Kurzy ATAC

Státní autorizovaná zkouška Výživový poradce / výživová poradkyně

Zkouška je určena zájemcům o vykonávání profese výživového poradce, je budoucím předpokladem pro získání živnostenského oprávnění v tomto oboru.

Státní autorizovaná zkouška Výživový poradce

Přípravný seminář ke Státní zkoušce Výživový poradce / výživová poradkyně

On-line seminář shrnuje všechny důležité informace a podmínky nezbytné pro úspěšné absolvování státní zkoušky. Jeho součástí je:

 • seznámení se způsobem organizace zkoušky,
 • rekapitulace teoretických znalostí požadovaných při zkoušce,
 • praktická stránka práce s klientem a řešení modelových situací,
 • obsluha přístroje pro diagnostiku a analýzu tělesné kompozice používaného při zkoušce,
 • práce s nutričním programem ZOFapp Profi, který účastníkům v případě jejich zájmu poskytneme zdarma ke zkouškám.
Forma:   On-line na platformě ZOOM
Rozsah semináře:   4 hodiny
Cena semináře:   900 Kč
Termín semináře:   29. ledna 2023: 11:00 - 15:00

Jak probíhají státní zkoušky

1

První část zkoušky je formou písemného testu v rozsahu 75 minut.

Testové otázky vychází od autorizujícího orgánu, v tomto případě od Ministerstva zdravotnictví. Pro každé kritérium jsou minimálně 3 otázky. Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek, současně ale pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. V případě neúspěšného vykonání písemného testu není účastník připuštěný k ústní zkoušce.

2

Druhá část zkoušky je ústní v rozsahu min. 2 hodin, kterou provádí zkušební komise.

Ta je složena ze dvou členů (autorizovaných osob), jejich povinností je ověřit u zkoušeného všechna požadovaná kritéria (viz požadavky Národní soustavy kvalifikací pro tuto profesi).

3

Součástí ústní zkoušky je teorie.

Zkušební komise prověřuje znalosti v oblasti výživy, biochemie a fyziologie lidského organismu.

4

Součástí ústní zkoušky je i praktická část.

V této se řeší praktické předvedení nutriční a tělesné diagnostiky klienta včetně sestavení jídelníčku a způsobu jednání s klientem. Zkoušený tak bude provádět základní antropometrické a bioimpedanční měření a analýzu stávajícího stravovacího režimu u vybraného figuranta. Nový stravovací režim účastník vytváří pomocí nutričního programu.

5

Úspěšné absolvování.

Na základě úspěšného složení testu i ústní zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o profesní kvalifikaci a Dodatek k Osvědčení v anglickém jazyce (Europass).

Jak postupovat

 1. Vyplňte a odešlete objednávku ke státním zkouškám.
   
 2. Uhraďte poplatek za zkoušku na základě instrukcí, které po odeslání objednávky obdržíte mailem na vámi zadanou e-mailovou adresu (úhrada musí proběhnout nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky).
   
 3. Po naplnění termínu minimálně 3 účastníky vám pošleme přihlášku. Po jejím vyplnění a zaslání zpět od nás nejpozději do 21 dní obdržíte pozvánku ke zkoušce (podmínkou konání zkoušky ve vypsaném termínu jsou minimálně 3 zájemci).
   
 4. V případě zájmu/potřeby máte možnost absolvovat přípravný seminář ke státním zkouškám. Seminář probíhá on-line, po jeho objednání Vám pošleme bližší informace o realizaci akce.
   
 5. V případě neúčasti na konkrétním termínu je nutné se dle požadavků Národní soustavy kvalifikací řádně písemně omluvit, a to nejpozději 2 dny před zkouškou. V dané situaci nabídneme nový termín - pokud nebude vyhovovat, navrhne se do 6 týdnů od doručení pozvánky nový termín. Pokud se uchazeč ke zkoušce nedostaví bez omluvy, posuzuje se to tak, jako kdyby zkoušku vykonal neúspěšně, a úhrada za zkoušku se nevrací. V situaci neúspěšného složení zkoušky je cena opravného termínu 4 000 Kč.
   
 6. Ke státní zkoušce je potřeba přinést:
  • originál přihlášky ke zkoušce
  • kopii občanského průkazu
  • občanský průkaz (bez něj nemůže být uchazeči státní zkouška v daném termínu umožněna)
  • notářsky ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání (lze ověřit i na Czech pointu)
    
 7. Součástí zkoušek je i vypracování jídelníčku na vybraném nutričním software. O volbě konkrétního programu rozhoduje sám účastník. Součástí výbavy u zkoušek je i počítač a internetové připojení. V případě, že účastník pracuje s programem přímo instalovaným v jeho vlastním zařízení, je nutné, aby s sebou přinesl notebook/tablet/mobil. V případě zájmu poskytneme účastníkům ke zkouškám zdarma licenci k programu ZOFapp Profi.
   
 8. Ke zkoušce je nutné se dostavit minimálně 15 minut před jejím zahájením.

Další informace

Místo konání: Grmelova 2106/13a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Organizátor: ATAC spol. s r.o.

Číslo autorizace: 236

Časté dotazy

Je nutné pro získání ŽL a vykonávání profese výživového poradce složit státní zkoušku?

Zatím ne, protože poradenství ve výživě je činností volnou. Živnostenský list tak získáte i bez této zkoušky. Dlouhodobě se připravuje změna, kdy se uvažuje o přesunu výživového poradenství do kategorie živností vázaných. Pokud k tomu dojde, bude absolvování této zkoušky nezbytné.

Jaký je rozdíl mezi zkouškou rekvalifikačního kurzu Poradce pro výživu a státní zkouškou?

Nově se akreditují rekvalifikační kurzy, jejichž součástí už není závěrečná zkouška. Absolvent rekvalifikačního kurzu obdrží Osvědčení o absolvování kurzu. Rekvalifikační kurz je vhodnou a současně i plnohodnotnou formou přípravy na státní zkoušku, není ale podmínkou pro její absolvování.

Co je profesní kvalifikace?

Profesní kvalifikace zahrnuje definici znalostí a dovedností v rámci dané profese. U výživového poradce je to tedy spektrum podmínek, které definuje a registruje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Jedná se o jednotný standard, který je platný na území celé ČR. Zkoušku na profesní kvalifikaci provádí pouze autorizované osoby a za předem daných podmínek a pravidel. Ve výživovém poradenství na území ČR se státní zkouška považuje za nejvyšší kvalifikaci.

Kdo může státní zkoušku absolvovat?

O zkoušku se může ucházet osoba starší 18 let s minimálně základním vzděláním nebo i mladší osoba (starší 16 let), ale jen v případě, že je účastníkem rekvalifikace.

Jaký je obsah zkoušky?

Obsah zkoušky definuje tzv. kvalifikační standard, podrobnosti najdete zde.

Zkouška se skládá z:

1. Písemné části formou testu v rozsahu 75 minut. Testové otázky vychází od autorizujícího orgánu, v tomto případě od Ministerstva zdravotnictví. Pro každé kritérium jsou minimálně 3 otázky. Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek, současně ale pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

2. Teoretické části, kde zkušební komise prověřuje znalosti v oblasti výživy, biochemie a fyziologie lidského organismu.

3. Praktické části, ve které se řeší praktické předvedení nutriční a tělesné diagnostiky klienta včetně sestavení jídelníčku a způsobu jednání s klientem. Zkoušený tak bude provádět základní antropometrické a bioimpedanční měření a analýzu stávajícího stravovacího režimu u vybraného figuranta. Účastník vytváří nový stravovací režim pomocí nutričního programu.

Jaký kurz musím vystudovat, abych mohl/a absolvovat státní zkoušku?

Podmínkou absolvování státní zkoušky NENÍ studium žádného kurzu. Obsah zkoušky definuje tzv. kvalifikační standard. Ke státní zkoušce se tedy můžete přihlásit, aniž byste absolvovali jakýkoli kurz, pravidla systému národních kvalifikací toto umožňují.

S ohledem na specifičnost výživového poradenství ve smyslu požadavků na znalosti v oblasti fyziologie lidského organismu, biochemie, potravinářství, práce s klientem a systému sestavování stravovacích režimů je pro potenciálního uchazeče o státní zkoušku výhodné absolvovat:

A) Ucelený systém vzdělávání v podobě kurzů Poradce pro výživu nebo Rekvalifikační kurz Výživový poradce. Oba kurzy připraví zájemce na státní zkoušku stejně plnohodnotně.

B) Přípravný kurz ke státní zkoušce. Jeho účelem je shrnutí informací a požadavků k vykonání státní zkoušky.

Je nutné absolvovat přípravný seminář k úspěšnému složení státní zkoušky?

Přípravný seminář ke státní zkoušce NENÍ nutné absolvovat. Důvodem jeho existence je komplexní rekapitulace všech podmínek, které účastník státní zkoušky musí zvládnout.

Co se stane, když zkoušku neudělám?

V situaci neúspěšného průběhu státních zkoušek má účastník možnost vykonat opravnou zkoušku v náhradním termínu.

Jaká je cena zkoušky?

Cena státní zkoušky pro veřejnost je 6 500 Kč.
Absolventi našich kurzů mají zvýhodněnou cenu 5 600 Kč.

Viac o štúdiu u nás:

Do sekcie Všetko o štúdiu

Typ kurzu:

Státní zkouška

Lektor:

Martin Jelínek

Trvanie:

1 den

Termín:

Cena kurzu:

273 €

Ohlasy
absolventov

Našimi kurzami prešlo mnoho študentov z celého sveta. Prečítajte si ohlasy niektorých z nich.

Všetky ohlasy

Mgr. Renata Míková

Mgr. Renata Míková

V rámci svojej práce, ktorá je zároveň mojím koníčkom, píšem najmä články o výžive, cvičení a osobnom rozvoji. Prichádzam do kontaktu s rôznymi fitnes trénermi a odborníkmi na výživu. Žiaľ,...

Celé hodnotenie

Jarmila Hokrová

V čase, keď som absolvovala kurz Poradca pre výživu a výživové doplnky u Mgr.Jelinekovej, som už mala za sebou niekoľko ďalších kurzov špecializovaných na výživové poradenstvo. Pracovala som už ako...

Celé hodnotenie

Rastislav Bagita

Po množstve kníh, ktoré si človek kúpi, a po čase, ktorý nad nimi strávi, zistíte, že informácie sa opakujú mnohokrát. Hľadal som zdroj informácií,ktorý by prekonal moje prvé akreditované zdravotné...

Celé hodnotenie

Ing. Markéta Petrová

Ing. Markéta Petrová

Kurz "Poradca pre výživu a doplnky výživy" je úžasný komplexný a úplný sprievodca, ktorý mi pomohol lepšie pochopiť ľudskú výživu, zdravie a doplnky výživy. Kvôli časovým obmedzeniam som si vybral...

Celé hodnotenie

V cene získate

Prečo zvoliť kurz Martina Jelínka?

Nestíhate tento kurz? Pošleme Vám upozornenie na nový termín.

Chcem upozorniť

Prihláška do kurzu

Štátna autorizovaná skúška Výživový poradca / výživová poradkyňa

Počet účastníkov:

273 €