Aktuálne pripravujeme novú verziu kurzu.

Rozsah: 160 hodín výučby.

Na tento kurz je možnosť získať príspevok od Úradu práce.

Vstupné predpoklady

Minimálne vzdelanie účastníka:

 • ukončené stredné vzdelanie (minimálne výučný list)

Ďalšie vstupné predpoklady:

 • dosiahnutie 18 rokov veku,
 • prístup k internetu.

Kurz je určený pre: Všetkých záujemcov o zdravý životný štýl postavený na racionálnom spôsobe stravovania.

Profil absolventa

Absolvent kurzu:

 • ovláda kategorizáciu potravinárskych výrobkov, funkčných potravín, doplnkov stravy,
 • ovláda základné predpisy týkajúce sa výroby, spracovania, registrácie a hygienického ošetrenia potravín,
 • orientuje sa v jednotlivých zložkách stravy (makroživín aj mikroprvkov) vrátane vody a problematiky pitného režimu - tj. pozná ich účinky, využitie, energetické hodnoty, odporúčané denné dávky, biologickú hodnotu (vstrebateľnosť) a vie ich adaptovať pre rôznych užívateľov,< /li>
 • ovláda význam potravín a ich zložiek pri prevencii civilizačných chorôb,
 • ovláda význam suplementácie pri prevencii civilizačných chorôb,
 • Ak vie interpretovať av praxi používať bežné indexy, jednotky a veličiny ako napr. energetickú bilanciu organizmu pri bežných činnostiach, DDD (RDA), GI (glykemický index), BM (bazálny metabolizmus), BI (Broccov index), BMI ( Body Mass Index), % telesného tuku, % zastúpených živín v strave (hmotnostne aj v percentách energie),
 • vedia zostaviť jedálniček z hľadiska všeobecných i špecifických požiadaviek bežnej populácie – deti, mládež, dospelí, seniori, tehotné a dojčiace ženy, športovci, ľudia s nadváhou i podvýživou,
 • pozná problematiku športovej výživy vrátane špecifickej suplementácie pre jednotlivé športové odvetvia,
 • ovláda problematiku kategorizácie i určovania somatotypu jedinca,
 • má prehľad o použití tradičných i netradičných potravín a ich gastronomických úprav v rámci zdravej výživy.

Náplň a rozsah kurzu

Tabuľka znázorňujúca náplň a rozsah kurzu na stiahnutie tu.

Organizačná forma vzdelávania

Kombinovaná

Metódy výučby

Prednášky
Samoštúdium
Prax

Rámcový rozvrh teoretickej výučby

Výučba nepresiahne 8 hodín denne + prestávky.
Vyučovacia hodina teoretickej výučby je v rozsahu 45 minút. Vyučovacia hodina praktickej výučby/praxe je v rozsahu 60 minút. Prax je realizovaná v súlade so zákonníkom práce.

Spôsoby overovania získaných znalostí a zručností

Písomná forma

Spracovanie zadanej témy formou seminárnej práce v podobe vytvorenia týždenného stravovacieho plánu pre modelovú osobu.

Absolvent po splnení všetkých povinností získa Potvrdenie o účasti v akreditovanom vzdelávacom programe.

Praktická výučba

Účastníci s pozvanými klientmi absolvujú zisťovanie metabolizmu pomocou antropometrických meraní:

 • meranie parametrov obvodu pása a bokov
 • vyhodnocovanie WHR
 • meranie telesnej hmotnosti a výšky
 • na bioimpedančnom prístroji meranie hodnôt bazálneho metabolizmu, % telesného tuku, % vody v tele a zastúpenie svalového tkaniva.

Na základe získaných informácií vypočítajú nutričný potenciál stravy a z výsledných hodnôt vyhodnotia energetickú bilanciu.

Organizačné zabezpečenie výučby

Teoretická aj praktická výučba je uskutočňovaná pod dohľadom lektora. Účastníci dostanú prístup do študijnej sekcie, v ktorej prebieha samoštúdium.

Miesto konania

Adresa konania teoretickej i praktickej výučby:

Praha – Karlova univerzita, Fakulta telesnej výchovy a športu, José Martího 31, 162 52 Praha 6 mapa

Cena kurzu

Cena kurzu: 10 700 Kč

Termíny školenia

Praha: pripravujeme

Organizácia výučby

10.00 - 11.30výučba
11.30 - 11.50prestávka
11.50 - 13.20výučba
13.20 – 13.50prestávka
13.50 – 15.20výučba
15.20 – 15.30prestávka
15.30 – 17.00výučba

Lektori kurzu

Mgr. Martin Jelínek
Výživový poradca, autor siedmich kníh, lektor kurzov o zdravom životnom štýle a racionálnej výžive.

MUDr. Pavol Dvorský
Chirurg s dvadsaťročnou praxou v nemocničnej i ambulantnej sfére, výživový poradca.

Jakub Pribudol
Poradca pre výživu, suplementáciu a fitness so špecializáciou na športovú výživu a nutričnú prevenciu.

Vložte svoj e-mail a my Vás upozorníme na konanie ďalšieho turnusu tohto kurzu:

Cena:

506 €

Termín začatia:

Typ:Dištančný kurz
Rozsah kurzu:

V cene získate:

1 / 160 študijných hodín pod vedením špecialistov v odbore.

2 / Potvrdenie o účasti v akreditovanom vzdelávacom programe.

3 / Unikátny výukový systém s aplikáciou ZOF

Prečo zvoliť tento akreditovaný kurz?

 • Tento kurz je rekvalifikačný.
 • Je vedený odborníkmi a praktikami vo svojom odbore.
 • Certifikátom výučba nekončí - pre absolventov máme pripravené pravidelné školenia a ponuku ďalších kurzov.

Prihláška do kurzu:

Vyplňujte všetky údaje s diakritikou. Údaje slúžia na vystavenie faktúry a certifikátu (ak je súčasťou kurzu).
V prípade otázok si prejdite sekciu najčastejšie dotazy, alebo nás kontaktujte.

Rekvalifikačný kurz Výživový poradca

       Počet účastníkov:       

Cena: 506 €

Tento kurz je vypredaný