Kurzy ATAC

Ivana Radová

Na začiatku kurzu som mala strach, či dané témy zvládnem. Vďaka používaniu myšlienkových máp k lepšiemu zapamätaniu učiva som kurz prešla bez problémov a naozaj
som si túto formu učenia užila. Oceňujem, akým spôsobom lektor pristupuje k študentom a taktiež som uvítala možnosť následného vzdelávania pod vedením skvelého
Mgr. Martina Jelínka.

Činnosť:

  • osobné konzultácie s klientom
  • navrhnutie osobného jedálnička s ohľadom na zdravotný stav a časové možnosti;
  • stanovenie dosiahnuteľných cieľov
  • rozbor stravovacích návykov a návrhy na zmenu jedálneho režimu
  • navrhnutie jedálnička a vypracovaný redukčný režim
  • tipy na vhodné pohybové aktivity podporujúce redukciu váhy a zdravý životný štýl
  • návrhy suplementácie pre zlepšenie zdravotného stavu, rýchlejšie a efektívnejšie chudnutie a pod.
  • zohľadnenie potrieb podľa pohlavia a veku (študenti, mládež, deti, tehotné a dojčiace matky, seniori)

Späť na absolventov