom k životu a k sebe samému. Veľmi to vítam, rovnako ako štúdium formou pravidelného mapovania mysle s následným priebežným overovaním vedomostí formou šiestich mesačných testov, záverečného siedmeho testu a záverečnej práce. Veľmi oceňujem prístup pána Jelinka k elektronickej komunikácii, ktorá je vždy rýchla a vecná. Veľmi oceňujem aj to, že pán Jelínek si nevyberá len jeden "smer", ktorý sa v niektorej časti našej planéty v oblasti starostlivosti o telo a myseľ rozvinul, ale poskytuje študentom osobný pohľad z rôznych perspektív, čím umožňuje študentom "nasať" základné informácie o rôznych prístupoch k stravovaniu a nechá každého z nás vybrať si smer, ktorý je nám najbližší. Jednoznačne potvrdzujem, že absolvovanie online štúdia stálo za to a získané informácie sú veľmi obohacujúce.

Činnosť:

  • Inšpirujem záujemcov vo svojom okolí v rámci prevencie zdravia, počas športovej prípravy a následnej rekonvalescencie. Motivujem ľudí premýšľať o sebe, o strave a vôbec o zmysle a význame jedla pre naše telo i myseľ. S ohľadom na jedinečnosť každého človeka odporúčam vhodný stravovací režim s cieľom udržania, respektíve navrátenia zdravia, prípadne redukcie tukových zásob, zvýšenia fyzického výkonu, apod. S využitím moderných technológií poskytujem klientom priebežne informáciu o ich stavbe tela, teda pomere svalov a tukov v tele, obsahu vody a minerálov a následne odporúčam vhodný stravovací režim a pohybové aktivity vedúce k vytýčenému cieľu. K človeku pristupujem ako k celku, poskytujem informácie o možnostiach nielen starostlivosti o telo, ale aj dušu. Spoločným cieľom pre mňa a klienta je jeho rovnováha na všetkých frontoch.

Späť na absolventov