Rekvalifikačný kurz Poradca pre výživu

Prakticky jediný dôvod, prečo sme podstúpili martýrium s cieľom získať akreditáciu k rekvalifikačnému kurzu Poradca pre výživu spočíval vo fakte, že nás záujemcovia o túto formu štúdia neustále bombardovali s otázkami a žiadosťami. Po niekoľkých rokoch „starostlivého odolávania“ sme nakoniec hlasu trhu podľahli a vyšli v ústrety všetkým, ktorí majú svoje dôvody, prečo potrebujú k profesijnému životu „guľatú pečiatku“.

Koncepcia Ministerstva školstva má v oblasti vzdelávania jasne definované pravidlá, kde nie všetky sa nám bezvýhradne páčia. Našou filozofiou bolo vždy poskytovať celostný pohľad na výživu, navyše postavený na forme štúdia bez zbytočného stresu . Toto neznamená, že by sme neboli prísni a nepožadovali dodržiavanie nami definovaného študijného poriadku a vykazovania študijných výsledkov. Práve naopak. Chceme, aby naši absolventi od nás odchádzali s vedomím, že skutočne zaslúžene vedia. Ako človek, ktorý bol nútený prejsť systémom klasického štúdia od základnej až po vysokú školu s dominantnou orientáciou na prácu s ľavou mozgovou hemisférou a nevyhnutnými dávkami stresu zo skúšania, pri ktorom si učitelia a profesori kŕmili ego všemožnými spôsobmi, dodnes neznášam tento konvenčný spôsob štúdia. Ostatne to bol jeden z dôvodov, prečo som založil vzdelávaciu spoločnosť, kde princípy kráča tak trochu inou cestou.

Oblasť vzdelávania riadená ministerskými pravidlami ale má svoje opodstatnenie. Sú definované normy kvality, ktoré zodpovedajú moderným štandardom výučby. A prevažná väčšina dnešnej spoločnosti, ktorá je týmto systémom školstva „odkojená“, po nich aj túži.

Rekvalifikačný kurz Poradca pre výživu, ktorý rozšíril našu ponuku, je postavený na všetkých pravidlách, ktoré sú konvenčným systémom vzdelávania vyžadované:

 1. Obsahuje kľúčové informácie vedúce k tomu, aby každý absolvent bol schopný sa orientovať v problematike výživy na úrovni výberu i kvality potravín, doplnkov stravy, fungovania metabolizmu a mnohých ďalších aspektov súvisiacich so stravou.
 2. Svojím rozsahom (hodinovými dotáciami) spĺňa podmienky, ktoré MŠ SR pre túto formu vzdelávania vyžaduje.
 3. Z dôvodu prítomnosti niekoľkých lektorov, kde každý prednáša svoju špecifickú tému, získajú účastníci kurzu rôzne uhly pohľadu na problematiku výživy a zdravia.
 4. Kurz je rekvalifikačný, môže byť preto hradený z prostriedkov Úradu práce.
 5. Jeho absolventi získajú certifikát s pečiatkou MŠ SR, ktorá je v praxi vnímaná ako určitý symbol kvality.

Náš najrozsiahlejší kurz „Poradca pre výživu a suplementáciu“ v dištančnej aj on-line forme tak získal nového „bratríčka“. Jeho náplň a rozsah je podstatne kratšia, než sa pýšia ostatné dva „neakreditované“, na jeho konci po zložení skúšok ale získate certifikát s akreditáciou MŠ SR. Navyše sa jedná o rekvalifikačný kurz, čo prináša možnosť vzdelávania aj ľuďom hľadajúcim nové pracovné uplatnenie. Je riadený pravidlami Ministerstva školstva, medzi ktoré patrí napríklad požiadavka maturity každého účastníka, dosiahnutie 18 rokov veku či povinnosť zložiť skúšky pred skúšobnou komisiou.

Zo strany záujemcov o štúdium je najčastejšie kladená otázka, pre koho je vhodný časovo kratší rekvalifikačný kurz a komu sa bude viac hodiť polročné štúdium:

Rekvalifikačný kurz - Poradca pre výživu (akreditácia MŠ SR) je vhodný…

 • Pre toho, kto štartuje novú profesijnú dráhu – kurz je rekvalifikačný a môže byť hradený z prostriedkov Úradu práce.
 • Pre toho, kto už u nás absolvoval štúdium Poradca bez akreditácie, a potrebuje ešte „pečiatku od ministerstva školstva“. Pre týchto študentov máme rekvalifikačný kurz za zvýhodnenú cenu.
 • Pre toho, kto chce vyštudovať kurz výživového poradenstva pod vedením špičiek v odbore - Mgr. Martina jelinka, Ing. Martina Škábu a MUDr. Pavla Dvorského.

Poradca pre výživu (dištančné a on-line štúdium bez akreditácie MŠ SR) je vhodný…

 • Pre toho, kto už nejaký akreditovaný kurz výživového poradenstva absolvoval a chce si rozšíriť znalosti o holistický pohľad na stravovanie v najkomplexnejšom kurze výživového poradenstva v Česku (6 mesiacov štúdia).
 • Pre toho, kto „nepotrebuje pečiatku“, ale chce sa dozvedieť pre svoju potrebu (alebo pre potrebu svojich blízkych) čo najviac z problematiky zdravej výživy.
 • Pre toho, kto pracuje v odbore, v ktorom je dobré o zdravej výžive poznať čo najviac - diétne sestry, fyzioterapeuti, lekári, športoví inštruktori, tréneri...

Prečítajte si viac o rekvalifikačnom kurze .

Mgr. Martin Jelínek

Vyberte si z našich kurzov

Čo hovoria o štúdiu naši absolventi

Linda Vykouková

Kurz bol veľkým prínosom nielen pre moju prácu, ale aj pre môj život. Z počiatočných obáv, ako zvládnem tri hodiny denne, prácu a rodinu, sa stala samozrejmosť a príjemný zvyk. Kurz pána Jelínka je naozaj kvalitný, som rada, že som ho absolvovala.

Ing. Lýdia Pokorná

www.lydiapokorna.cz

Ako opísať kurzy lektora Martina Jelínka - dovolím si tvrdiť, že tu v Českej republike buduje úplne jedinečný prístup k výžive. Kombinuje poznatky západného výskumu v oblasti výživy, ale využíva aj poznatky starovekých východných filozofií. Na výživu sa pozerá komplexne a bez ohľadu na cieľ v oblasti výživy sa snaží zabezpečiť, aby bol zvolený prístup dlhodobo udržateľný. Myslím, že skutočného profesionála spoznáte podľa pokory, s ktorou pristupuje k svojej oblasti. Na Martinovi je vidieť, že hĺbka jeho vedomostí a šírka rôznych pohľadov, ktoré sa snaží uplatniť na danú problematiku, mu jednoducho neumožňujú vidieť všetko čiernobielo. Myslím, že si uvedomuje, že aj v oblasti výživy sú naše vedomosti veľmi obmedzené a musíme premýšľať v súvislostiach, starostlivo hodnotiť, testovať a trpezlivo pozorovať. Veľmi sa mi páči, ako nás učí rozmýšľať - podčiarkla by som slovo rozmýšľať :-), pretože tu určite nečakajte žiadne návody v štýle "výživa rýchlo a jednoducho" :-). Naučíte sa myslieť v oveľa širšom kontexte ako doteraz. Získate rešpekt aj k výžive. Už nebude existovať dobré alebo zlé, odteraz budete všetko posudzovať v súvislostiach. Veľmi inšpirujúce, napĺňajúce a do istej miery návykové. Zároveň by som chcel pochváliť aj predajný tím, ktorý len podčiarkuje opísaný prístup - všetko bolo bezproblémové, s úplnou profesionalitou a ľudskosťou, všetkým veľmi pekne ďakujem!

Jan Pinker

www.jimefresh.cz

Referencie na kurzy ATAC nemôžu byť napísané negatívne a všetky pozitíva nemôžu byť uvedené v jednej vete. Pretože prístup pána Jelínka je absolútne dokonalý, či už na hodinách, alebo keď potrebujete poradiť osobne. Som veľmi rada, že som sa rozhodla vyštudovať práve tu. Dovolím si napísať, že toto je jediné školiace stredisko, ktoré splnilo všetky moje očakávania, a keďže som tu úspešne absolvovala už dva kurzy, viem určite, že tým to nekončí.

Ďalšie ohlasy absolventov

Vyberte si z našich kurzov

Späť do sekcie Všetko o štúdiu