Kurzy ATAC

Mgr. Hana Coufalová

Štúdium dištančného kurzu „Poradca pre výživu a suplementáciu“ ma veľmi
posunulo ako odborne, tak filozoficky. Je jedno, či je vašou motiváciou
starostlivosti o vlastné zdravie a zdravie blízkych alebo či chcete získať odborné
znalosti a ďalej ich uplatňovať profesne. Som presvedčená, že obe skupiny
záujemcov budú s náplňou, organizáciou i systémom vzdelávania a možnosťou udržiavať
kontakt s odborníkom Mgr. Jelinkom aj po ukončení kurzu veľmi spokojní.
Tým, ktorí považujú zdravie za dôležitú hodnotu a chcú na ňom aktívne
pracovať od základu prostredníctvom výživy kurz vrelo odporúčam. Verím, že
vás bude štúdium rovnako pozitívne nabíjať a inšpirovať v živote ako mňa.

Späť na absolventov